Lön och framtidsutsikter för Journalist

Som journalist arbetar man med att producera exempelvis reportage, artiklar eller notiser. Det kan handla om nyheter, sport, inredning eller personporträtt. Det är vanligt att arbeta som multijournalist vilket innebär att man arbetar med allt från text, fotografering, redigering och publicering.

Journalisten arbetar med att försörja samhället med information och nyheter. Journalisten har en objektiv och granskande roll i samhället och jobbar utifrån pressregler. Pressreglerna innehåller ett antal bestämmelser om hur man inom press, radio och tv ska arbeta för att värna om yttrandefriheten, objektiviteten och förtroendet för journalistiken. Därför

Läs mer om Journalist
Som journalist arbetar man inom press, radio och tv. Journalisten intervjuar, producerar nyheter, reportage och notiser till webb, papperstidning, radio eller tv. En journalist behöver vara duktig på att skriva, vara nyfiken, intresserad av samhällsfrågor och tycka om att möta människor.
Det finns flera olika former av journalistutbildningar. Högskole- och universitetsutbildning finns på några orter i landet och omfattar tre års studier. Det finns även kortare påbyggnadsutbildningar inom högskolan för den som redan har en akademisk examen i ett annat ämne. Det finns också fristående utbildningsanordnare som erbjuder utbildning inom
Läs mer om Journalist
Medellön
40 200 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2023
Genomsnittslön för Journalist

Det finns 10310 anställda inom yrket Journalist i Sverige, 52% är kvinnor och 48% är män

Män tjänar 5% mer än kvinnor

 • 40 200 SEK
 • 39 100 SEK
 • 41 300 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Offentlig sektor tjänar 3% mer än privat sektor

 • 40 200 SEK
 • 41 300 SEK

Offentlig sektor tjänar 6% mer än privat sektor

 • 39 100 SEK
 • 41 500 SEK

Privat sektor tjänar 2% mer än offentlig sektor

 • 41 300 SEK
 • 40 600 SEK
Historisk löneutveckling för Journalist

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 36 800 SEK
 • 37 000 SEK
 • 36 800 SEK
 • 38 600 SEK
 • 40 200 SEK
 • 40 200 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 2 SEK

Jobbutsikter för Journalist

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara konkurrens om jobben för journalister under det närmaste året. Även på 3 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för journalister kommer vara små till medelstora.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2023

Små till medelstora jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Små till medelstora jobbutsikter

pointer

Inom fem år

Färdigheter som kan vara bra att ha

Stresstålighet

Förmåga att hantera stress eftersom arbetet ofta görs under tidspress.

Analytisk förmåga

Förmåga att söka information, undersöka och analysera samband.

Självständighet

Det är viktigt att kunna arbeta självständigt eftersom ensamarbete är vanligt för journalister.

Organisationsförmåga

Att vara noggrann och ha förmåga att planera och använda sin tid till att samordna flera beståndsdelar är viktigt som journalist.

Har du rätt kompetenser?

Gör vårt yrkestest för att se om yrket passar dig!

Gör vårt yrkestest