Visa allastudier.se som: Mobil

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Göteborg
Svenska
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Programmet leder fram till specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen med inriktning mot ett visst kompetensområde samt ger grund för fortsatta studier på master- och forskarnivå. Vid Sahlgrenska akademin har programmet elva olika inriktningar. Alla inriktningar ger kompetens för avancerad vård inom personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård, 60 hp

Diabetessjuksköterska är ett bra val för dig som är sjuksköterska och stimuleras av självständigt arbete samt vill utveckla din färdighet inom hälsofrämjande arbete med patienter som har diabetes. Då diabetes är en folksjukdom som ökar finns ett stort behov av diabetessjuksköterskor, på mottagningar såväl som i slutenvård samt i primärvård och kommunal vård. Programmet är campusförlagt och innebär halvtidsstudier om 60 hp på avancerad nivå under fyra terminer. Programmet ges i samverkan mellan Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde, och Högskolan Väst. Du antas till ett lärosäte och undervisningen bedrivs vid samtliga lärosäten.

Tillgodoräknande
Många sjuksköterskor som arbetar inom diabetesvård har gått fristående eller uppdragsutbildningar i diabetesvård (15-30hp). Har du genomfört sådana kurser och vill utvecklas ytterligare genom att få en formell examen som specialistssjuksköterska inom diabetes vård inklusive en magisterexamen kan du ansöka om tillgodoräknande av de första delkurserna. Ansökan om detta kan inte ske innan du blivit antagen men vid frågor och intresse för detta kontakta gärna Carina Sparud Lundin 031-786 63 89.

Innehåll och upplägg

I programmet integreras kunskapsområdena vårdvetenskap, medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap. Programmet omfattar 60 högskolepoäng, varav verksamhetsförlagd utbildning (VFU) motsvarar minst 6 högskolepoäng. Programmet ges på halvfart och kurserna är obligatoriska förutom en valfri kurs som utgörs av 7,5 högskolepoäng. De obligatoriska kurserna ges på avancerad nivå. Den valfria kursen med relevans för diabetesvård kan genomföras vid annat lärosäte och tillgodoräknas inom ramen för programmet. Kurser och/eller delar av kurser kan samläsas med andra specialistinriktningar vid Institutionen för vårdvetenskap, Sahlgrenska akademin. Utbildningen är såväl campus- som nätbaserad. Undervisningen bygger på ”constructive alignment”, d.v.s. att studentens lärande är utgångspunkt och att lärandemål, lärandeformer, examinationer samt bedömningskriterier ses som en sammanhållande process.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård innehåller följande kurser :

  • Avancerad vård vid diabetes*, 15 hp, varav VFU 1,5 hp
  • Lärande och egenvård vid diabetes*, 15 hp, varav VFU 4,5 hp
  • Vetenskaplig metod*, 7,5 hp
  • Examensarbete i omvårdnad*, 15 hp
  • Valfri kurs med relevans för diabetssjukvård, 7,5hp

* Huvudområde omvårdnad Den inbördes ordningen mellan kurserna kan variera.

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin främjar människors hälsa genom utbildning och forskning. När du väljer ett av våra 18 utbildningsprogram blir du livsviktig för människor som du kommer i kontakt med i ditt yrkesverksamma liv. Flera av våra utbildningsprogram är bland de mest...


Läs mer om Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård, fyll i följande uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön