Läkarutbildningar utomlands
28 dec 2022

Läkarutbildningar utomlands

Känns det omöjligt att komma in på läkarprogrammet? Det finns fler vägar att gå för dig som inte har betyg som räcker till! Ett alternativ är att läsa din läkarutbildning utomlands. Här kan du läsa mer om utbud av läkarutbildningar utanför Sveriges gränser!

Artikeln innehåller: 

Läkarutbildning från EU/EES

Det finns ett läkardirektiv inom EU som gör att varje EU-land godkänner utbildningsbevis från ett annat EU-land. Det innebär att du får jobba i alla EU-länder, utan kompletterande utbildning eller särskilda språkkunskaper. Du ansöker om läkarlicens hos Socialstyrelsen, som också fungerar som ett informationskontor för frågor kring legitimering.

Läkarutbildning från land utanför EU/EES

Om du har en utbildning från ett land utanför EU/EES behöver du gå igenom flera steg innan du kan få läkarlegitimation i Sverige. Vad som gäller för just dig beror bland annat på om du har specialistkompetens och/eller betydande yrkeserfarenhet inom en specialitet eller inte.

För att få läkarlegitimation i Sverige behöver du både göra ett test i svenska språket och ett medicinskt kunskapstest. Kunskapsprovet består av en teoretisk del och en praktisk del. Kunskapsprovet utförs av Umeå universitet. 

Vill du läsa mer om vad som gäller för att få läkarlegitimation efter en läkarutbildning från ett land utanför EU/EES kan du göra det på socialstyrelsens hemsida.

Läkarutbildningar i olika länder

Eftersom det kan vara svårt att knipa en plats på läkarlinjen i Sverige så är det populärt bland svenska studenter att läsa sin läkarutbildning utomlands. Under 2020  studerade ca. 2300 svenska läkarstudenter i ett annat EU-land. Populärast är Polen, men länder som Lettland och Rumänien är också populära.

Läkarutbildningar utomlands har oftast en ganska hög prislapp, eftersom terminsavgifter för själva utbildningen förekommer i nästan alla länder. Men det kan vara bra att veta att du kan läsa gratis bland annat i de skandinaviska länderna!

Från och med 1 juni 2021 kommer en så kallad bastjänstgöring (BT) införas i specialiceringstjänstgöringen. En BT har fokus på färdighetsträning. Bastjänstgöringen sker efter att du erhållit din läkarlegitimation.

BT är obligatorisk för alla utlandsutbildade läkare med legitimation som inte gjort AT (allmäntjänstgöringen) och påbörjar sin specialiceringstjänstgöring efter 1 juni 2021. Om du genomfört motsvarande AT utomlands och påbörjar specialiceringstjänstgöring efter 1 juni 2021 kommer du omfattas av det nya regelverket vilket innebär att du kommer behöva genomföra BT. Troligtvis kan du tillgodräkna en del av tidigare tjänsgöring. Denna bedömning sker individuellt. Du kan läsa mer om de nya bestämmelserna om BT på Sveriges läkarförbunds hemsida. 

Plugga till läkare i Danmark

Det finns fyra universitet i Danmark som har läkarutbildning:

 • Aalborgs Universitet
 • Aarhus Universitet
 • Københavns Universitet
 • Syddansk Universitet

Behörighet

För att vara behörig att söka till en läkarutbildning i Danmark krävs att du har följande svenska gymnasiekurser (2021):

Svensk kurs enligt Gy11

Matematik 4

Engelska 7

Svenska 3

Motsvarade kurs i Danmark

Matematik A

Engelska B

Danska A

Dessutom krävs en av följande kombinationer:

Svensk kurs enligt Gy11

Fysik 2 och kemi 2

Kemi 2, Biologi 2 och Fysik 1a/1b eller Naturkunskap 2

Motsvarade kurs i Danmark

Fysik B och Kemi B

Kemi B, Biologi A och Fysik C


Antagning i två kvoter

När du söker till högskoleutbildning i Danmark kan du söka i två kvoter; kvote 1 eller kvote 2.

Kvote 1

I kvote 1 söker du med ditt genomsnittsbetyg från gymnasiet. Upplästa betyg räknas inte in. Genomsnittsbetyget måste vara minst 6,0 enligt den danska skalan och du måste ha uppfyllt alla behörighetskrav för utbildningen.

