Samhällsgeografi A

Uppsala universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Uppsala

Samhällsgeografi A

Varför flyttar människor från en plats till en annan? Hur uppstår segregationen i våra städer? Vad avgör var ett företag placerar olika delar av sin verksamhet? Hur väljer du var du ska springa din motionsrunda på kvällen?

Gemensamt för dessa frågor är att de handlar om platsens betydelse för olika verksamheter. Och för människors val och möjligheter. De handlar också om betydelsen av avstånd och närhet, och hur olika platser är länkade till varandra, lokalt, regionalt och globalt. Många av de beslut som vi fattar - ekonomiska, sociala, politiska - vilar på geografiska överväganden, precis som i frågorna här ovan. Alla dessa beslut och överväganden påverkar också hur vi formar och organiserar vår fysiska miljö, landskapet.

Kurspaketet fokuserar på tre centrala teman inom samhällsgeografi.

Demografi och migration- befolkningsgeografins grunder, inklusive demografi och migration- analys och tolkning av befolkningsdata- demografiska förändringars påverkan på samhällsutvecklingen på olika platser i Sverige och internationellt

Urbanisering och hållbar utveckling- urbanisering och stadsutveckling i modern tid, i Sverige och internationellt- strategier för hållbar stadsutveckling- relationen mellan stad och landsbygd- vad en hållbar stad innebär - för olika människor, för olika delar av staden och för staden som en integrerad helhet

Ekonomisk geografi- hur företag och ekonomiska verksamheter organiserar sig geografiskt- lokaliseringsfaktorer och lokaliseringsteorier- samspelet mellan produktion, konsumtion, kreativitet och plats- globaliseringens effekter på lokala och globala ekonomier- städers och regioners innovations- och konkurrensförmåga- samspelet mellan ekonomisk utveckling, jämlikhet och hållbar utveckling

Karriär

Samhällsgeografiska kunskaper och färdigheter är efterfrågade i offentliga verksamheter och privata företag. Aktuella arbetsområden är till exempel samhällsplanering, stadsplanering, regionala utvecklingsstrategier, marknadsanalys, arbetsmarknadsfrågor, migrationsfrågor, socialt arbete, kulturmiljövård, befolkningsprognoser och miljöfrågor.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Samhällsgeografi A

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön