Visa allastudier.se som: Mobil

Här hoppar flest av

Trycket på högskoleplatser är högre än någonsin. Men nästan 30 procent hoppar av sin utbildning redan under första terminen vilket kostar lärosätet, samhället och studenten stora pengar.

Avhopp är problematiskt på många olika sätt. Lärosätet får inte sina pengar för utbildningsplatsen, samhället förlorar på att utbilda en individ som inte kommer jobba inom området och studenten förlorar privatekonomiskt eftersom man har tagit studiemedel, säger Staffan Andersson, universitetslektor i fysik vid Uppsala universitet som har forskat på avhopp.

Flest avhopp från fristående kurser

De allra flesta avhopp sker det första året på högskolan. Av samtliga högskolenybörjare höstterminen 2011 fanns endast 71 procent kvar som registrerade i högskolan vårterminen 2012. Avhoppen är störst bland de som läser fristående kurser, och större bland de som läser generella program än bland dem som läser program som leder till yrkesexamen.

Tittar man på examensfrekvensen, det vill säga hur stor del av studenterna på program som tar ut sin examen, varierar siffrorna mycket. Sämst på att ta ut examen är studenter på högskoleingenjör- och civilingenjörsprogram, där färre än hälften tar ut sin examen.

Många byter inriktning

En rapport från Universitetskanslersämbetet visar att den främsta orsaken till studieavbrott är själva utbildningen, där ”fel inriktning för mig” är vanligast förekommande.

– Vi ser en ökad mobilitet mellan utbildningar, studenterna avbryter för att påbörja ett annat program. Det handlar om hur utbildningsbranschen ser ut, det finns så många utbildningar och är det något som inte fungerar på utbildningen är det lätt att byta program, säger Staffan Andersson, som har tittat främst på avhopp från ingenjörsprogram.

Birgitta Åkerman som är studie- och yrkesvägledare för biologiutbildningar på Stockholms universitet har märkt en tydlig trend de senaste åren när det gäller avhoppens orsak.

Det är påfallande många som är trötta efter gymnasiet, där det är större press idag och större betygshets. Potentiella studenter frågar ”Hur svårt är det att komma in” när de borde fråga ”Hur svårt är det att komma igenom”, säger Birgitta Åkerman.

Studenternas tips: Ta sabbatsår

Apotekarprogrammet är det yrkesexamensprogram som har högst avhopp efter första terminen. Fredrika Ekborg, 23, Emel Ahmet, 24, Oskar Dixelius, 23 och Natalie Landén, 23 är inne på sitt tredje år på programmet vid Göteborgs universitet och känner alla att de har gjort rätt val.  En av deras rekommendationer är att ta ett eller ett par sabbatsår efter gymnasiet innan man börjar plugga på högskolan, för att studiemotivationen ska komma tillbaka.

– Jag kände mig osäker efter gymnasiet men visste att jag ville studera någonting inom biologi och kemi och tog därför ett uppehåll. Under uppehållet provade jag på olika saker och sökte information om olika utbildningar. I dag känner jag att jag har gjort rätt val, säger Emel Ahmet.

Högskolorna jobbar på olika sätt för att förebygga avhopp. Enligt Patrik Aronsson, ordförande för Utbildningskommittén för Farmaci/Apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet har de sett ett mönster att apotekarstudenterna som läser mycket kemi första terminen har svårt att se kopplingen mellan utbildningen och yrkesrollen. Det försöker man göra något åt.

– Vi har en introvecka där vi presenterar en tydlig bild av utbildningen och var den leder, vi planerar att lägga om utbildningen så att studenterna får en tidigare yrkeskontakt än idag och studievägledningen struktureras om så att de skall få mer tid med studenterna, säger Patrik Aronsson.

Flest och minst avhoppJohanna Boussard
Senast uppdaterad: 12 maj 2016

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-07-23

Ansökan till högskola

15 april är sista ansökningsdag för höstterminen på högskola och 15 oktober för vårterminen. Så här gör du din anmälan!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-09-11

Låt inte slumpen bestämma

Trött på att singla slant om vad du ska göra efter examen? Ta reda på vilket jobb som skulle kunna passa din personlighet.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2016-03-18

Högskoleprovet förverkligade juristdrömmen

Tanja Danilova har skrivit högskoleprovet tre gånger och lyckades höja sitt resultat med 0.75 poäng på ett halvår – genom hårt arbete. 

Läs mer