Visa allastudier.se som: Mobil

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hjärtsjukvård

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Göteborg
Svenska
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hjärtsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Programmet leder fram till specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen med inriktning mot ett visst kompetensområde samt ger grund för fortsatta studier på master- och forskarnivå. Vid Sahlgrenska akademin har programmet elva olika inriktningar. Alla inriktningar ger kompetens för avancerad vård inom personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hjärtsjukvård, 60 hp     

Är du sjuksköterska och stimuleras av självständigt arbete samt vill utveckla din färdighet inom hälsofrämjande arbete med patienter som har olika former av hjärtsjukdom? Då hjärt- och kärlsjukdomar är vår tids största folksjukdomar finns det ett stort behov av specialistsjuksköterskor inom detta område, såväl inom slutenvård som öppen vård. Programmet är campusförlagt och innebär halvtidsstudier på avancerad nivå under fyra terminer. Programmet ges i samverkan mellan institutionen för medicin och institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Tillgodoräknande
Många sjuksköterskor som arbetar inom hjärtsjukvård har gått olika fristående kurser eller uppdragsutbildningar inom hjärtsjukvård på avancerad nivå. Har du genomfört sådana kurser och vill få en formell examen som specialistsjuksköterska inom hjärtsjukvård, inklusive en magisterexamen, kan du efter antagning till programmet ansöka om tillgodoräknande av delkurser. Har du frågor om detta kontakta gärna Cecilia Ohlsson 031-786 2171.

Innehåll och upplägg

I programmet integreras kunskapsområdena vårdvetenskap, medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap. Programmet omfattar 60 högskolepoäng, varav obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning (VFU) motsvarar 6 högskolepoäng. Programmet ges på halvfart men kan komma att ges på helfart och kurserna är obligatoriska förutom en valfri kurs med relevans för hjärtsjukvård som utgör 7,5 högskolepoäng. De obligatoriska kurserna är på avancerad nivå och ges av Institutionen för vårdvetenskap och hälsa och Institutionen för medicin. Den valfria kursen kan genomföras vid annat lärosäte och tillgodoräknas inom ramen för programmet. Utbildningen är såväl campus- som nätbaserad. Kurser och/eller delar av kurser kan samläsas med andra specialistinriktningar vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hjärtsjukvård innehåller följande obligatoriska kurser:

  • Specialistsjuksköterskans funktion med inriktning mot hjärtsjukvård*, 1,5 hp
  • Sschemisk hjärtsjukdom, 7,5 hp ● Hjärtsvikt 1, 7,5 hp
  • Kardiovaskulär samsjuklighet och prevention 7,5 hp
  • Klinisk fördjupning inom hjärtssjukvård*, 6 hp
  • Vetenskaplig metod*, 7,5 hp
  • Examensarbete i omvårdnad*, 15 hp
  • Valfri kurs med relevans för hjärtsjukvård, 7,5 hp

* Huvudområde omvårdnad Den inbördes ordningen mellan kurserna kan variera.

Förkunskaper

För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs utöver grundläggande behörighet:
● nordisk legitimation som sjuksköterska
● avlagd kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande
● ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska
● svenska B och engelska A på gymnasienivå eller motsvarande

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin främjar människors hälsa genom utbildning och forskning. När du väljer ett av våra 18 utbildningsprogram blir du livsviktig för människor som du kommer i kontakt med i ditt yrkesverksamma liv. Flera av våra utbildningsprogram är bland de mest...


Läs mer om Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hjärtsjukvård
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hjärtsjukvård, fyll i följande uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön