Visa allastudier.se som: Mobil

Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil. Trollhättan är en kommun som värnar om att alla studenter ska trivas.

Här finns ett gott samarbete mellan studentkåren, kommunen och högskolan och en lång tradition av inkludering. I Trollhättan har studenter goda och trygga förutsättningar att studera och leva. SFS har därför utsett Trollhättan som Årets Studentstad 2014/2015. Läs mer om Högskolan Väst och utmärkelsen på hv.se

Visa alla utbildningar med Högskolan Väst

Utbildningar

Eftergymnasialt
Teknik Ort
Tekniskt basår Distans
Tekniskt basår Trollhättan
Högskola / Universitet
Beteende- / Samhällsvetenskap
Arbetsledning Distans
Barn- och ungdomspsykologi Trollhättan
Barn, ungdom och migrationsprocesser Distans
Det sociala arbetets juridik med inriktning mot personer med psykisk ohälsa Trollhättan
Examensarbete i Psykologi, magister Trollhättan
Hälsa, stress och stresshantering I - hälsopsykologi Trollhättan
Kommunikation och ledarskap Trollhättan
Kriminologi - kriminalvård och psykisk ohälsa Trollhättan
Kriminologi - kriminalvård och psykisk ohälsa Trollhättan
Kriminologi: viktimologi och psykisk ohälsa Trollhättan
MATLAB – Analys av data, statistik och visualiseringsteknik Distans
Omvårdnad av sjuka barn Trollhättan
Organisatorisk och social arbetsmiljö - Hållbart arbetsliv Distans
Psykologi 1-30 Trollhättan
Psykologi, 31-60 hp Trollhättan
Sexologi: Vuxnas sexualitet Distans
Sociologi 31-60 Trollhättan
Tillämpad statistik - att dra slutsatser från data Distans
Tillämpad statistik - att samla och sammanfatta data Distans
Tillämpad statistik - självständigt analysprojekt Distans
Tvärprofessionellt arbete med barn och ungdomar Distans
Utforska mångfalden i Sverige Trollhättan
Samhällsvetenskap
Organisations- och verksamhetsutveckling i välfärdsarbete, magisterprogram Distans
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi Trollhättan
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa Trollhättan
Sociologi
Programmet för Socialpsykiatrisk vård Trollhättan
Socialpedagogiska programmet Trollhättan
Socialpedagogiska programmet Västervik
Statsvetenskap
Arbetsintegrerade politiska studier, masterprogram Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Trollhättan
Bygg / Anläggning / Fastighet
Arkitektur
Lantmätarprogrammet - Samhällsbyggnad och samhällsplanering Trollhättan
Data / IT
Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik Trollhättan
Grundläggande 3D-grafisk modellering Distans
Master i robotik och automation (campus) Trollhättan
Master i robotik och automation (distans) Distans
Nätverksteknik med IT-säkerhet Trollhättan
Serveradministration Trollhättan
Webbdesigner Distans
Ekonomi / Försäljning
Industriell ekonomi – Byggledning Trollhättan
Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling Trollhättan
Nationalekonomi, nivå 1-30 Trollhättan
Nationalekonomi, nivå 31-60 Trollhättan
Ekonomi
Ekonomprogrammet Trollhättan
Företagsekonomi 46-60 Trollhättan
Företagsekonomi I Distans
Företagsekonomi III Distans
Företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, nivå 61-90 Trollhättan
Företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap, nivå 61-90 Distans
Företagsekonomi med inriktning mot redovisning, nivå 61-90 Trollhättan
Internationellt företagande, magisterprogram i företagsekonomi Trollhättan
Magisterprogram i ledarskap - leda, styra och organisera Distans
Magisterprogram i ledarskap - leda, styra och organisera Distans
Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans Trollhättan
Personalekonomi Distans
Personalekonomi I Trollhättan
Nationalekonomi
Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE Trollhättan
Magister i finans Trollhättan
Estetiska inriktningar
Digital grafik Distans
Design
Webbutveckling med HTML och CSS Distans
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Omvårdnad vid hjärtsvikt och hypertoni Trollhättan
Juridik
Arbetsrätt I Trollhättan
Arbetsrätt II Distans
Associationsrätt Distans
Avtals- och kontraktsrätt Distans
Juridisk översiktskurs Trollhättan
Offentlig rätt Distans
Kommunikation / Media
Digitala medier Trollhättan
Industriell ekonomi – Informationsteknologi Trollhättan
IT och verksamhetsutveckling, magisterprogram i informatik Trollhättan
Systemutveckling - IT och samhälle Trollhättan
Film
Den rörliga bilden i det digitala samhället Distans
Filmgenrer Distans
Medieproduktion
3D-animation och visualisering Trollhättan
Webmaster Distans
Kultur / Humanistiska inriktningar
Svenska som andraspråk, kurspaket 1: 1-30 Distans
Svenska som andraspråk, kurspaket 2: 31-60 Distans
Kulturvetenskap
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram Distans
Internationellt barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram Distans
Internationellt Barn- och ungdomsvetenskapligt masterprogram Distans
Språk
Engelska
Engelska fortsättningsnivå: Litteraturhistoria och intertextualitet Distans
Engelska fortsättningsnivå: Språkstruktur och språkvariation Distans
Engelska grundnivå: Litteratur och kultur Distans
Engelska grundnivå: Språkkunskap och språkfärdighet Distans
Svenska
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska Trollhättan
Teknik
Elektroingenjör, Elkraft Trollhättan
Elektroingenjör, Fordon Trollhättan
Högskoletekniker, Elkraft Trollhättan
Integrerat projektarbete inom svetsteknologi Trollhättan
Logistik I Distans
Magister i tillverkningsteknik Trollhättan
Master i tillverkningsteknik Trollhättan
Robotteknik 1 - Säkerhet i maskinsystem Distans
Byggnadsteknik
Lantmäteriingenjör Trollhättan
Datateknik
Bitcoin och blockchain-teknik, tillämpningar och visioner Distans
Bitcoin och blockchain, teknik och teori med Python Distans
Design och produktutveckling
Additiv tillverkning – Reparation Distans
Industri och produktion
Additiv tillverkning – Metalliska material, intensivkurs Distans
Additiv tillverkning – Produkt- och tillverkningsaspekter Distans
Maskinteknik
CAD - Friformsmodellering Distans
Finita elementmetoden Trollhättan
Industriautomation 2 - Programmering och standarder Distans
Industriautomation 3 - PLC i större industriella system Distans
Magister i Robotik och Automation (campus) Trollhättan
Magister i Robotik och Automation (distans) Distans
Maskiningenjör Distans
Maskiningenjör Trollhättan
Robotteknik 2 - Programmering och simulering Distans
Simuleringsverktyg 1 - Flödessimulering Distans
Utbildning / Pedagogik
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i gymnasiet Distans
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i Kommunal vuxenutbildning Distans
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i åk 1-6 Distans
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i åk 7-9 Distans
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning Trollhättan
Mångfald, inkludering och välfärdsarbete Distans
Lärare
Digitala verktyg i högre utbildning Trollhättan
Handledning av lärarstudenter Trollhättan
Kommunikation i förskolan med dockan som hjälpmedel Trollhättan
Pedagogik 31-60 Trollhättan
Pedagogik
Förskollärarprogrammet Trollhättan
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa Trollhättan
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Trollhättan
Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6: Arbetsintegrerad lärarutbildning Trollhättan
Yrkeslärarprogrammet Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskunskap Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska som andraspråk och engelska Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Engelska Trollhättan
Vård / Medicin
eHälsa och omvårdnadsinformatik Distans
Hälsopromotion/hälsofrämjande I - som idé och kunskapsområde Distans
Hälsopromotion/hälsofrämjande II - teoretisk fördjupning med fokus på salutogenes Distans
Sjuksköterskeprogrammet Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot palliativ vård Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot palliativ vård Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård Trollhättan
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård Trollhättan
Hälsa och samhälle
Salutogenes - att förstå hälsans ursprung Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa Trollhättan
Medicin
Allergisjukdomar, intoleranser och utredningar Trollhättan
Avancerad och komplex palliativ vård och omvårdnad Trollhättan
Avancerad vård och omvårdnad till personer med psykisk ohälsa vid komplexa vårdsituationer Trollhättan
Medicinsk vetenskap, Akutsjukvård Trollhättan
Medicinsk vetenskap: astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Trollhättan
Omvårdnad vid neurologiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Distans
Omvårdnad / Omsorg
Avancerad omvårdnad vid psykisk ohälsa Trollhättan
Examensarbete i omvårdnad, magister Trollhättan
Lärande och egenvård vid diabetes Trollhättan
Normmedvetet vårdande Distans
Omvårdnad och behandling vid inkontinens Trollhättan
Omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Trollhättan
Omvårdnad vid komplexa vårdbehov Trollhättan
Omvårdnad: Patientnära forskning, kandidatnivå Distans
Omvårdnad: Vetenskaplig teori och metod, kandidatnivå Distans
Sjuksköterskeprogrammet Trollhättan

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan Väst

Gustava Melins gata 2
461 32 TROLLHÄTTAN


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön