IT, hållbarhet och socialt ansvar

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Uppsala
5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Uppsala

IT, hållbarhet och socialt ansvar

I vår dagliga användning av uppkopplade enheter och tjänster är hållbarhetsaspekter av informationsteknologi (IT) inte alltid synliga. Utan att vi kanske tänker på det är vår IT-användning beroende av energianvändning och utsläpp från till exempel datacenter som driver videoströmningstjänster. För att förse oss med våra digitala enheter krävs utvinning av sällsynta mineraler och globala distributionskedjor. När vi beställer varor via e-handelstjänster krävs arbetskraft som paketerar varorna, och transportkedjor som levererar dem till våra hem.

Den här kursen tar upp miljö- och samhällseffekter av IT. Di får studera litteratur som kritiskt belyser hållbarhet från flera olika vetenskapsområden och undersöka fallstudier av hur informationsteknologi bedrar till (o)hållbarhet. Kursen ger en överblick över framväxande forskning kring IT och hållbarhet, och lär ut verktyg för att utveckla hållbar IT. En central del i kursen är att du får reflektera kring projekt du själv deltagit i, och identifiera olika sätt som dessa projekt skulle kunna förbättras med hållbarhet som designprincip.

Förkunskaper

120 hp varav minst 60 hp datavetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för IT, hållbarhet och socialt ansvar

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön