Klimatledarskap - makt, politik och kultur

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
15 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Uppsala
Sista ansökan: 2024-10-15

Klimatledarskap - makt, politik och kultur

Ledarskap i klimatfrågan nämns ofta i både nyhetsmedia och av politiker själva, men vad innebär egentligen detta? Vilken slags kunskap och vilka färdigheter kommer framtida klimatledare behöva lära sig? Vilka politiska, kulturella och psykologiska resurser saknas i nuvarande initiativ?

Den här kursen diskuterar grunderna för ett effektivt och fungerande klimatledarskap ur ett globalt perspektiv. Utifrån en analys av hur klimatet har ändrats under planetens långa geologiska historia och hur det har spelat en central roll i biosfärens liv, undersöker kursen hur dessa förändringar har påverkat olika samhällen och hur dessa samhällen har reagerat.

Sen diskuteras de samhälleliga och kulturella orsakerna till dagens klimatförändring, med fokus på hur fossila bränslen har omvandlat moderna samhällen och kulturer. Med den kunskap som förvärvats under de första två delarna av kursen och ett antal kritiska perspektiv inom politik, makt och filosofi granskas ett möjligt ramverk för ett fungerande klimatledarskap.

Den sista delen av kursen syftar att till tillämpa det ramverk som arbetats fram genom fallbaserade workshops utifrån ett antal framtida scenarier på en global och lokal nivå, med olika strategier för minskade utsläpp och klimatanpassning.

Kursen ges vid CEMUS, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, i en studentledd utbildningsmodell där studenter aktivt bidrar till att forma innehållet i de olika kurserna, vilket skapar en studentcentrerad lärandemiljö.

Förkunskaper

60 hp

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Klimatledarskap - makt, politik och kultur

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön