Sammanfattning
Yrkeshögskola
Södertälje
350 yh-poäng
Heltid
Klassrum
Startdatum: 2023-09-01 - Södertälje

Kyl- och värmepumpstekniker

En ny karriär med rätt teknisk kompetens

Som kyl- och värmepumpstekniker arbetar man med installation, service och underhåll av kyl- och värmepumpanläggningar. Dessa finner man bland annat i fastigheter, butiker och industrier. Kylteknik används framförallt i livsmedelsbutikernas kyldiskar, i luftkonditioneringssystem, i industriprocesser, inom medicinteknik och vid isbanor.

Kyltekniker är ett bristyrke idag. Branschorganisationen SKVP har gått ut med att det saknas cirka 1200 stycken kyltekniker just nu och ytterligare 500 stycken skulle kunna anställas årligen i en femårsperiod. Sommaren 2018 gav oss en historisk värmebölja och visade att bristen är större än någonsin. Marknaden växer för varje år och beläggningen är hög hos kylföretagen.

Under vår utbildning får du lära dig om kylprocessen, kyltekniska system, köldmedier (gamla och nya) samt tillhörande komponenter. Du får även en systemförståelse för kyl-, ventilations- och elteknik och får kunskaper om olika energilösningar, energikällor, uppvärmningskällor samt olika energitekniker.

Genom utbildningens kurser kommer du även lära dig att bedöma samt motivera de mest fördelaktiga alternativen vid systemlösningar utifrån miljö-, tillgänglighets-, service- samt driftsäkerhetsaspekter. Du kommer uppnå kraven för begränsad auktorisation enligt Elsäkerhetsverket och får även kunskaper som räcker för att kunna klara ett prov för personlig kylcertifiering enligt gällande regelverk.

Efter examen har du färdigheter i att installera kyl- och värmepumpssystem och kompetens att driftsätta och injustera styr- och övervakningssystem samt lägga upp underhållsplaner för dessa.

Förkunskaper

För att ha grundläggande behörighet till alla Yh-utbildningar krävas att du uppfyllernågotav dessa krav:

  1. Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
  2. Du har ett slutbetyg som uppfyller behörighetskraven enligt då gällande regler
  3. Du har äldre svenska betyg, eller annan svensk utbildning, exempelvis folkhögskola som uppfyller kraven ovan
  4. Du har utländsk gymnasieutbildning som motsvarar kraven i punkt 1-3
  5. Du har andra erfarenheter ifrån exempelvis arbetslivet och utbildning som kan motsvara kraven ovan

Observera att i grundläggande behörighet till yrkeshögskolan ingår godkända betyg i någon av kurserna Svenska1/Svenska A/Svenska 1 som andra språk/Svenska A som andraspråk eller motsvarande kunskaper och Engelska 5/Engelska A eller motsvarande kunskaper.

När ni söker måste ni tänka på att bifoga alla handlingar som kan visa på att ni har förmåga att tillgodogöra er utbildningen. Det kommer att öka era chanser att både bedömas behöriga och att bli antagna.

Särskild behörighet

För att vara fullt behörig till denna utbildning krävs även att du har godkända betyg i kurserna

  • Naturkunskap 1a1
  • Praktisk ellära

ELLER

  • Naturkunskap 1a1
  • Ellära 1

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskola Södertälje, Södertälje kommun

Recensioner

Det finns inga recensioner för Kyl- och värmepumpstekniker

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön