Visa allastudier.se som: Mobil

Specialistundersköterska - äldre och välfärdsteknik

Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Distans, Oskarshamn, Vimmerby, Värnamo
80 veckor - 200 Yh-poäng
Kommande starter

Plats & start


Oskarshamn
Höst

Vimmerby
Höst

Värnamo
Höst

Distans
Höst
Specialistundersköterska - äldre

Specialistundersköterska - äldre och välfärdsteknik

Älskar du ditt jobb som undersköterska, men är sugen på att utveckla dig själv och din arbetsplats?

Satsa på en utbildning till specialistundersköterska! I modern vård och omsorg av äldre ställs allt högre krav på kompetens och kvalitet. Många äldre drabbas av demenssjukdomar och psykisk ohälsa, och har komplexa diagnoser. Det är också viktigt med rätt bemötande av anhöriga och vårdtagare i svåra situationer. Den här utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta mer professionellt inom fokusområdena äldre och välfärdsteknik inom vård och omsorg.

Inom området ÄLDRE läser du delkurser som ger dig fördjupade kunskaper gällande demenssjukdomar, psykisk ohälsa, olika sjukdomstillstånd, komplexa diagnoser mm.

Inom området VÄLFÄRDSTEKNIK får du veta mer om lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar området. Du lär dig om välfärdstekniska produkter och tjänster, aktuell terminologi, etik och värdegrundsfrågor samt digitala stöd som kan tillämpas i vardagen.

Utbildningen leds av erfarna lärare och gästföreläsare med specialistkompetens inom äldre och välfärdsteknik.

Yrkesliv

Efter utbildningen kan du arbeta som specialistundersköterska, i specialistteam med t.ex. palliativ vård, med att leda projekt och förbättringsarbeten, handleda nyanställda med mera. Men kanske den viktigaste faktorn är att du får en fördjupad kunskap och blir tryggare i din yrkesroll.

Så ansöker du

Eftersom utbildningen är eftergymnasial krävs ett slutbetyg från gymnasial utbildning (Vård- och omsorgsprogrammet eller annat program på gymnasienivå) eller motsvarande. Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i följande kurser från Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande kurser från äldre utbildningar):

 • Etik och människans livsvillkor
 • Hälsopedagogik
 • Medicin 1
 • Psykologi 1
 • Vård- och omsorgsarbete 1
 • Vård- och omsorgsarbete 2

Dessutom ska du ha minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid som undersköterska inom vård och omsorg av äldre eller motsvarande. Deltidsarbete på minst 50 % räknas om till heltid. Grundläggande datorvana och tillgång till Internet krävs för att kunna genomföra utbildningen.

Urval

Urval görs utifrån ett särskilt prov och tidigare utbildning.

Minst betyget E/Godkänd/3 i följande gymnasiekurser, eller motsvarande kurser från äldre utbildningar, ger 5 meritpoäng per 100 gymnasiepoäng:

 • Palliativ vård
 • Psykiatri 1
 • Hemsjukvård
 • Svenska 2, alternativt Svenska som andraspråk 2
 • Teknik i vård och omsorg
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom
 • Äldres hälsa och livskvalitet

Tidigare utbildning kan ge max 20 meritpoäng.

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN för studier på halvfart.

Utbildningens innehåll

 • Demenssjukdomar 45 YH
 • Gerontologi och geriatrisk omvårdnad 50 YH
 • Psykisk ohälsa hos äldre 45 YH
 • Kommunikation och kvalitetsarbete 40 YH
 • Examensarbete 20 YH

Upplägg

Utbildningen omfattar 200 YH-poäng och bedrivs på halvfart under fyra terminer. Studierna har ett distansupplägg med fysiska träffar, dessa träffar tar du del av på det lärcentra/den studieort som du valt att söka dig till. Upplägget gör det möjligt att kombinera arbete med studier beroende på dina förutsättningar.

Det rör sig om ca två fysiska träffar per månad där utbildningsdagarna är schemalagda efter varandra (ex måndag-tisdag). Träffarna  kan innehålla föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar och obligatoriska moment som t.ex. redovisning av examensarbete. Det finns många fördelar med de fysiska träffarna; de bidrar till kollegialt lärande, du erbjuds inspirerande gästföreläsningar, du knyter kontakter inför framtida nätverk – du får helt enkelt det där lilla extra som ger dig energi och ännu mer kunskap.

Mellan träffarna arbetar du självständigt med inläsning av litteratur, inlämningsuppgifter, fallstudier, grupparbeten mm.  Dina lärare  handleder via e-post och via den webbaserade lärplattformen Fronter, under hela din utbildning har du även stöd av utbildningens koordinator.

Du behöver ha tillgång till dator med internetuppkoppling, mikrofon/headset, webbkamera samt ordbehandlingsprogrammet Word.

Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling

Vägen till jobb! 

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling är en offentlig utbildningsaktör. Novas uppdrag är att bidra till hållbar regional tillväxt och ökad konkurrenskraft inom näringsliv och offentlig sektor för att trygga och öka sysselsättningen.  På Nova kan du läsa program inom både...


Läs mer om Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Specialistundersköterska - äldre och välfärdsteknik
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Nova – Utbildning FoU och AffärsutvecklingRecensioner

Det finns inga recensioner för Specialistundersköterska - äldre och välfärdsteknik

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Specialistundersköterska - äldre och välfärdsteknik från Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön