Svenska som andraspråk A

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Uppsala
Sista ansökan: 2024-10-15

Svenska som andraspråk A

Att kunna undervisa i svenska som andraspråk är en efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden. Andraspråksundervisning är också en viktig del av vårt samhälle och du som lärare kan göra stor skillnad i elevers språkinlärning. Den här kursen ger dig kunskaper och verktyg som krävs för att bli bra på att lära ut svenska som andraspråk. Du lär dig mer om olika faktorer som påverkar andraspråksinlärning och du lär dig att lära ut och jämföra svensk grammatik och fonologi med andra språk. Det teoretiska innehållet varvas med yrkesnära inslag såsom lektionsplanering och studiebesök av andraspråksundervisning ute på skolor. Den här kursen riktar sig till dig som är intresserad av språkinlärning och flerspråkighet, du kanske är verksam lärare, lärarstudent eller allmänt intresserad. Kursen består av fyra delkurser:

Skolan i det flerspråkiga samhället - en kurs om det flerspråkiga samhället och språk- och kulturmöten i skolan. Under kursen lär du dig hur olika former av integrationspolitik sätter ramarna för vilka undervisningsmodeller som erbjuds för flerspråkiga elever. Skolämnena svenska som andraspråk och modersmål behandlas i ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Vidare analyserar du svårfångade fenomen som språk, kultur, etnicitet och identitet, och förhållandet dem mellan.

Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv - en kurs om svenskans grammatik ur ett inlärarperspektiv. Du lär dig om grundläggande svensk grammatik och likheter och skillnader mellan svensk grammatik och grammatik i andra språk. Du får också utföra enkla analyser av grammatik i elevtexter och gör studiebesök på svenskundervisning för andraspråksinlärare.

Fonetik och muntlig kommunikation - en kurs om att lära ut uttal av det svenska språket. Du lär dig vilka egenskaper olika vokaler och konsonanter har gemensamt och vilka egenskaper som skiljer dem från varandra. Du får kunskaper om vilka ljudegenskaper i svenskan som är ovanliga genom jämförelser med andra språk. Du får även tillfälle att analysera utländska brytningar för att upptäcka vilka svenska ljud som är svåra att lära sig.

Andraspråksinlärning i teori och praktik - en kurs om att lära ut svenska som andraspråk. Du får kunskap om vad som kännetecknar inlärarspråk och hur du kan analysera var dina elever befinner sig språkligt. Du får också veta mer om olika faktorer som påverkar andraspråksinlärning, om teorier för andraspråksinlärning och hur dessa kan omsättas till undervisning och du får kunskap om att lära ut och jämföra svensk grammatik och fonologi med andra språk. Det teoretiska innehållet varvas med yrkesnära inslag såsom lektionsplanering och studiebesök av andraspråksundervisning ute på skolor.

Distanskursens upplägg: Distanskursen genomförs i lärplattform. Tillgång till internetansluten dator och headset är nödvändigt. Kursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön och vänder sig till dig som känner dig bekväm med digitala undervisningsformat. Inlärning, kunskapskontroll och handledning sker via internet och schemalagda träffar är förlagda till kvällstid. Du arbetar både enskilt och i grupp. Examination sker genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter samt tentamen. Tänk på att en distanskurs kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs. Du förväntas ha förmågan att planera och disponera din egen studietid.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Svenska som andraspråk A

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön