Visa allastudier.se som: Mobil

Svart på vitt om rasismen i skolan

Enligt en rapport från Ungdom Mot Rasism säger sig 47% ha använt rasistiska uttryck. Många känner inte till likabehandlingsplanerna.

Så många som 62 % av landets elever möter rasism i sin vardag, men bara 27 % har läst likabehandlingsplanen på sin skola – ännu färre anser sig förstå innebörden av den. Det visar resultatet av en undersökning som Ungdom Mot Rasism gjort och som idag redovisas i rapporten Rasismen i skolan – elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan.

I undersökningen har 675 unga i åldrarna 12-20 år svarat på frågor om rasism och skolors likabehandlingsarbete. 60 % säger sig ha sett nazistiska symboler på sin skola eller i sin omgivning, och 47 % säger sig ha använt sig av rasistiska uttryck som skällsord.

– Skolan har ett viktigt demokratiuppdrag i att erbjuda barn och unga möjligheter att på lika villkor stärka sin demokratiska utveckling. I det ingår ett starkt mångfalds- och värdegrundsarbete, säger Ola Karlman, ordförande för Ungdom Mot Rasism.

På frågan om man har läst likabehandlingsplanen och i så fall om man har förstått innebörden, var det vanligaste svaret ”vad är det?” eller ”finns det på skolan?”.

Spelar det någon roll om eleverna känner till likabehandlingsplanen?

– Ja, det spelar roll ur ett elevperspektiv. Dels för att man ska kunna forma sin skoltid, dels för att alla ska veta vilka ramar man har, säger Ola Karlman.

Ola Karlman betonar att undersökningen är liten men att den gett flera indikatorer om likabehandlingsfrågor. Exempelvis ger ungdomar väldigt skiftande svar på vad begreppet rasism betyder.

– Det kan bero på att rasism är ett komplext begrepp. Det kan också bero på skolan, säger Ola Karlman.

Rapporten syftar till att vara ett underlag för vidare diskussion kring hur skolors arbete med mångfald och likabehandling kan stärkas.

Per Samuelson
Senast uppdaterad: 16 apr 2019

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-10-21

Gymnasieutbildningar med spets

Spetsutbildning är för dig som vill satsa extra på ett ämne. Och som vill kunna plugga på högskolan redan på gymnasiet.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-04-16

4-årigt gymnasium för ingenjörer

Teknikprogrammet får ett extra år på två skolor. Enligt Folkpartiet finns stor efterfrågan på gymnasieingenjörer. Från och med 2011 går det att bli gymnasieingenjör igen i Stockholm. Då inför två gymnasieskolor ett fjärde år på teknikprogrammet. Meningen är att eleverna ska gå ut med en yrkeskompetens som kan ta dem direkt in i arbetslivet. – Det finns en väldigt stor efterfrågan hos industri ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-07

Friskolor jagar nya elever– med allt hårdare metoder

Eleverna blir färre men gymnasierna blir fler. I Skåne blir högstadieelever uppringda. I Stockholm har elever anmält sin utbildning. Antalet elever i gymnasieskolan har minskat med 9 000 sedan förra läsåret. Samtidigt startades 67 nya gymnasieskolor detta läsår, enligt statistik från Skolverket. Vinnarna i konkurrensen om det minskande antalet elever är friskolorna.
Läs mer
Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön