Sammanfattning
Yrkeshögskola
Mölnlycke
1,5 år (300 YH-poäng)
Heltid
Studiemedelsberättigad
Klassrum
Startdatum: januari 2024 - Mölnlycke
Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Lönespecialist

Behovet av specialister inom lön ökar. Det är en brist på personer med hög kompetens inom området och många företag har idag svårt att rekrytera. Jobben finns inom alla branscher, både små och stora företag, både privata och offentliga arbetsgivare samt bemanningsföretag.

Den moderna löneprocessen i kombination med alltmer komplexa lagar och regler samt ökad globalisering, ställer idag ökade krav på löneyrket. IT-utveckling med system där man själv registrerar och hittar uppgifter, är ett exempel på hur rollen har moderniserats.

Utbildningen förbereder dig för den moderna rollen som lönespecialist där det är viktigt att kunna hantera hela flöden av data, från lön till avstämning, såväl som att ha kompetens i ärenden gällande pensioner och försäkringar. Du lär dig också att tolka och tillämpa arbetsrättsliga lagar samt att arbeta i olika löne- och redovisningssystem samt hantera Excel. Att behärska engelska inom yrkesområdet är en övergripande del i hela utbildningen.

Efter utbildningen kanske du söker dig till ett företag där du sitter själv med lönerna och är företagets stöttepelare inom en mängd närliggande områden som tex tjänstepensioner eller lönecontrolling eller så söker du dig till en stor organisation där du kan vara en specialist på ditt favoritområde inom lön. Möjligheterna är stora.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet genom:

 1. gymnasieexamen från gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning,
 2. svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

Minst betyget E/G/3 i följande kurser:

 • Svenska 2/B
 • Svenska som andraspråk 2/B alternativt 2 årskurser, delat betyg svenska respektive litteratur eller motsvarande (Max. 15 poäng)

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalspoäng baseras på betyg, meriterande kurser, gymnasial utbildning.

Kurser som poängsätts är:

 • svenska 2/B/svenska som andraspråk 2/B
 • svenska 3/C/svenska som andraspråk 3/C
 • företagsekonomi 1/A
 • företagsekonomi 2/B
 • engelska 6/B
 • engelska 7/C
 • matematik 2/B
 • matematik 3/C.
 • (Max. 120 poäng)

Poäng för tidigare utbildning utdelas till dem som uppnår behörighet via ekonomiprogrammet alt handels- och administrationsprogrammet. (Max. 17 poäng)

Sista kompletteringsdag för obligatoriska handlingar är samma som sista ansökningsdag.

Ansökan

Du söker till skolan online via skolans hemsida. Om du lever med skyddad identitet kan du maila eller ringa för att få vidare instruktioner.

Kursinnehåll

 • Arbetsrätt, 25 yhp
 • Examensarbete, 10 yhp
 • Excel, 10 yhp
 • Företagsekonomi och redovisning, 20 yhp
 • Kommunikation och bemötande på engelska och svenska, 25 yhp
 • LIA 1 - Introduktion, 40 yhp
 • LIA 2 - Fördjupning, 40 yhp
 • Lönehantering grund, 35 yhp
 • Löne- och systemhantering - Fördjupning, 45 yhp
 • Pensioner och försäkringar, 20 yhp
 • Personalarbete, 30 yhp

Kostnader

Yh-utbildningar är statligt finansierade. Det innebär att de är fria från terminsavgifter och är studiemedelsberättigande enligt CSN:s normer. Du betalar för kurslitteratur, resor och uppehälle.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • Hantera och utveckla löne- och HR-system
 • Teoretisk och praktisk lönehantering förankrad i lagar och avtal
 • Digitaliseringens påverkan på en lönespecialist arbete
 • Arbetsrättsliga och kollektivavtalsmässiga tolkningar och tillämpningar
 • Personalarbetets olika processer och administrativa rutiner
 • Personalarbetet kopplat till ekonomiska faktorer, styrning och analys
 • Pensionssystemet och tjänstepension
 • Företagsekonomiska principer och redovisningsprocessen
 • Kommunikation och bemötande inom yrkesområdet både på svenska och engelska
 • Vetenskapsteori och metod samt rapportskrivning

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Självständigt hantera och förvalta löne- och personaladministrativa system
 • Praktisk hantering av pensions- och försäkringsärenden
 • Identifiera, tolka och tillämpa arbetsrättsliga problem
 • Lösa och kommunicera sammansatta problem inom lön, HR och personaladministration
 • Registrera, beräkna, sammanställa och analysera ekonomiska data

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Självständigt och professionellt lösa komplexa problem i samband med löneberäkning
 • Självständigt planera, genomföra och följa upp hela löneprocessen
 • Professionellt och konsultativt behandla HR-, pensions-, löne- och ekonomifrågor inom yrkesrollen
 • Kommunicera, beskriva och förklara förekommande ärenden inom yrkesområdet både på svenska och engelska
 • Hantera ständiga förändringar som berör yrkesrollen

Yrkeshögskolan i Mölnlycke, Härryda kommun

Yrkeshögskolan i Mölnlycke, Yhim

Utbildning i trivsam miljö, med mycket kompetenta lärare När du väljer att satsa ett till två år på en utbildning kan det vara skönt att veta att du kommer att tillbringa en stor del av din tid i fräscha och...


Läs mer om Yrkeshögskolan i Mölnlycke, Härryda kommun och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Lönespecialist
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan i Mölnlycke, Härryda kommun

Recensioner

Det finns inga recensioner för Lönespecialist

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Lönespecialist från Yrkeshögskolan i Mölnlycke, Härryda kommun, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön