Visa allastudier.se som: Mobil

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Göteborg
Svenska
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård

Specialistsjuksköterske-programmet

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Programmet leder fram till specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen med inriktning mot ett visst kompetensområde samt ger grund för fortsatta studier på master- och forskarnivå. Vid Sahlgrenska akademin har programmet elva olika inriktningar. Alla inriktningar ger kompetens för avancerad vård inom personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.

Intensivvård, 60 hp

Intensivvårdssjuksköterskor ansvarar för avancerad omvårdnad av patienter med hotande eller manifest svikt i vitala organ vid svåra sjukdomstillstånd och olycksfall på högteknologiska postoperativa avdelningar och på intensivvårdsavdelningar. Omvårdnadsarbetet innebär bland annat att förstå och bemöta patienternas och närståendes tolkningar och reaktioner på att befinna sig i ett kritiskt tillstånd och av att vårdas i en högteknologisk miljö. 

Innehåll och upplägg
Programmet omfattar 60 högskolepoäng varav verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör 15 högskolepoäng. Samtliga kurser inom programmet ges på avancerad nivå. Studierna ges på helfart
alternativt halvfart. I programmet integreras kunskaper från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap. Programmet består av nedanstående obligatoriska kurser inom huvudområdet omvårdnad. Den inbördes ordningen mellan kurserna kan variera.

Följande kurser ingår i programmet:

  • Specialistsjuksköterskans profession med inriktning mot intensivvård 7,5 högskolepoäng
  • Vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng
  • Bedömning, beslutfattande och omvårdnadsåtgärder inom intensivvård, 7,5 högskolepoäng
  • Avancerad bedömning, beslutfattande och omvårdnadsåtgärder inom intensivvård, 7,5 högskolepoäng
  • Klinisk fördjupning inom intensivvård, 15 högskolepoäng
  • Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot intensivvård, 15 högskolepoäng

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin främjar människors hälsa genom utbildning och forskning. När du väljer ett av våra 18 utbildningsprogram blir du livsviktig för människor som du kommer i kontakt med i ditt yrkesverksamma liv. Flera av våra utbildningsprogram är bland de mest...


Läs mer om Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård, fyll i följande uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön