Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Implementering och utvärdering av socialt arbete

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Stockholm

Implementering och utvärdering av socialt arbete

En central del av det professionella sociala arbetet är att genomföra, följa upp och utvärdera insatser. Det kan handla om interventioner som syftar till att främja människors sociala, ekonomiska och hälsomässiga utveckling men också preventiva insatser som syftar till att förebygga sociala problem och utsatthet. Den här kursen ger studenten kunskaper om och färdigheter i olika verktyg för uppföljning och utvärdering på befolkningsnivå samt bedömning, genomförande, uppföljning och utvärdering av insatser på verksamhets- och klientnivå. Den inkluderar tekniker för målformulering, systematisk uppföljning, metaanalys, resultatutvärderingar och processutvärderingar. Därtill uppmärksammas faktorer som är viktiga för en framgångsrik implementering.

Förkunskaper

Socionomexamen eller kandidatexamen inklusive 90 hp i socialt arbete samt Evidens och kunskap i socialt arbete, 7.5 hp (avancerad nivå). Svenska 3 och Engelska 6.

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Implementering och utvärdering av socialt arbete

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön