Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2025 - Distans
Sista ansökan: 2024-10-15

Spanska C

Kursen består av två delkurser: Akademisk spanska och Litteraturkunskap, på 7,5 hp vardera, samt ett självständigt arbete på 15 hp. Utbildningen ger säker språkfärdighet i tal och skrift, fördjupade kunskaper inom de områden som tidigare studerats, breddning av kunskaperna till ytterligare områden samt förmåga att göra en självständig undersökning av ett begränsat ämne.

Distanskursens upplägg: På distanskursen arbetar du individuellt på delkurserna Akademisk spanska och Litteraturkunskap. Arbetsuppgifter och inlämningar kommer att genomföras via lärplattformen Studium. Programvara, audiovisuellt material och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet. Delkursen Självständigt arbete består av tre obligatoriska seminarier, som ges i form av videokonferenser på dagtid och andra uppgifter kopplade till audiovisuellt material. Handledning sker individuellt via videokonferens. Det innebär att du behöver dator och internetuppkoppling.

Förkunskaper

Spanska A och minst 22,5 hp från Spanska B

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet