Perspektiv på klimatförändringar - ekopsykologi, konst och narrativ

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Uppsala
Sista ansökan: 2024-10-15

Perspektiv på klimatförändringar - ekopsykologi, konst och narrativ

Hur kan en tvärvetenskaplig, transdisciplinär ansats gällande de existentiella, filosofiska och psykologiska aspekterna av klimatförändringar bidra till en samhällelig och individuell klimatomställning? Hur kan vi förstå och förhålla oss till de klimatframtider som forskare och andra aktörer lyfter fram? Hur kan olika uttrycksformer inom konst och berättande öppna upp nya förståelser och berika debatten om ett förändrat klimat och dess konsekvenser?

Kursen behandlar olika teoretiska och praktiska perspektiv på klimatförändringar i relation till ekopsykologi (till exempel miljömelankoli), konstnärliga uttrycksformer (till exempel klimatkonst) och litterära kommunikationssätt (till exempel ekokritik, climate fiction). Genom olika teoretiska förståelser och kunskap inom psykologi, filosofi, etik, konstvetenskap, litteraturvetenskap och klimatvetenskap fördjupas diskussionen kring hur olika sätt att arbeta inom området kan bidra till en individuell och samhällelig klimatomställning.

Kursens olika delar sammanför ett mer erfarenhetsbaserat, processfokuserat och kreativt lärande med ett mer reflexivt, diskuterande och kunskapsorienterat lärande, där konst och vetenskap möts i en transdisciplinär och kritisk dialog. Det projektarbete du utvecklar, initierar och arbetar med under kursens gång är en praktisk fördjupning av någon av de frågor, områden som kursens behandlar.

Kursen ges vid CEMUS, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, i en studentledd utbildningsmodell där studenter aktivt bidrar till att forma innehållet i de olika kurserna, vilket skapar en studentcentrerad lärandemiljö.

Förkunskaper

60 hp

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Perspektiv på klimatförändringar - ekopsykologi, konst och narrativ

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön