Extemporetillverkning av läkemedel

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Uppsala

Extemporetillverkning av läkemedel

Under kursen får kursdeltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper om framställning och kontroll av extemporetillverkade läkemedel. Utbildningen ska förbereda för verksamheter inom läkemedelsområdet vad gäller framställning och bedömning av bruksfärdiga läkemedel som bereds för tillfället (ex tempore) i liten skala. Stor tyngd läggs på kursens praktiska laborativa moment, under vilka icke-sterila och sterila extemporeberedningar framställs enligt gängse tillverkningsrutiner.

Förkunskaper

Sökande inom Receptarieprogrammet (FRC1Y) ska uppfylla de generella behörighetskraven till termin 5, dvs. att kursen Farmakologi II med läkemedelskemi ska vara godkänd, modulerna skriftlig presentation och muntlig presentation från Professionell utveckling 3: Receptarien som granskare av läkemedelsinformation ska vara godkända samt att alla kurser på termin 1-4 ha genomgåtts. Utöver detta krävs att kurserna Galenisk och fysikalisk farmaci I och II är godkända, samt att obligatoriska kurser på termin 5 har genomgåtts.Sökande till fristående kurs samt sökande inom masterprogrammet i läkemedelsanvändning (FLM2M) och masterprogrammet i läkemedelsutveckling (FLU2M) ska ha receptarieexamen, inklusive kunskaper motsvarande 60 hp farmaci och/eller farmaceutisk vetenskap inklusive grundläggande utbildning i galenisk farmaci. Annan utbildning prövas individuellt.

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Extemporetillverkning av läkemedel

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön