Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil. Trollhättan är en kommun som värnar om att alla studenter ska trivas.

Här finns ett gott samarbete mellan studentkåren, kommunen och högskolan och en lång tradition av inkludering. I Trollhättan har studenter goda och trygga förutsättningar att studera och leva. SFS har därför utsett Trollhättan som Årets Studentstad 2014/2015. Läs mer om Högskolan Väst och utmärkelsen på hv.se

Visa alla utbildningar med Högskolan Väst

Utbildningar

Högskola / Universitet
Teknik Utbildningsform Längd Ort
Tekniskt basår Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Sociologi
Boendeinsatser för människor i hemlöshet Distans Distans
Kriminalitet och unga Distans Distans
Programmet för Socialpsykiatrisk vård Klassrum Trollhättan
Samverkan i kris och trauma Distans Distans
Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil Klassrum Flera orter (2)
Våld i nära relationer, mäns våldsutövande och maskuliniteter Distans Distans
Data / IT
Nätverkstekniskt påbyggnadsår Klassrum Trollhättan
Webbutveckling med HTML och CSS Klassrum, Distans Flera orter (2)
Nätverk
Nätverksteknik med IT-säkerhet Klassrum Trollhättan
Ekonomi
Arbetsintegrerade samhällsstudier Klassrum Trollhättan
Bitcoin och blockchain-teknik, tillämpningar och visioner Distans Distans
Logistik Distans Distans
Ekonomprogrammet
Ekonomprogrammet Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi
Företagsekonomi 31-45, organisation och marknadsföring Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi 46-60 Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi, 1-30, Nät Distans Distans
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi Klassrum Trollhättan
Nationalekonomi
Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE Klassrum Trollhättan
Makroekonomi Klassrum Trollhättan
Mikroekonomi Klassrum Trollhättan
Humaniora
Introduktion till filmstudier Distans Distans
Kandidatprogram i Human Resources Klassrum Trollhättan
Kulturvetenskap
Barn, unga och visuella medier Distans Distans
Ingenjör
Internationell maskiningenjör Klassrum Trollhättan
Automationsingenjör
Automationsingenjör Klassrum Trollhättan
Datateknik
Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik Klassrum Trollhättan
Design och produktutveckling
3D-printning Distans Distans
Agil Projektledning Distans Distans
Elektroteknik
Elektroingenjör, Elektriska fordon Klassrum Trollhättan
Elektroingenjör, Elkraft och hållbara elsystem Klassrum Trollhättan
Maskinteknik
Additiv tillverkning grund - Koncept, begrepp och metoder Distans Distans
Maskiningenjör Klassrum Trollhättan
Juridik
Arbetsrätt I, Nät Distans Distans
Juridisk översiktskurs Klassrum Trollhättan
Kommunikation / Media
Digitala medier Klassrum Trollhättan
Medie- och kommunikationsvetenskap I, grundnivå Klassrum Trollhättan
Systemutveckling - IT och samhälle Klassrum Flera orter (2)
Medieproduktion
3D-animation och visualisering Klassrum Trollhättan
Webmaster Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ledarskap / Organisation
Verksamhetsledning, analys och strategi Distans Distans
Naturvetenskap
Medicinsk vetenskap, Akutsjukvård Klassrum Trollhättan
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsledning Distans Distans
Samhällsvetenskap
Arbetsintegrerat lärande för hållbar utveckling Distans Distans
Psykologi 1-30 Distans Distans
Sexologi: Barns och ungdomars sexualitet Distans Distans
Tillämpad samhällsplanering Klassrum Flera orter (4)
Statistik
Tillämpad statistik - att samla och sammanfatta data Klassrum Trollhättan
Tillämpad statistik 1-15 Klassrum Trollhättan
Språk
Engelska (nivå 1-30): Litteratur och kultur Distans Distans
Engelska (nivå 1-30): Språkkunskap och språkfärdighet Distans Distans
Engelska (nivå 31-60): Litteraturhistoria och intertextualitet Distans Distans
Engelska (nivå 31-60): Språkstruktur och språkvariation Distans Distans
Engelska, ONLINE, 61-90 Distans Distans
Svenska
Svenska som andraspråk 61-90: Examensarbete inom svenska som andraspråk Distans Distans
Teknik
Industri och produktion
Introduktion till hållbarhet inom industriell produktion Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) Klassrum Trollhättan
Omvårdnad av sjuka barn Klassrum Trollhättan
Yrkeslärarprogrammet Klassrum Trollhättan
Förskollärare
Förskollärarprogrammet Klassrum Trollhättan
Grundlärare
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa (Arbetsintegrerad lärarutbildning) Klassrum Trollhättan
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Trollhättan
Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6: Arbetsintegrerad lärarutbildning Klassrum Trollhättan
Ämneslärare
Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare 7-9 (KPU) Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare GY (KPU) Distans Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne engelska Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne samhällskunskap Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne svenska Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Engelska Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Samhällskunskap Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Svenska Klassrum Trollhättan
Vård / Omsorg
Examensarbete - omvårdnad, kandidat Distans Distans
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Folkhälsovetenskap
Hälsa i ett globalt perspektiv Distans Distans
Organisatorisk och social arbetsmiljö II Distans Distans
Salutogenes - att förstå hälsans ursprung Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Sociologi
Socialpedagogiskt arbete, avancerad nivå Klassrum Trollhättan
Bygg / Anläggning
Elektriker
Magister i elektriska fordon för maskiningenjörer (campus) Klassrum Trollhättan
Magister i elektriska fordon för maskiningenjörer (distans med träffar på campus) Distans Distans
Data / IT
Industrins digitalisering - Big Data introduktion Distans Distans
Magister i cybersäkerhet Klassrum Trollhättan
Människa-AI Interaktion Distans Distans
Ekonomi
Internationell affärsverksamhet inom industri Klassrum Trollhättan
Master i logistik och verksamhetsledning Klassrum Trollhättan
Verksamhetsstrategi inom industriell produktion Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi
Internationellt företagande, magisterprogram i företagsekonomi Klassrum Trollhättan
Magisterprogram i ledarskap - leda, styra och organisera Distans Distans
Nationalekonomi
Magister i finans Klassrum Trollhättan
Humaniora
Kulturvetenskap
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram Distans Distans
Ingenjör
Ingenjörsmetodik - Finita element Distans Distans
Design och produktutveckling
Additiv tillverkning - Reparation Distans Distans
Hållbarhet - design och produktion av elfordon Distans Distans
Maskinteknik
Magister i Robotik och Automation (campus, helfart) Klassrum Trollhättan
Magister i Robotik och Automation (distans, halvfart med träffar på campus) Distans Distans
Magister i Robotik och Automation (distans, helfart med träffar på campus) Distans Distans
Master i svetsteknologi Klassrum Trollhättan
Material och hållbar utveckling Distans Distans
Inköp / Logistik
Logistik
Produktionsledning - Produktionslogistik Distans Distans
Kommunikation / Media
Industrins digitalisering - Introduktion till artificiell intelligens och maskininlärning Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Ledarskap i digitaliserade organisationer, masterprogram Klassrum Trollhättan
Verksamhet och organisation
IT och verksamhetsutveckling, magisterprogram i informatik Klassrum Trollhättan
Naturvetenskap
Matematik
Magister i AI och automation Klassrum Trollhättan
Master i AI och automation Klassrum Trollhättan
MATLAB Analys av data, statistik och visualiseringsteknik Distans Distans
Samhällsvetenskap
Arbetsintegrerad hållbar utveckling, masterprogram Klassrum Trollhättan
Barns och ungas rätt och inflytande Distans Distans
Lärande i arbetslivet Klassrum Trollhättan
Statsvetenskap
Arbetsintegrerade politiska studier, masterprogram Klassrum Trollhättan
Teknik
Avancerade tillverkningsprocesser Distans Distans
Elektrisk design av framdrivningsbatterier Distans Distans
Elektriska lösningar av stödsystem i fordon Distans Distans
Elektriska maskiner fria från sällsynta jordartsmetaller Distans Distans
Introduktion till metallpulverteknologi Distans Distans
Kraftelektronik och elektriska drivsystem Distans Distans
Magister i Software Engineering Klassrum Trollhättan
Magister i tillverkningsteknik Klassrum Trollhättan
Master i robotik och automation Klassrum Trollhättan
Master i tillverkningsteknik Klassrum Trollhättan
Styrsystem för elfordon Distans Distans
Svetsteknologi - Hållbarhetsaspekter vid svetsning Distans Distans
Säkerhet vid arbete på och i elektriska fordon Distans Distans
Verksamhetsutveckling - Användardriven digitalisering Distans Distans
Fordonsteknik
Magister i utveckling av elektriska fordon Klassrum Trollhättan
Utbildning / Pedagogik
Handledning av lärarstudenter Klassrum Trollhättan
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Vård / Omsorg
Akupunktur vid vård av personer med psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd Klassrum Trollhättan
Avancerad vård vid diabetes Klassrum Trollhättan
Medicinsk vetenskap och omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Distans Distans
Normmedvetet vårdande Distans Distans
Palliativ vård och specialistsjuksköterskans funktion i vårdandet Distans Distans
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter vid funktionsvariation och sjukdom Distans Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Distans Distans
Utveckla teamets arbete för barn och ungdomar med neurologiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Distans Distans
Vetenskapliga metoder för specialistsjuksköterskan Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Barns- och ungdomars hälsa/ohälsa Klassrum Trollhättan
Medicin
Behandling, vård och omvårdnad vid hjärtsvikt och hypertoni Distans Distans
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterska med inriktning mot palliativ vård Distans Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård Klassrum Trollhättan
Vårdadministratör
E-hälsa inom vård och omsorg Distans Distans

Kontaktuppgifter

Högskolan Väst

Gustava Melins gata 2
461 32 TROLLHÄTTAN


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan Väst

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön