Visa allastudier.se som: Mobil
Löne- och personaladministratörer finns på de flesta företag – både inom privat och offentlig sektor.

Arbetsuppgifter 
Vanliga arbetsuppgifter för löne- och personaladministratörer är utbetalningar, uträkning av löner, ledigheter och övertid, administration av anställningar, hantering av reseräkningar och utskrifter av arbetsgivarintyg. Mycket av arbetet
Läs mer om Löne- och personalassistenter

Hur mycket tjänar en Löne- och personalassistenter?

Medellönen för män och kvinnor:
31 500 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
31 500 SEK
i månaden
Medellönen för män:
31 000 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 12% mer än offentlig sektor
  • 32 800 SEK
  • 28 700 SEK

Privat sektor tjänar 13% mer än offentlig sektor
  • 32 900 SEK
  • 28 700 SEK

Privat sektor tjänar 10% mer än offentlig sektor
  • 31 800 SEK
  • 28 600 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Löne- och personalassistenter

Arbetsförmedlingen bedömer att löne- och personaladministratörer möter en arbetsmarknad i balans det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms arbetsmarknaden fortsatt vara i balans.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Okej jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Okej jobbutsikter

pointer

Inom fem år