Sammanfattning
Yrkeshögskola
Stockholm
40 veckor
Heltid
Klassrum
Startdatum: 2024-09-02 - Stockholm

Konstnärligt projekt

Projektkonst

Under projektkonstutbildningen fördjupar du dig i de konstnärlig tekniker och material som du arbetat med tidigare.
Du arbetar tematiskt och idébaserat med projekt baserat på dina egna konstnärliga frågeställningar och uttryck.

Om Projektkonst

Under projektutbildningen fördjupar du dig individuellt eller i grupp i ditt eget konstnärliga arbete inom olika teman och koncept. Fokus ligger vid det egna konstnärliga utforskandet och lärarledda projektuppgifter. 

Förutom att fördjupa dig inom konstnärliga tekniker och material som du arbetat med tidigare, såsom skulptur, teckning, måleri, foto, video, ljud, performance, installation, textbaserad konst och olika digitala tekniker, arbetar du med tredimensionell form och rumsliga förhållanden.

Studierna är projekt- och processbaserade med inriktning på fördjupande självstudier inom egna intresseområden.
Som studerande uppmanas du till kritiskt tänkande och reflektion kring det egna arbetet i relation till en samtida och historisk kontext. Undervisningen bygger på samtal och diskussioner, både enskilt och i grupp, med lärare och gästlärare. Praktiskt arbete varvas med teoriundervisning samt olika kortare material- och teknikgenomgångar.

Du övar dig att gestalta olika teman och koncept i olika tekniker och får möjlighet att hitta ditt eget uttryck. Efter utbildningen kan du söka till konstnärliga högskolor i Sverige eller internationellt.

Under utbildningen får du:

 • Kvalificerade, högskoleutbildade och yrkesverksamma lärare.
 • God tillgång till handledning, individuellt och i grupp. 
 • God tillgång till lokaler där du kan arbeta med bland annat måleri, teckning, grafiktryck, lera, gips, betong, trä, andra skulpturala material, installation, foto, video och digitala verktyg.
 • Fördjupad kunskap och förståelse för ämnesområdet, konstnärliga processer, verktyg och tekniker.
 • Arbeta i gemensam ateljé, måndag - onsdag kl. 9.00-17.00. Undervisningen omfattar 240 lärarledda timmar.
 • Regelbundna utvärderingar som ger dig inflytande över undervisningens innehåll och genomförande. 

 Efter avslutad utbildning kan du:

 • Arbeta i en konceptuell konstnärlig process.
 • Sätta ditt konstnärliga arbete i relation till samtidskonst och aktuell konstnärlig diskurs.
 • Söka vidare till konstnärliga högskolor med examen mot fri konst. 
 • Söka utställningar och projekt.
 • Söka assistentplats hos en konstnär.

Förkunskaper

Du som söker ska ha genomgått svensk gymnasieutbildning eller motsvarande utländsk utbildning. Lägsta ålder för sökande till utbildningen är 18 år. Ej behöriga sökande kan antas baserat på enbart arbetsprov och personligt brev.

Krav på särskilda förkunskaper:
Projektkonstutbildningen kräver konstnärlig grundutbildning på Konstskolan eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Folkuniversitetet - Konstskolan i Stockholm

Recensioner

Det finns inga recensioner för Konstnärligt projekt

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön