Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Företagsekonomi 46-60

Högskolan Väst
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Trollhättan
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Trollhättan

Företagsekonomi 46-60

Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer och företag kan uppnå de för verksamheten uppställda målen både avseende det interna arbetet och gentemot det omgivande samhället. Företagsekonomi 41-60 hp, består av två fortsättningskurser i redovisning.Delkurserna syftar till att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och aktuell forskning utveckla förmågan att identifiera, analysera och diskutera företagsekonomiska problem och processer inom olika tillämpningsområden.Kurslitteratur och undervisning på engelska kan förekomma.Följande kurser om vardera 7,5 hp ingår: Externredovisning Investeringsbedömning och finansiell styrning

Förkunskaper

Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, samt fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng i företagsekonomi innefattande kurserna Grundläggande redovisning 7,5 hp och ESA106 Ekonomistyrning 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Högskolan Väst

Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil. Trollhättan är...


Läs mer om Högskolan Väst och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan Väst


Recensioner

Det finns inga recensioner för Företagsekonomi 46-60

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön