Visa allastudier.se som: Mobil

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Göteborg
60
Svenska
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Programmet leder fram till specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen med inriktning mot ett visst kompetensområde samt ger grund för fortsatta studier på master- och forskarnivå. Vid Sahlgrenska akademin har programmet elva olika inriktningar. Alla inriktningar ger kompetens för avancerad vård inom personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.

Anestesisjukvård, 60 hp
Anestesisjuksköterskor ansvarar för narkos och bedövning samt för avancerad omvårdnad inför, under och efter operativa ingrepp i högteknologisk miljö för patienter med varierande åldrar och sjukdomstillstånd. Arbetet kännetecknas även av situationer som kräver hög handlingsberedskap vid akuta- och katastrofsituationer såväl inom som utanför sjukhuset.

Innehåll och upplägg
Programmet omfattar 60 högskolepoäng varav verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör 16,5 högskolepoäng. Samtliga kurser inom programmet ges på avancerad nivå. I programmet integreras kunskaper från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap. Fördelningen anges i respektive kursplan. Programmet består av nedanstående obligatoriska kurser inom huvudområdet omvårdnad. Deninbördes ordningen mellan kurserna kan variera.

Följande kurser ingår i programmet:

  • Specialistsjuksköterskans profession med inriktning mot anestesisjukvård, 7,5 högskolepoäng
  • Perioperativa vårdprocessen och anestesiologisk omvårdnad vid dagkirurgi, 7,5 högskolepoäng
  • Anestesiologisk omvårdnad vid elektiv och akut kirurgi vid komplexa vårdbehov, 7,5högskolepoäng
  • Vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng
  • Klinisk fördjupning inom anestesiologisk omvårdnad, 15 högskolepoäng
  • Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård,15 högskolepoäng

Enstaka kurser och delar av kurser läses gemensamt med andra utbildningsprogram vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin främjar människors hälsa genom utbildning och forskning. När du väljer ett av våra 18 utbildningsprogram blir du livsviktig för människor som du kommer i kontakt med i ditt yrkesverksamma liv. Flera av våra utbildningsprogram är bland de mest...


Läs mer om Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön