Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil. Trollhättan är en kommun som värnar om att alla studenter ska trivas.

Här finns ett gott samarbete mellan studentkåren, kommunen och högskolan och en lång tradition av inkludering. I Trollhättan har studenter goda och trygga förutsättningar att studera och leva. SFS har därför utsett Trollhättan som Årets Studentstad 2014/2015. Läs mer om Högskolan Väst och utmärkelsen på hv.se

Visa alla utbildningar med Högskolan Väst

Utbildningar

Högskola / Universitet
Teknik Utbildningsform Längd Ort
Tekniskt basår Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Barn- och ungdomspsykologi Klassrum Trollhättan
Hälsa, stress och stresshantering I - hälsopsykologi Klassrum Trollhättan
Psykologi 31-60 Klassrum Trollhättan
Sociologi
Barns delaktighet i LSS-utredningar Klassrum Trollhättan
Boendeinsatser för människor i hemlöshet Distans Distans
Historisk kriminologi - Grundkurs Distans Distans
Kriminalitet och förebyggande socialt arbete med unga Distans Distans
Kriminalitet och unga Distans Distans
Programmet för Socialpsykiatrisk vård Klassrum Trollhättan
Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil Klassrum Flera orter (2)
Vem blir radikaliserad? Psykologiska och sociologiska perspektiv Distans Distans
Data / IT
Grundläggande nätverks- och internetteknik Distanskurs Distans Distans
Webbutveckling med HTML och CSS Distans Distans
Nätverk
Nätverksteknik med IT-säkerhet Klassrum Trollhättan
Programmering
Introduktion till programmering med Python Distans Distans
Spelutveckling
Spelutveckling i 3D-miljö Distans Distans
Webbdesign
Webbdesigner Distans Distans
Ekonomi
Bitcoin och Ethereum: blockkedjor, betalningar och smarta kontrakt Distans Distans
Ekonomprogrammet
Ekonomie kandidatprogram Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi
Företagsekonomi 46-60 Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, nivå 61-90 Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap, nivå 61-90 Distans Distans
Företagsekonomi med inriktning mot redovisning, nivå 61-90 Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi, 31-45 Klassrum Trollhättan
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi Klassrum Trollhättan
Nationalekonomi
Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE Klassrum Trollhättan
Makroekonomi Klassrum Trollhättan
Mikroekonomi Klassrum Trollhättan
Humaniora
Filmens historia Distans Distans
Kandidatprogram i Human Resources Klassrum Trollhättan
Ingenjör
Internationell maskiningenjör Klassrum Trollhättan
Automationsingenjör
Automationsingenjör Klassrum Trollhättan
Datateknik
Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik Klassrum Trollhättan
Elektroteknik
Elektroingenjör, Elektriska fordon Klassrum Trollhättan
Elektroingenjör, Elkraft och hållbara elsystem Klassrum Trollhättan
Maskinteknik
Additiv tillverkning grund - Koncept, begrepp och metoder Distans Distans
Maskiningenjör Klassrum Trollhättan
Juridik
Arbetsrätt II Distans Distans
Juridisk översiktskurs Klassrum Trollhättan
Juridisk översiktskurs, Nät Distans Distans
Offentlig rätt Distans Distans
Kommunikation / Media
Bitcoin och blockchain-teknik, tillämpningar och visioner Distans Distans
Digitala medier Klassrum Trollhättan
Systemutveckling - IT och samhälle Klassrum Flera orter (2)
Film
Den rörliga bilden i det digitala samhället Distans Distans
Filmgenrer Distans Distans
Kommunikation
Kommunikation och ledarskap Klassrum Trollhättan
Medieproduktion
3D-animation och visualisering Klassrum Trollhättan
Webmaster Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ledarskap / Organisation
Arbetsledning Distans Distans
Kris- och konflikthantering
Samverkan i kris och trauma Distans Distans
Projektledning
Tillämpad projektledning Klassrum Trollhättan
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmiljö
Organisatorisk och social arbetsmiljö II Distans Distans
Samhällsvetenskap
Arbetsintegrerat lärande för hållbar utveckling Distans Distans
Sexologi: Vuxnas sexualitet Distans Distans
Tillämpad samhällsplanering Klassrum Flera orter (4)
Statistik
Tillämpad statistik - att dra slutsatser från data Klassrum Trollhättan
Tillämpad statistik - prediktiv modellering Distans Distans
Tillämpad statistik - självständigt analysprojekt Distans Distans
Språk
Engelska
Engelska (nivå 1-30): Litteratur och kultur Distans Distans
Engelska (nivå 1-30): Språkkunskap och språkfärdighet Distans Distans
Engelska (nivå 31-60): Litteraturhistoria och intertextualitet Distans Distans
Engelska (nivå 31-60): Språkstruktur och språkvariation Distans Distans
Svenska
Svenska som andraspråk (1-15hp ): Grundskolan årskurs 1-3 -ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Svenska som andraspråk (1-15hp ): Grundskolan årskurs 4-6 -ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Svenska som andraspråk (1-30): Grundskolan årskurs 1-3 - ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Svenska som andraspråk (1-45) för lärare årskurs 7-9 - ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Svenska som andraspråk 1-30: Grammatik och litteracitetsutveckling Distans Distans
Svenska som andraspråk 31-60: Kontrastiva aspekter och läromedelstexter Distans Distans
Svenska som andraspråk 31-60: Språkutveckling och utvärdering Distans Distans
Svenska som andraspråk 61-90: Examensarbete inom svenska som andraspråk Distans Distans
Svenska som andraspråk 61-90: Vetenskapsteori och metod inom svenska som andraspråk Distans Distans
Svenska som andraspråk mot årskurs 4-6 - ingår i Lärarlyftet, 30 hp (1-30) Distans Distans
Teknik
Industri och produktion
Introduktion till hållbarhet inom industriell produktion Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) Klassrum Trollhättan
Yrkeslärarprogrammet Klassrum Trollhättan
Förskollärare
Förskollärarprogrammet Klassrum Trollhättan
Grundlärare
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa (Arbetsintegrerad lärarutbildning) Klassrum Trollhättan
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Trollhättan
Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6: Arbetsintegrerad lärarutbildning Klassrum Trollhättan
Ämneslärare
Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare 7-9 (KPU) Klassrum Trollhättan
Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare GY (KPU) Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne engelska Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne samhällskunskap Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne svenska Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Engelska Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Samhällskunskap Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Svenska Klassrum Trollhättan
Vård / Omsorg
Hälsopromotion/hälsofrämjande I - som idé och kunskapsområde Distans Distans
Omvårdnad av sjuka barn Klassrum Trollhättan
Omvårdnad: Vetenskaplig teori och metod, kandidatnivå Distans Distans
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Global hälsa
Hälsa i ett globalt perspektiv Distans Distans
Medicin
Medicinsk vetenskap, Akutsjukvård Klassrum Trollhättan
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Kriminalitet och socialt arbete Distans Distans
Sociologi
Barn- och ungdomsvetenskaplig kunskapsöversikt Distans Distans
Global hälsa i en era av hållbar utveckling Distans Distans
Bygg / Anläggning
Elektriker
Elfordon - Batterier i elektriska fordon Distans Distans
Magister i elektriska fordon för maskiningenjörer (campus) Klassrum Trollhättan
Magister i elektriska fordon för maskiningenjörer (distans med träffar på campus) Distans Distans
Data / IT
Industrins digitalisering - Big Data introduktion Distans Distans
Magister i cybersäkerhet Klassrum Trollhättan
Människa-AI Interaktion Distans Distans
Ekonomi
Master i logistik och verksamhetsledning Klassrum Trollhättan
Verksamhetsstrategi inom industriell produktion Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi
Internationellt företagande, magisterprogram i företagsekonomi Klassrum Trollhättan
Magisterprogram i ledarskap - leda, styra och organisera Distans Distans
Nationalekonomi
Magister i finans Klassrum Trollhättan
Farmaci
Farmakologi
Allergisjukdomar, intoleranser och utredningar Distans Distans
Fordon / Transport
Elfordon - Tillverkning och återvinning av litiumjonbatterier Distans Distans
Humaniora
Kulturvetenskap
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Skolsköterskans kvalitetsarbete inom elevhälsan Distans Distans
Ingenjör
Design och produktutveckling
Hållbarhet - design och produktion av elfordon Distans Distans
Maskinteknik
Magister i Robotik och Automation (campus, helfart) Klassrum Trollhättan
Magister i Robotik och Automation (distans, halvfart med träffar på campus) Distans Distans
Magister i Robotik och Automation (distans, helfart med träffar på campus) Distans Distans
Master i svetsteknologi Klassrum Trollhättan
Inköp / Logistik
Logistik
Produktionsledning - Produktionslogistik Distans Distans
Juridik
Barn, unga och migrationsprocesser Distans Distans
Kommunikation / Media
Industrins digitalisering - Introduktion till artificiell intelligens och maskininlärning Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Ledarskap i digitaliserade organisationer, masterprogram Klassrum Trollhättan
Verksamhet och organisation
IT och verksamhetsutveckling, magisterprogram i informatik Klassrum Trollhättan
Naturvetenskap
Matematik
Magister i AI och automation Klassrum Trollhättan
Master i AI och automation Klassrum Trollhättan
MATLAB Analys av data, statistik och visualiseringsteknik Distans Distans
Samhällsvetenskap
Arbetsintegrerad hållbar utveckling, masterprogram Klassrum Trollhättan
Lärande i arbetslivet Klassrum Trollhättan
Samverkan och utvecklingsarbete med och för barn och unga Distans Distans
Statsvetenskap
Arbetsintegrerade politiska studier, masterprogram Klassrum Trollhättan
Teknik
Elektrisk design av framdrivningsbatterier Distans Distans
Elektriska lösningar av stödsystem i fordon Distans Distans
Elektriska maskiner fria från sällsynta jordartsmetaller Distans Distans
Hållbar automation Distans Distans
Introduktion till industriell cybersäkerhet Distans Distans
Introduktion till metallpulverteknologi Distans Distans
Kraftelektronik och elektriska drivsystem Distans Distans
Magister i Software Engineering Klassrum Trollhättan
Magister i tillverkningsteknik Klassrum Trollhättan
Master i robotik och automation Klassrum Trollhättan
Master i tillverkningsteknik Klassrum Trollhättan
Styrsystem för elfordon Distans Distans
Svetsteknologi - Hållbarhetsaspekter vid svetsning Distans Distans
Säkerhet vid arbete på och i elektriska fordon Distans Distans
Verksamhetsutveckling - Användardriven digitalisering Distans Distans
Fordonsteknik
Magister i utveckling av elektriska fordon Klassrum Trollhättan
Utbildning / Pedagogik
Handledning av lärarstudenter Klassrum Trollhättan
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Vård / Omsorg
Akutsjukvård - avancerade kirurgiska och medicinska bedömningar Klassrum Trollhättan
Avancerad och komplex palliativ vård och omvårdnad Distans Distans
Avancerad omvårdnad vid psykisk ohälsa Klassrum Trollhättan
Avancerad vård och omvårdnad till personer med psykisk ohälsa vid komplexa vårdsituationer Klassrum Trollhättan
Examensarbete i omvårdnad, magister Distans Distans
Handledningsmodellen Peer Learning inom verksamhetsförlagd utbildning i vårdande yrken Distans Distans
Lärande och egenvård vid diabetes Klassrum Trollhättan
Medicinsk vetenskap och omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Distans Distans
Normmedvetet vårdande Distans Distans
Omvårdnad och behandling vid inkontinens och andra blås- och tarmfunktionsproblem Distans Distans
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter vid funktionsvariation och sjukdom Distans Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Distans Distans
Vård och behandling vid neurologiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar Distans Distans
Äldre personer med diabetes Distans Distans
Medicin
Vård och behandling vid psykiatriska tillstånd - olika perspektiv Klassrum Trollhättan
Specialistsjuksköterska
Leda och utveckla omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde Distans Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterska med inriktning mot palliativ vård Klassrum, Distans Flera orter (2)
Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård Klassrum Trollhättan
Vårdadministratör
E-hälsa inom vård och omsorg Distans Distans
Samverkan i vårdens övergångar Distans Distans

Kontaktuppgifter

Högskolan Väst

Gustava Melins gata 2
461 32 TROLLHÄTTAN


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan Väst

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön