Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil. Trollhättan är en kommun som värnar om att alla studenter ska trivas.

Här finns ett gott samarbete mellan studentkåren, kommunen och högskolan och en lång tradition av inkludering. I Trollhättan har studenter goda och trygga förutsättningar att studera och leva. SFS har därför utsett Trollhättan som Årets Studentstad 2014/2015. Läs mer om Högskolan Väst och utmärkelsen på hv.se

Visa alla utbildningar med Högskolan Väst

Utbildningar

Högskola / Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Sexologi: Vuxnas sexualitet Distans Distans
Sociologi
Programmet för Socialpsykiatrisk vård Klassrum Trollhättan
Våld i nära relationer: mäns våldsutövande och maskuliniteter Distans Distans
Data / IT
Nätverkstekniskt påbyggnadsår Klassrum Trollhättan
Nätverk
Nätverksteknik med IT-säkerhet Klassrum Trollhättan
Spelutveckling
Spelutveckling i 3D-miljö Distans Distans
Ekonomi
Arbetsintegrerade samhällsstudier Klassrum Trollhättan
Bitcoin och blockchain-teknik, tillämpningar och visioner Distans Distans
Tillämpad projektledning Klassrum Trollhättan
Ekonomprogrammet
Ekonomprogrammet Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi
Företagsekonomi 31-45, organisation och marknadsföring Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi 46-60 Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi, 1-30, Nät Distans Distans
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi Klassrum Trollhättan
Nationalekonomi
Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE Klassrum Trollhättan
Makroekonomi Klassrum Trollhättan
Humaniora
Filmens historia Distans Distans
Introduktion till filmstudier Distans Distans
Kandidatprogram i Human Resources Klassrum Trollhättan
Kulturvetenskap
Barn, unga och visuella medier Distans Distans
Ingenjör
Automationsingenjör
Automationsingenjör Klassrum Trollhättan
Datateknik
Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik Klassrum Trollhättan
Design och produktutveckling
3D-printning Distans Distans
Agil Projektledning Distans Distans
Elektroteknik
Elektroingenjör, Elektriska fordon Klassrum Trollhättan
Elektroingenjör, Elkraft och hållbara elsystem Klassrum Trollhättan
Maskinteknik
Additiv tillverkning grund - Koncept, begrepp och metoder Distans Distans
Maskiningenjör Klassrum Trollhättan
Inköp / Logistik
Logistik
Logistik, grundkurs Distans Distans
Juridik
Arbetsrätt I, Nät Distans Distans
Kommunikation / Media
Bitcoin och Ethereum: blockkedjor, betalningar och smarta kontrakt Distans Distans
Digitala medier Klassrum Trollhättan
Medie- och kommunikationsvetenskap I, grundnivå Klassrum Trollhättan
Medieproduktion
3D-animation och visualisering Klassrum Trollhättan
Ledarskap / Organisation
Ledarskap, chefskap och medarbetarskap i hybrida organisationer Klassrum Trollhättan
Verksamhetsledning, analys och strategi Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Kommunikation och ledarskap Klassrum Trollhättan
Konflikthantering i arbetslivet Distans Distans
Samhällsvetenskap
Psykologi 1-30 Distans Distans
Psykologi 61-90 Klassrum Trollhättan
Sexologi: Barns och ungdomars sexualitet Distans Distans
Statistik
Tillämpad statistik - att dra slutsatser från data Klassrum Trollhättan
Tillämpad statistik - att samla och sammanfatta data Klassrum Trollhättan
Tillämpad statistik - prediktiv modellering Distans Distans
Tillämpad statistik 1-15 Klassrum Trollhättan
Språk
Engelska, ONLINE, 61-90 Distans Distans
Svenska
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Svenska som andraspråk mot vuxenutbildningen/sfi - ingår i Lärarlyftet, 30 hp (1-30) Distans Distans
Teknik
Industri och produktion
Introduktion till hållbarhet inom industriell produktion Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Gaming, sociala medier och ungas hälsa Distans Distans
Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) Klassrum Trollhättan
Kontroversiella frågor som pedagogisk och demokratisk resurs i skolan Distans Distans
Kreativt skrivande Distans Distans
Skolans uppdrag: Sexualitet, samtycke och relationer Distans Distans
Svenska som andraspråk (1-30): En språklig resa - Migration, flerspråkighet och grammatik Distans Distans
Svenska som andraspråk (1-30): Resan genom tid och text - litteraturhistoria, litterär analys och didaktik Distans Distans
Svenska som andraspråk 61-90: Litteraturläsning med andraspråkselever Distans Distans
Svenska som andraspråk 61-90: Vetenskapsteori och metod inom svenska som andraspråk Distans Distans
Yrkeslärarprogrammet Klassrum Trollhättan
Förskollärare
Förskollärarprogrammet Klassrum Trollhättan
Grundlärare
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa (Arbetsintegrerad lärarutbildning) Klassrum Trollhättan
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Trollhättan
Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6: Arbetsintegrerad lärarutbildning Klassrum Trollhättan
Ämneslärare
Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare 7-9 (KPU) Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare GY (KPU) Distans Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne engelska Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne samhällskunskap Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne svenska Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Engelska Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Samhällskunskap Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Svenska Klassrum Trollhättan
Vård / Omsorg
Examensarbete - omvårdnad, kandidat Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Salutogenes - att förstå hälsans ursprung Distans Distans
Äldres existentiella frågor och behov - en utmaning inom äldreomsorgen Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Sociologi
Handledning av socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Kriminalitet och socialt arbete Distans Distans
Socialpedagogiskt arbete, avancerad nivå Klassrum Trollhättan
Bygg / Anläggning
Elektriker
Elkvalitet Distans Distans
Magister i elektriska fordon för maskiningenjörer (campus) Klassrum Trollhättan
Magister i elektriska fordon för maskiningenjörer (distans med träffar på campus) Distans Distans
Magister i elektroteknik Klassrum Trollhättan
Data / IT
Efterlevnad av cybersäkerhet Distans Distans
Industrins digitalisering - Big Data introduktion Distans Distans
Magister i cybersäkerhet Klassrum Trollhättan
Människa-AI Interaktion Distans Distans
Programmering
Programmering för industriella applikationer Distans Distans
Ekonomi
Internationell affärsverksamhet inom industri Klassrum Trollhättan
Master i logistik och verksamhetsledning Klassrum Trollhättan
Verksamhetsstrategi inom industriell produktion Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi
Internationellt företagande, magisterprogram i företagsekonomi Klassrum Trollhättan
Nationalekonomi
Magister i finans Klassrum Trollhättan
Humaniora
Kulturvetenskap
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram Distans Distans
Ingenjör
Ingenjörsmetodik - Finita element Distans Distans
Design och produktutveckling
Additiv tillverkning - Reparation Distans Distans
Hållbarhet - design och produktion av elfordon Distans Distans
Maskinteknik
Elfordon - Tillverkning och återvinning av litiumjonbatterier Distans Distans
Magister i Robotik och Automation (campus, helfart) Klassrum Trollhättan
Magister i Robotik och Automation (distans, halvfart med träffar på campus) Distans Distans
Magister i Robotik och Automation (distans, helfart med träffar på campus) Distans Distans
Master i svetsteknologi Klassrum Trollhättan
Material och hållbar utveckling Distans Distans
Termisk sprutning Distans Distans
Inköp / Logistik
Logistik
Produktionsledning - Produktionslogistik Distans Distans
Kommunikation / Media
Industrins digitalisering - Introduktion till artificiell intelligens och maskininlärning Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Ledarskap i digitaliserade organisationer, masterprogram Klassrum Trollhättan
Verksamhet och organisation
IT och verksamhetsutveckling, magisterprogram i informatik Klassrum Trollhättan
Naturvetenskap
Matematik
Magister i AI och automation Klassrum Trollhättan
Master i AI och automation Klassrum Trollhättan
MATLAB Analys av data, statistik och visualiseringsteknik Distans Distans
Samhällsvetenskap
Arbetsintegrerad hållbar utveckling, masterprogram Klassrum Trollhättan
Barns och ungas rätt och inflytande Distans Distans
Lärande i arbetslivet Klassrum Trollhättan
Statsvetenskap
Arbetsintegrerade politiska studier, masterprogram Klassrum Trollhättan
Teknik
Analys och design med avseende på elektromagnetisk kompabilitet Distans Distans
Avancerade tillverkningsprocesser Distans Distans
Elektriska fordon Klassrum Trollhättan
Elektriska lösningar av stödsystem i fordon Distans Distans
Förnybar elproduktion och energilager Distans Distans
Hantering av cyberrisker Distans Distans
Hållbar automation Distans Distans
Introduktion till industriell cybersäkerhet Distans Distans
Introduktion till metallpulverteknologi Distans Distans
Introduktion till tillämpad maskininlärning Distans Distans
Magister i Software Engineering Klassrum Trollhättan
Magister i tillverkningsteknik Klassrum Trollhättan
Master i robotik och automation Klassrum Trollhättan
Master i tillverkningsteknik Klassrum Trollhättan
Robotiserad svetsning Klassrum Trollhättan
Styrsystem för elfordon Distans Distans
Svetsteknologi - Hållbarhetsaspekter vid svetsning Distans Distans
Tillämpningar av utmattning och brottmekanik Klassrum Trollhättan
Verksamhetsutveckling - Användardriven digitalisering Distans Distans
Industri och produktion
Elfordon - Batterier i elektriska fordon Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Arbetsintegrerat lärande för professions- och verksamhetsutveckling Distans Distans
Handledning och professionsutveckling i skolverksamhet Klassrum Trollhättan
Vård / Omsorg
Akupunktur vid vård av personer med psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd Klassrum Trollhättan
Avancerad vård vid diabetes Klassrum Trollhättan
Handledningsmodellen Peer Learning inom verksamhetsförlagd utbildning i vårdande yrken Distans Distans
Leda och utveckla omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde Distans Distans
Palliativ vård och specialistsjuksköterskans funktion i vårdandet Distans Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Distans Distans
Sår och sårbehandling Klassrum Trollhättan
Utveckla teamets arbete för barn och ungdomar med neurologiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Distans Distans
Vetenskapliga metoder för specialistsjuksköterskan Distans Distans
Äldre personer med diabetes Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Barns- och ungdomars hälsa/ohälsa Klassrum Trollhättan
Specialistsjuksköterskans funktion med inriktning mot avancerad vård i hemmet Klassrum Trollhättan
Medicin
Behandling, vård och omvårdnad vid hjärtsvikt och hypertoni Distans Distans
Vård och behandling vid psykiatriska tillstånd - olika perspektiv Klassrum Trollhättan
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård Klassrum Trollhättan
Vårdadministratör
Samverkan i vårdens övergångar Distans Distans

Kontaktuppgifter

Högskolan Väst

Gustava Melins gata 2
461 32 TROLLHÄTTAN


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan Väst

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön