Medellön
21 500 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2022
Genomsnittslön för Konditoribiträde
 • 21 500 SEK
 • 21 100 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
 • 21 500 SEK
 • 21 100 SEK
Historisk löneutveckling för Konditoribiträde

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 20 400 SEK
 • 21 300 SEK
 • 21 500 SEK
 • 22 300 SEK
 • 21 500 SEK
 • 21 500 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 1 SEK

Jobbutsikter för Konditoribiträde

På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det är små till medelstora möjligheter till arbete för Restaurang- och kafébiträden. På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det är små till medelstora jobbmöjligheter för Restaurang- och kafébiträden.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2022

Små till medelstora jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Små till medelstora jobbutsikter

pointer

Inom fem år