18 okt 2021

Fler vill plugga på högskolan

Fler än någonsin har sökt till högskolan inför höstterminen 2013. De största ökningarna står arbetsterapeut- och förskollärarprogrammen för.

Universitetskanslersämbetet har sammanställt hur söksiffrorna ser ut till de större yrkesexamensprogrammen inför höstterminen 2013. Antalet sökande ökar med 7 procent jämfört med förra hösten, och ökar till nästan alla program. Störst ökning står arbetsterapeut- och lärarprogrammen för, 40 respektive 20 procent. Även utbildningarna till apotekare, tandhygienist, högskoleingenjör, socionom och jurist ökar kraftigt, mellan 10 och 16 procent.

Totalt har 381 400 personer sökt till högskolan till hösten vilket är en rekordsiffra och en ökning med nästan sju procent jämfört med förra höstterminen. Universitetskansler Lars Haikola ser ett tydligt samband med arbetsmarknadsläget.

– Söktrycket till högskolan är i hög grad beroende av läget på arbetsmarknaden. Det framgår av det ökade antalet ansökningar i år. Det är intressant att det framför allt är intresset för yrkesexamensprogram som ökar. Sedan några år har examina på generella program växt och blivit fler än examina på yrkesprogram. Årets ansökningssiffror kan innebära ett trendbrott – att yrkesutbildningar åter blir den största gruppen. Jag tycker att det är särskilt glädjande att intresset för lärarutbildningen ökar, säger Lars Haikola.

Bara två yrkesexamensprogram tappar sökande; arkitekt och civilekonom.

– Ekonomutbildningar utgör dock ett särskilt område, där det pågår ombalanseringar i utbildningsutbudet mellan yrkesprogram och generella program, säger Lars Haikola.

Det går fortfarande att söka

Har du kommit på sent att du vill plugga i höst? Det finns fortfarande många kurser och program du kan ansöka till, som har platser kvar.

Sök bland kurser och program i AllaStudiers sökfunktion.

AllaStudier.se

Senast uppdaterad: 18 okt 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-10-18

Så får du plats i sista minuten

Nu i dagarna bänkar sig många studenter för höstens första föreläsning. Det finns fortfarande goda chanser att hoppa på i sista stund. På www.studera.nu listas närmare 14 800 högskoleutbildningar som fortfarande står öppna för anmälan. En titt på lärosätenas hemsidor visar till exempel att det bara vid Linnéuniverstitetet i Kalmar/Växjö finns platser kvar på omkring 500 utbildningar.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-07-28

Bostadsgaranti endast i fyra studentstäder

Bostadssituationen för landets studenter inför höstterminen 2013 är svårare än på länge även utanför de största studentstäderna. Endast fyra av 32 studentstäder kan garantera ett boende inom en månad. Här kan du läsa om hur läget ser ut!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-07-09

Så skaffar du kompisar på campus

Det finns många utmaningar med att börja plugga. En av dem är att hitta personer till sitt nya crew, som helst ska bli vänner för livet. Skaffa kompisar-experten Alina Semiletova ger tips på hur du lyckas. 

Läs mer