Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Distans
500 yh-poäng
Heltid

Fastighetsförvaltare

Efterfrågan på fastighetsförvaltare ökar i takt med att det byggs mer.

Tillgången på yrkesgruppen är inte tillräcklig för att möta efterfrågan det närmaste året, vilket innebär att möjligheterna till arbete är goda.

I tillväxtregionerna finns ett stort rekryteringsbehov och då kompetensen är svår att finna sker den främsta rekryteringen från andra arbetsgivare.

Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga ansvaret för en eller flera fastigheter. I rollen ingår att utveckla, bevara och förädla fastigheterna samt säkerställa att kunderna är nöjda och att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt mål och planer. Fastighetsförvaltaren har ett övergripande ansvar och leder och fördelar arbetet. I rollen kan personalansvar ingå.

Bred Yh-utbildning med kvalificerad yrkespraktik

Under utbildningens 2,5 år läser du en lång rad olika kurser – från  fastighetsföretagande till ekonomi med fastighetsinriktning, kommunikation och ledarskap, IT, fastighetsjuridik, fastighetsteknik och miljöhantering. Samverkan med branschen under studietiden är avgörande för hela utbildningen. Det är viktigt att du som förvaltare behörskar Excel. Därför får du under hela din utbildning hos oss fri tillgång till Learnesys onlinekurser i Excel och Word.

LIA

Under utbildningens 3 LIA-perioder (31 veckor) jobbar du i skarpt läge på olika arbetsplatser. Under LIA-peri­oderna utvecklar du dina teoretiska kunskaper i praktiken och skapar kontakter som leder till jobb.

Distansstudier

Denna utbildning är på helfart och har fysiska träffar i Umeå vid 12 tillfällen under utbildningen. Dessa moment är obligatoriska att närvara vid om de innefatta någon form av examinerande inslag som ex tentamine, laborationer eller studiebesök. 

Förkunskaper

Förutom grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning krävs särskild behörighet:

  • Godkänt betyg/E i Matematik B, Matematik 2 eller motsva­rande kunskaper
  • Godkänt betyg/E i Svenska B, Svens­ka 2, Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande kunskaper

Hitta till utbildaren

Folkuniversitetet – Kursverksamheten vid Umeå UniversitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Fastighetsförvaltare

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön