Spanska för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
45 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Spanska för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet

Kursen syftar till att den studerande utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena spanska och spanskundervisning. Den studerande skall även utveckla förmåga att koppla teoribildningar inom språkdidaktik samt ämnesstudier i spanska till praktisk tillämpning i undervisningen. Undervisnings- och examinationsspråket är spanska. 

Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att arbeta som lärare i spanska inom grundskolans årskurser 7-9.

Kursen består av sex delkurser som omfattar ämnesstudier i spanska och ämnesdidaktik med fokus på undervisning i grundskolan.- Delkurs 1 Produktiva språkfärdigheter, 7,5 hp- Delkurs 2 Spanska som skolämne - teori och praktik, 7,5 hp- Delkurs 3 Kultur och samhälle i spanskundervisningen, 7,5 hp- Delkurs 4 Modern spanskspråkig litteratur och film, 7,5 hp- Delkurs 5 Grammatikens roll i spanskundervisningen, 7,5 hp- Delkurs 6 Tillämpad språkvetenskap, 7,5 hp

Antagna till utbildningen har möjlighet att få tidigare kunskaper och färdigheter validerade för att tillgodoräkna sig delmoment eller delkurser. I samband med antagningsbesked informeras om hur ansökan om validering för tillgodoräknande inom Lärarlyftet skall göras.

Distanskursens upplägg: 

Kursen ges helt nätbaserat och pågår under tre terminer (halvfart). Varje delkurs innehåller mellan fem och åtta nätbaserade seminarietillfällen. Mellan seminarietillfällena är handledning och kommunikation webbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs.

Denna utbildning ges på uppdrag av Skolverket inom Lärarlyftet. För Lärarlyftets kurser gäller särskilda bestämmelser. Läs mer på Skolverkets webbplats.

Förkunskaper

Anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Spanska för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön