Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Uppsala

Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C

Kursen fördjupar din förståelse av de teoretiska och metodologiska tillvägagångsätt som används inom sociologi med särskilt fokus på frågor om arbetsliv, organisation och personal. Kursen består av tre delar. Den första teoridelen ger dig utvecklad förmåga att delta i vetenskapsteoretiska diskussioner. Särskild vikt läggs på att självständigt kritiskt analysera och utvärdera frågor som rör arbetsliv, organisation och personal utifrån sociologiska perspektiv.

Kursens andra del utvecklar din förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar av sociologiska forskningsmetoders användbarhet både gällande kvalitativ- och kvantitativ metod. Kunskaperna används för en självständig analys av en egen frågeställning om sociologiska fenomen.

Teori- och metodkunskaperna ger dig kunskaper och färdigheter för att under kursen tredje del genomföra ett självständigt examensarbete i form av en vetenskaplig kandidatuppsats. Studierna i sociologi ger kompetens som är särskilt värdefull när man arbetar med utredningar, utvärderingar, organisationsutveckling och ledarskap.

Förkunskaper

Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A, 30 hp, och minst 22,5 hp från Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B. Inom Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor: Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A, 15 hp, Metod och projektarbete A, 15 hp, samt minst 22,5 hp från Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B.

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön