Visa allastudier.se som: Mobil

Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil. Trollhättan är en kommun som värnar om att alla studenter ska trivas.

Här finns ett gott samarbete mellan studentkåren, kommunen och högskolan och en lång tradition av inkludering. I Trollhättan har studenter goda och trygga förutsättningar att studera och leva. SFS har därför utsett Trollhättan som Årets Studentstad 2014/2015. Läs mer om Högskolan Väst och utmärkelsen på hv.se

Visa alla utbildningar med Högskolan Väst

Utbildningar

Högskola / Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Kriminologi Utbildningsform Längd Ort
Kriminologi - beroende och psykisk ohälsa Klassrum Trollhättan
Kriminologi: viktimologi och psykisk ohälsa Klassrum Trollhättan
Psykologi
Hälsa, stress och stresshantering I - hälsopsykologi Klassrum Trollhättan
Psykologi, 31-60 hp Klassrum Trollhättan
Sexologi: Barns och ungdomars sexualitet Distans Distans
Sociologi
Sociologi 31-60 Klassrum Trollhättan
Data / IT
Programmering
Bitcoin och blockchain, teknik och teori med Python Distans Distans
Spelutveckling
Spelutveckling i 3D-miljö Distans Distans
Webbdesign
Webbdesigner Distans Distans
Ekonomi
Bitcoin och blockchain-teknik, tillämpningar och visioner Distans Distans
Företagsekonomi
Företagsekonomi 46-60 Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi I Distans Distans
Företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap, nivå 61-90 Distans Distans
Företagsekonomi med inriktning mot redovisning, nivå 61-90 Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi, 31-45 Klassrum Trollhättan
Nationalekonomi
Nationalekonomi, nivå 1-30 Klassrum Trollhättan
Nationalekonomi, nivå 31-60 Klassrum Trollhättan
Humaniora
Filmens historia Distans Distans
Filmgenrer Distans Distans
Juridik
Arbetsrätt II Distans Distans
Associationsrätt Distans Distans
Avtals- och kontraktsrätt Distans Distans
Juridisk översiktskurs Klassrum Trollhättan
Offentlig rätt Distans Distans
Kommunikation / Media
Film
Den rörliga bilden i det digitala samhället Distans Distans
Marknadsföring / PR
Företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, nivå 61-90 Klassrum Trollhättan
Naturvetenskap
Medicinsk vetenskap, Akutsjukvård Klassrum Trollhättan
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsledning Distans Distans
Kommunikation och ledarskap Klassrum Trollhättan
Samhällsvetenskap
Psykologi 1-30 Klassrum Trollhättan
Sexologi: Vuxnas sexualitet Distans Distans
Statistik
Tillämpad statistik - att dra slutsatser från data Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tillämpad statistik - att samla och sammanfatta data Distans Distans
Tillämpad statistik - prediktiv modellering Distans Distans
Tillämpad statistik - självständigt analysprojekt Distans Distans
Språk
Engelska
Engelska online 31-60 Distans Distans
Engelska online, 1-30 Distans Distans
Svenska
Svenska som andraspråk (1-30): Grundskolan årskurs 1-3 - ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Svenska som andraspråk (1-45) för lärare årskurs 7-9 - ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Svenska som andraspråk mot vuxenutbildningen/sfi - ingår i Lärarlyftet, 30 hp (1-30) Distans Distans
Svenska som andraspråk mot årskurs 4-6 - ingår i Lärarlyftet, 30 hp (1-30) Distans Distans
Svenska som andraspråk, kurspaket 1: 1-30 Distans Distans
Teknik
Industri och produktion
Internationell maskiningenjör Klassrum Trollhättan
Utbildning / Pedagogik
Barn- och ungdomspsykologi Klassrum Trollhättan
Handledning av lärarstudenter Klassrum Trollhättan
Omvårdnad av sjuka barn Klassrum Trollhättan
Svenska som andraspråk, kurspaket 2: 31-60 Distans Distans
Testprogram inriktning samhällskunskap test 1 Klassrum Trollhättan
Testprogram inriktning svenska test 1 Klassrum Trollhättan
Testprogram inriktning svenska test 2 Klassrum Trollhättan
Testprogram inriktning svenska test 2 (3) Klassrum Trollhättan
Pedagogik
Pedagogik 31-60 Klassrum Trollhättan
Vård / Omsorg
Hälsopromotion/hälsofrämjande I - som idé och kunskapsområde Distans Distans
Omvårdnad: Vetenskaplig teori och metod, kandidatnivå Distans Distans
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Trollhättan
Folkhälsovetenskap
Hälsa i ett globalt perspektiv Distans Distans
Organisatorisk och social arbetsmiljö - Hållbart arbetsliv Distans Distans
Organisatorisk och social arbetsmiljö II Distans Distans
Salutogenes - att förstå hälsans ursprung Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Data / IT
Industrins digitalisering - Big Data introduktion Distans Distans
IT-säkerhet
Industrins digitalisering - cyber security Distans Distans
Farmaci
Farmakologi
Allergisjukdomar, intoleranser och utredningar Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Skolsköterskans kvalitetsarbete inom elevhälsan Distans Distans
Inköp / Logistik
Logistik
Produktionsledning - Produktionslogistik Distans Distans
Juridik
Barn, unga och migrationsprocesser Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Verksamhetsutveckling - Kommunikation och lärande Klassrum Trollhättan
Teknik
Beräkningsmekanik 3 - Finita Elementteori, Element och kontakter Distans Distans
Industriautomation 1 - Koncept, begrepp och metoder Klassrum Trollhättan
Industrins digitalisering - virtuella fabriken Klassrum Trollhättan
Ingenjörsmetodik - Finita element Distans Distans
Kvalitetsteknik - Oförstörande provning, inspektion inom produktion Distans Distans
Monteringsvänlig konstruktion Monteringsaspekter Klassrum Västervik
Monteringsvänlig konstruktion - Monteringsaspekter Klassrum Västervik
Robotteknik - Machine Vision Klassrum Trollhättan
Skärande bearbetning 3 - Bearbetningsdynamik med signalanalys Distans Distans
Verksamhetsutveckling Användardriven digitalisering Distans Distans
Verksamhetsutveckling - Användardriven digitalisering Distans Distans
Fordonsteknik
Batterier i elfordon Distans Distans
Elfordon - Elektriska lagringsystem Distans Distans
Elfordon - Kraftelektronik och elektriska motorer Distans Distans
Elfordon - Säkerhet vid arbete med elfordon Distans Distans
Industri och produktion
Elfordon - Batterier i elektriska fordon Distans Distans
Tillverkning och återvinning av litiumjonbatterier Distans Distans
Maskinteknik
Additiv tillverkning Metalliska material Distans Distans
Additiv tillverkning Produkt- och tillverkningsaspekter Distans Distans
Additiv tillverkning - Metalliska material Distans Distans
Elfordon - Tillverkning och återvinning av litiumjonbatterier Distans Distans
Industriautomation - Framtida automation Klassrum Trollhättan
Industrins digitalisering - teknologihantering Distans Distans
Svetsteknologi - Provning och kvalitetssäkring vid svetsning Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Digitala verktyg i högre utbildning Klassrum Trollhättan
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Normkritisk pedagogik i högre utbildning Klassrum Trollhättan
Samverkan och utvecklingsarbete med och för barn och unga Distans Distans
Tvärprofessionellt arbete med barn och ungdomar Distans Distans
Vård / Omsorg
Avancerad och komplex palliativ vård och omvårdnad Klassrum Trollhättan
Avancerad omvårdnad vid psykisk ohälsa Klassrum Trollhättan
eHälsa och omvårdnadsinformatik Distans Distans
Examensarbete i omvårdnad, magister Klassrum Trollhättan
Leda och utveckla omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde Klassrum Trollhättan
Lärande och egenvård vid diabetes Klassrum Trollhättan
Medicinsk vetenskap: astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Distans Distans
Normmedvetet vårdande Distans Distans
Omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Distans Distans
Omvårdnad vid neurologiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar Distans Distans
Vård och behandling vid neurologiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar Distans Distans
Äldre personer med diabetes Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Global hälsa i en era av hållbar utveckling Distans Distans
Medicin
Avancerad vård och omvårdnad till personer med psykisk ohälsa vid komplexa vårdsituationer Klassrum Trollhättan
Vård och behandling vid psykiatriska tillstånd - olika perspektiv Klassrum Trollhättan
Omvårdnad / Omsorg
Omvårdnad och behandling vid inkontinens Klassrum Trollhättan
Vårdadministratör
Samverkan i vårdens övergångar Distans Distans

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan Väst

Gustava Melins gata 2
461 32 TROLLHÄTTAN


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan Väst

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön