Visa allastudier.se som: Mobil
Medellön
21 500 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2022
Genomsnittslön för Konditoribiträde
 • 21 500 SEK
 • 21 100 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
 • 21 500 SEK
 • 21 100 SEK
Historisk löneutveckling för Konditoribiträde

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 20 400 SEK
 • 21 300 SEK
 • 21 500 SEK
 • 22 300 SEK
 • 21 500 SEK
 • 21 500 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 1 SEK

Jobbutsikter för Konditoribiträde

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara konkurrens om jobben som kafé- och konditoribiträden under det närmaste året. Det innebär att möjligheterna till arbete i genomsnitt kommer att vara små men variera beroende på till exempel utbildning och erfarenhet. Även på fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete som kafé- och konditoribiträden kommer vara små.Möjligheterna till arbete i yrket är mycket beroende av hur Covid-19 påverkar samhället och arbetsmarknaden framöver. Resultaten ska därför tolkas med försiktighet. 

*Källa: Arbetsförmedlingen 2022

Okej jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Okej jobbutsikter

pointer

Inom fem år