Kvote 2

Om du ansöker genom kvote 2 görs en helhetsbedömning av dina kvalifikationer. Dessa kan bestå av exempelvis tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet, frivilligt arbete och utlandserfarenhet. Även här måste du ha uppfyllt alla behörighetskrav för utbildningen.

För kvote 2 har universiteten olika urvalsmetoder, exempelvis:

 • Ett prov som mäter bland annat kritiskt tänkande och logik
 • Intervju
 • CV
 • Samlad bedömning av gymnasiebetyget i kombination med andra kvalifikationer.

Var uppmärksam på vilka krav som gäller för kvote 2 på just det universitet du är intresserad av.

Ansökan

Sista ansökningsdatum är 15 mars och komplettering med betyg kan göras fram till början av juli. Antagningsbesked skickas ut i slutet av juli. Information om ansökan samt ansökningshandlingar sköts av Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Kostnad

Det är kostnadsfritt för svenska studenter att plugga i Danmark. Du har rätt till studiemedel i Sverige och kan få studiebidrag och ta studielån för levnadskostnader.

Studera i Danmark

Läkarprogram i Storbritannien

I Storbritannien finns cirka 30 olika medicinskolor. Läkarexamen Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery kan förkortas på olika sätt på olika skolor, men MBChB eller MBBS är vanligast. Utbildningen är normalt fem eller sex år med en efterföljande praktikperiod på två år.

Vissa skolor har även vad de kallar ”Graduate entry medicine program”. Det är ett fyraårigt program som du kan söka till om du redan har en kandidatexamen från högskolan.

Lista på alla läkarprogram i Storbritannien finns på Medical Schools Councils webbsida.

Antagning och ansökan

Urval

I Storbritannien är det hård konkurrens om platserna på läkarprogrammen. Varje universitet sätter upp sina egna antagningskrav, alltså finns inga generella antagningskrav för samtliga universitet. För att få korrekt information om antagningskrav, kontakta universiteten direkt.

Generellt för de flesta program är att det, förutom höga betygskrav, finns andra sätt att bedöma din lämplighet och motivation att bli läkare, såsom genom personligt brev, intervju och antagningstest.

Personligt brev
En viktig del av din ansökan är ett Personal Statement där du motiverar varför du vill studera till läkare i Storbritannien. Det fungerar också som ett CV där du listar din utbildning, eventuell arbetslivserfarenhet, fritidsintressen och annan relevant information om dig.

Referens
För brittiska universitet väger dina akademiska referenser tungt. En referens innebär att en av dina lärare skriver ett dokument om dina akademiska meriter och personliga egenskaper.

Erfarenhet från vårdyrken
Erfarenhet behöver inte nödvändigtvis vara från ett sjukhus. Även erfarenhet från äldreboende, förskola eller annan omsorgsverksamhet kan vara relevant för din ansökan.

Test – UCAT och BMAT
De allra flesta läkarprogram kräver ett testresultat från UCAT och/eller BMAT. UCAT (förut UKCAT) är ett test med olika delar som tillsammans ger en bra bild av studentens mentala förmåga, attityd och professionella beteende. Det ger antagningsenheten en bra bild av hur lämpad studenten är att jobba som läkare. Testet innehåller inga naturvetenskapliga frågor som kräver förkunskaper. Testet ska göras senast i oktober året innan du vill påbörja dina medicinstudier och kan göras på ett UCAT testcenter i Sverige. BMAT är ett naturvetenskapligt test, och går också att skriva i Sverige.

Det går att ladda ner övningstest för både UCAT och BMAT på webben, som man kan använda för att förbereda sig på hur frågorna är utformade. Däremot är det ingen idé att memorera specifika fakta eftersom testen är utformade för att testa kvaliteter snarare än kunskap.

Språktest
Du kan vara tvungen att göra ett språktest för att bevisa att du har tillräckliga engelskkunskaper för att klara av studier på engelska. Universiteten brukar vilja ha ett visst resultat på antingen IELTS eller TOEFL-testet.

Intervju
Många universitet inkluderar en intervju med studenten i antagningsprocessen. Intervjun hålls oftast på plats i Storbritannien.

Ansökan

Du ansöker till läkarutbildningen genom UCAS hemsida (Universities and Colleges Admissions service). Sista datum för att skicka in din ansökan är 15 oktober året innan du vill påbörja din utbildning.

Brittiska universitet bestämmer själva vilka terminsavgifter de vill ta ut, och kostnaderna för en läkarutbildning kan variera kraftigt mellan skolorna. För tillfället betalar studenter från EU-länder samma avgifter som brittiska studenter, som inte får stiga över cirka 115 000 SEK/läsår. Avgifter för studenter från länder utanför EU kan vara tre- eller fyrdubbla. I och med Storbritanniens utträde från EU, rekommenderar vi att läsa mer om de aktuella terminsavgifterna av på universitetets egen hemsida.

Då Storbritannien är ett land utanför EU/EES och Schweiz kommer CSN att pröva din rätt till studiestöd . Det innebär exempelvis att rätten till studiemedel för distans­studier begränsas. Du har inte heller rätt till tilläggslån och högre bidrag. Detta gäller om inte något annat förhandlas fram mellan EU och Storbritannien.

Om du har börjat studera i Storbritannien med studie­stöd från CSN före den 1 januari 2021 har fortsatt rätt till studiestöd i Storbritannien, som om Storbritannien var ett EU-land.

Information om studiemedel för studier Storbritannien finns på CSN:s webbsida.

Studera i Storbritannien

Plugga till läkare i Polen

Läkarutbildningen i Polen är sex år lång. Det är i regel något enklare att bli antagen i Polen än i Sverige. Flera polska universitet erbjuder läkarutbildning på engelska:

 • Medical University of Gdansk 
 • Nicolaus Copernicus University 
 • Medical University of Warsaw
 • Pomeranian Medical University 
 • Medical University of Bialystok
 • Wroclaw Medical University
 • Poznan University of Medical Sciences
 • Jagellian University Medical College 
 • P.J Safarik University 
 • University of Warmia and Masuria in Olsztyn

Läkarutbildningen i Polen är endast examensgrundat och inte legitimationsgrundat. Detta innebär att att du som läkarstudent i Polen måste göra en AT (allmäntjänstgöring) för att kunna ta ut en läkarlegitimation. Du gör då en AT i Polen då det inte finns AT-platser i Sverige för utlandsstuderande läkare. 

Antagning och ansökan

För att kunna ansöka måste du ha godkänt slutbetyg från gymnasiet. Det krävs att du har läst fysik, kemi, engelska och oftast biologi och att betygen i dessa ämnen är över medel. Vissa universitet baserar sin antagning på kunskapstest som hålls i Sverige eller i Polen.

För att få reda på de specifika antagningskraven för varje utbildning, kontakta respektive universitet.

Kostnad

Att studera på läkarprogram i Polen kostar cirka 85 000 - 150 000 SEK/läsår. Du har även rätt till studiemedel för läkarstudier i Polen.

Lätt att få jobb efter läkarutbildning i Polen 

Hitta din utbildning I Polen

Plugga till läkare i Rumänien

Läkarutbildningen i Rumänien är sex år lång. Den består av teoretiska kurser, praktiska arbeten, laboratorieverksamhet och klinisk-praktisk verksamhet vid olika universitetskliniker. Kunskapsutvärderingen utförs genom skriftliga delprov samt teoretiska och praktiska examen.

Universitet med engelskspråkig undervisning i Rumänien:

 • UMF Cluj-Napoca
 • UMF Tangu Mures
 • Oradea Medical University
 • University of Medicine and Pharmacy GT Popa of Iasi
 • University of Medicine and Pharmacy Carol Davila of Bucharest
 • Victor Babes University of Medicine and Pharmacy of Timisoara
 • Ovidius University of Constanța

Antagning och ansökan

För att vara behörig till medicinstudier i Rumänien krävs att du har gått ut ett fullständigt eller utökat gymnasieprogram och fått ett slutbetyg. Vissa universitet kräver att du har läst biologi och kemi, men inte alla. Vissa kräver också att du har gjort ett språktest i engelska, TOEFL eller IELTS. Har du inte gjort något av dessa kommer du att få göra ett test på universitetet du ska gå på. Kolla noga på universitetets hemsida för att se vad som gäller för utbildningen du är intresserad av.  

Kostnad

Kostnaden för att studera till läkare i Rumänien ligger oftast mellan 40 000 och 65 000 SEK/läsår. Det gör Rumänien till ett av de billigare länderna att studera medicin i. Vissa skolor kan dock ha bra mycket högre kostnader, eller kostnader som beror på din familjs inkomst. Information om studiemedel för utlandsstudier finns på CSN:s webbsida.

Plugga till läkare i Ungern

Läkarutbildning i Ungern är sexårig, med två år prekliniska studier och fyra år kliniska studier. Läkarprogrammen brukar starta i september.

Här är de universitet som har engelskspråkig utbildning i Ungern:

 • Semmelweis University
 • University of Debrecen
 • University of Pecs
 • University of Szeged


Antagning och ansökan

För att bli antagen krävs gymnasieexamen samt goda kunskaper i engelska. Utöver det är det ofta ett krav att du klarar ett antagningsprov i biologi, kemi och fysik. Provet kan skrivas på flera ställen runt om i världen, bland annat i Stockholm. Provet består dels av flervalsfrågor, dels av en intervju.

Kostnad

En läkarutbildning i Ungern kan kosta ungefär 70 000 – 180 000 SEK/läsår. Information om studiemedel för utlandsstudier finns på CSN:s webbsida.

Läkare mot alla odds – gick utbildning i Ungern.

Plugga till läkare i Tjeckien

Läkarprogrammen i Tjeckien är sex år långa. Det finns några universitet som erbjuder läkarprogram på engelska:

 • Masaryk University 
 • Charles University 
 • Palacky University


Antagning och ansökan

För att kunna söka till de tjeckiska läkarprogrammen behöver du ha ett slutbetyg från ett gymnasieprogram. Utöver det brukar de tjeckiska medicinfakulteterna kräva att man gör ett antagningstest i kemi, biologi, fysik och/eller matematik. Testet skrivs i Tjeckien eller på utvalda testcenter i andra länder.

Kostnad

Avgiften för att studera till läkare i Tjeckien ligger mellan 150 000 och 170 000 SEK/läsår. Information om studiemedel för utlandsstudier finns på CSN:s webbsida.

Hitta din utbildning i Tjeckien

Plugga till läkare i Lettland

Det finns enbart två universitet som erbjuder läkarutbildning i Lettland, båda ligger i Riga:

 • University of Latvia
 • Riga Stradins University 


Antagning och ansökan

För att vara behörig till läkarutbildningar i Lettland krävs slutbetyg från gymnasiet. Du behöver ha läst minst två terminer biologi och kemi, gärna även fysik. Du behöver även ha läst minst matte 3 för att vara behörig att ansöka. För ansökan till Riga Stradins University kan kurser i biologi och kemi bytas ut mot motsvarande kurser i naturvetenskap. Du behöver också ha goda kunskaper i engelska. Det finns möjlighet att göra ett språktest (TOEFL, IELTS eller Cambridge Certificate) för att bevisa att du har tillräckligt bra kunskaper i engelska om dina betyg från gymnasiet inte visar på detta. 

Till skillnad från många andra länder brukar de lettiska läkarutbildningarna inte kräva ett antagningsprov. Istället är det dina tidigare betyg inom kemi, biologi, matematik och engelska som utgör grunden för antagningen på universiteten.

Kostnad

Kostnaden för att studera till läkare i Lettland är ungefär 110 000 – 140 000 SEK/läsår. Information om studiemedel för utlandsstudier finns på CSN:s webbsida.

Plugga till läkare i Litauen

I Litauen är läkarutbildningen sexårig och det finns två universitet som har läkarprogram med undervisning på engelska:

 • Vilnius University
 • Lithuanian University of Health Sciences


Antagning och ansökan

För att kunna söka till läkarprogrammet i Litauen krävs ett godkänt slutbetyg från gymnasiet. Vilnius University kräver också att studenten gör ett SAT- ämnesprov i biologi eller ett MCAT prov. Båda proven kan göras i Sverige. Lithuanian University har ett eget antagningstest med flervalsfrågor i biologi och kemi. Provet kan antingen göras i Litauen eller på testcenter i andra länder. Båda universiteten kräver bevis på tillräckliga språkkunskaper i Engelska. Om detta inte syns i dina betyg från gymnasiet så kan det bevisas genom språktesten TOEFL eller IELTS, men Lithuanian University har också ett eget engelskaprov som kan göras istället för TOEFL eller IELTS.

Kostnad

Kostnaden för läkarprogrammen i Litauen ligger mellan 130 000 och 145 000 SEK/läsår. Information om studiemedel för utlandsstudier finns på CSN:s webbsida.

Hitta din utbildning i Litauen

Plugga till läkare i USA

Utbildningsvägen för läkare i USA ser något annorlunda ut än i Europa. Den amerikanska läkarutbildningen är en påbyggnadsutbildning som man kan söka till först när man har en grundläggande akademisk examen.

Själva läkarutbildningen, Medical School, omfattar fyra år och följs av en så kallad ”residency”, där man tjänstgör inom sitt område under vägledning.

För att bli legitimerad läkare i USA krävs att man genomgår ett test; The United States Medical Licensing Examination (USMLE). Vissa delar av testet gör du under utbildningens gång, och vissa under din residency.

Antagning och behörighet

Det är mycket svårt att komma in på Medical School i USA, och många skolor ger förtur till studenter från den egna delstaten. I många fall krävs tyvärr att du har en amerikansk examen för att bli antagen, men vissa skolor kan även acceptera en svensk kandidat- eller magisterexamen.

De olika utbildningarna kräver ofta att du har läst olika kurser, och det är viktigt att ta reda på vad som gäller för just den utbildning du är intresserad av redan under din grundläggande examen. Kurser i biologi och kemi krävs i princip alltid, men ofta är det värdefullt att ha en bred utbildning som också inkluderar kurser i matematik, humanistiska ämnen och Engelska. Detaljerad information om vilka antagningskrav som gäller för varje universitet finns i Medical School Admission Requirement (MSAR), en skrift som kan köpas.

Antagningstest – MCAT

Din ansökan till en medicinskola i USA bedöms delvis utifrån ditt resultat på det medicinska antagningstestet Medical College Admission Test (MCAT). Testet mäter din förmåga till problemlösning, kritiskt tänkande och skriftspråk samt dina kunskaper i naturvetenskap.

MCAT kan göras vid ett antal olika testcenter, och de som ligger närmast Sverige är Storbritannien och Tyskland. Anmälan till MCAT görs lättast online.

Ansökan

Ansökan till Medical Schools i USA görs genom American Medical College Application Service (AMCAS). Några skolor står utanför organisationen och då görs ansökan direkt till respektive skolas antagningsenhet.

Kostnad

Universitet och college i USA tar ut undervisningsavgifter, ”tuition fees” från cirka 290 000 till upp emot 610 000 SEK/läsår. Avgifterna är oftast högre på de privata lärosätena än på de statliga. Information om studiemedel för studier i USA finns på CSN:s webbsida.

Studera i USA

Plugga till läkare i Kroatien

Läkarutbildningarna i Kroatien är 6 år långa. Det finns huvudsakligen tre universitet som erbjuder läkarstudier på engelska:

 • University of Zagreb
 • University of Rijeka
 • University of Split


Antagning och ansökan

Antagningsprocessen till läkarutbildningar i Kroatien kan se ganska olika ut. Alla utbildningar kräver en gymnasieexamen, och i de flesta fall prioriteras höga betyg. Betyg i biologi, kemi och fysik värderas extra högt. På vissa skolor tar man däremot inte hänsyn till betygen utan baserar antagningen endast på ett kunskapsprov som skrivs i kemi, biologi och fysik. Man kan också behöva genomföra en intervju. Gemensamt för alla skolor är att goda språkkunskaper i Engelska krävs, vilket bevisas genom ett språktest (TOEFL, IELTS eller CAE). Var noga med att undersöka vad som gäller för just utbildningen du är intresserad av innan du ansöker.

Kostnad

Att plugga till läkare i Kroatien kostar ungefär 120 000 – 140 000 SEK/läsår. Läs mer om studiemedel för utlandsstudier på CSN:s hemsida.

Hitta din utbildning i Kroatien

Källa: Sveriges läkarförbund

Senast uppdaterad: 28 dec 2022

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-10-07

Studera utomlands

Lär dig ett nytt språk, skaffa livserfarenhet, bygg ett globalt nätverk. Det kan finnas många anledningar att plugga utomlands. Och det behöver inte vara så dyrt. Dessutom en investering i din framtida karriär!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-07

Knip stipendiet med karisma

Drömmer du om att studera utomlands, eller är du bara trött på att leva fattigt? Lars Hellman på stipendieförmedlaren Global Grant ger sina bästa tips till att fixa finansieringen!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-07-03

Plugga utomlands – så funkar det

Sugen på att plugga utomlands? Vi har gjort en checklista över saker du bör ha koll på, till exempel boende, CSN och visum. Läs mer om hur det funkar att studera utomlands!

Läs mer