Visa allastudier.se som: Mobil

Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil. Trollhättan är en kommun som värnar om att alla studenter ska trivas.

Här finns ett gott samarbete mellan studentkåren, kommunen och högskolan och en lång tradition av inkludering. I Trollhättan har studenter goda och trygga förutsättningar att studera och leva. SFS har därför utsett Trollhättan som Årets Studentstad 2014/2015. Läs mer om Högskolan Väst och utmärkelsen på hv.se

Visa alla utbildningar med Högskolan Väst

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Kriminologi Utbildningsform Längd Ort
Kriminologi - kriminalvård och psykisk ohälsa Klassrum Trollhättan
Kriminologi: viktimologi och psykisk ohälsa Klassrum Trollhättan
Psykologi
Psykologi 1-30 Klassrum Trollhättan
Psykologi 61-90 Klassrum Trollhättan
Psykologi, 31-60 hp Klassrum Trollhättan
Psykologi, 91-120 Klassrum Trollhättan
Sexologi: Vuxnas sexualitet Distans Distans
Samhällsvetenskap
Organisations- och verksamhetsutveckling i välfärdsarbete, magisterprogram Distans Distans
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi Klassrum Trollhättan
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa Klassrum Trollhättan
Psykologi och kultur - Interkulturell arbetspsykologi Klassrum Trollhättan
Sexologi: Barns och ungdomars sexualitet Distans Distans
Socialpedagog
Socialpedagogiska programmet Klassrum Flera orter (2)
Sociologi
Delaktighetsfrämjande socialpedagogiskt arbete inriktning funktionshinder Distans Distans
Existentiellt socialpedagogiskt arbete inriktning äldre Distans Distans
Handläggning, utredning och dokumentation Distans Distans
Kriminologi - beroende och psykisk ohälsa Klassrum Trollhättan
Kriminologiska teorier och perspektiv Klassrum Trollhättan
Programmet för Socialpsykiatrisk vård Klassrum Trollhättan
Samverkan i kris och trauma Distans Distans
Sociologi 1-30 Klassrum Trollhättan
Sociologi 31-60 Klassrum Trollhättan
Sociologi 61-90 Klassrum Trollhättan
Statistik
Tillämpad statistik - att dra slutsatser från data Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tillämpad statistik - att samla och sammanfatta data Distans Distans
Tillämpad statistik - att samla och sammanfatta data Klassrum Trollhättan
Tillämpad statistik - prediktiv modellering Distans Distans
Tillämpad statistik - självständigt analysprojekt Distans Distans
Statsvetenskap
AIL: Reflektion och Portfolio I, avancerad nivå Klassrum Trollhättan
AIL: Reflektion och Portfolio II, avancerad nivå Klassrum Trollhättan
Arbetsintegrerade politiska studier, masterprogram Klassrum Trollhättan
Examensarbete: Sammanläggningsuppsats i arbetsintegrerade politiska studier, master Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Klassrum Trollhättan
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Lantmätarprogrammet - Samhällsbyggnad och samhällsplanering Klassrum Trollhättan
Data / IT
Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik Klassrum Trollhättan
Master i robotik och automation (campus) Klassrum Trollhättan
Master i robotik och automation (distans) Distans Distans
Nätverksteknik med IT-säkerhet Klassrum Trollhättan
Nätverkstekniskt påbyggnadsår Klassrum Trollhättan
Spelutveckling
Spelutveckling i 3D-miljö Distans Distans
Ekonomi / Försäljning
Industriell ekonomi Byggledning Klassrum Trollhättan
Industriell ekonomi Verksamhetsutveckling Klassrum Trollhättan
Produktionsledning Klassrum Trollhättan
Ekonomi
Bitcoin och blockchain-teknik, tillämpningar och visioner Distans Distans
Bitcoin och blockchain, teknik och teori med Python Distans Distans
Ekonomprogrammet Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi 46-60 Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi II Distans Distans
Företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap, nivå 61-90 Distans Distans
Företagsekonomi med inriktning mot redovisning, nivå 61-90 Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi, 1-30 Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi, 31-45 Klassrum Trollhättan
Internationellt företagande, magisterprogram i företagsekonomi Klassrum Trollhättan
Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans Klassrum Trollhättan
Personalekonomi Distans Distans
Personalekonomi för ledare Klassrum Trollhättan
Påbyggnad för personalekonomer till kandidatexamen Distans Distans
Nationalekonomi
Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE Klassrum Trollhättan
Magister i finans Klassrum Trollhättan
Nationalekonomi, nivå 1-30 Klassrum Trollhättan
Nationalekonomi, nivå 31-60 Klassrum Trollhättan
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Hälsopromotion/hälsofrämjande I - som idé och kunskapsområde Distans Distans
Hälsopromotion/hälsofrämjande II - teoretisk fördjupning med fokus på salutogenes Distans Distans
Inköp / Logistik
Logistik
Logistik I Distans Distans
Logistik II Distans Distans
Produktionsledning - Produktionslogistik Klassrum Flera orter (2)
Juridik
Associationsrätt Distans Distans
Avtals- och kontraktsrätt Distans Distans
Barn, unga och migrationsprocesser Distans Distans
Det sociala arbetets juridik med inriktning mot personer med psykisk ohälsa Klassrum Trollhättan
Introduktion till internationell affärsjuridik Distans Distans
Juridisk översiktskurs Klassrum Trollhättan
Juridisk översiktskurs, Nät Distans Distans
Krediträtt Distans Distans
Obeståndsrätt Distans Distans
Offentlig rätt Distans Distans
Kommunikation / Media
Barn, unga och visuella medier Distans Distans
Digitala medier Klassrum Trollhättan
Industriell ekonomi Informationsteknologi Klassrum Trollhättan
IT och verksamhetsutveckling, magisterprogram i informatik Klassrum Trollhättan
Medie- och kommunikationsvetenskap I, grundnivå Klassrum Trollhättan
Systemutveckling - IT och samhälle Klassrum Trollhättan
Virtuella servrar och lagringsystem Klassrum Trollhättan
Webbdesigner Distans Distans
Webbutvecklare Distans Distans
Film
Den rörliga bilden i det digitala samhället Distans Distans
Filmens historia Distans Distans
Filmgenrer Distans Distans
Introduktion till filmstudier Distans Distans
Kommunikation
Kommunikation och ledarskap Klassrum Trollhättan
Kommunikation och samtalsmetodik Klassrum Trollhättan
Marknadsföring / PR
Företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, nivå 61-90 Klassrum Trollhättan
Medieproduktion
3D-animation och visualisering Klassrum Trollhättan
Digital grafik Distans Distans
Webbutveckling med HTML och CSS Distans Distans
Webmaster Distans Distans
Kultur / Humanistiska inriktningar
Kulturvetenskap
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram Distans Distans
Internationellt Barn- och ungdomsvetenskapligt masterprogram Distans Distans
Master in Child and Youth Studies, 60 hp Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Magisterprogram i ledarskap - leda, styra och organisera Distans Distans
Ledarskap
Ledarskap Klassrum Trollhättan
Ledarskap och organisation Klassrum Trollhättan
Naturvetenskap
Farmakologi
Allergisjukdomar, intoleranser och utredningar Distans Distans
Matematik
Finita elementmetoden Klassrum Trollhättan
MATLAB Analys av data, statistik och visualiseringsteknik Distans Distans
Värdeflödesanalys Distans, Klassrum Flera orter (2)
Miljö
Hållbar utveckling Klassrum Trollhättan
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsledning Distans Distans
Organisatorisk och social arbetsmiljö - Hållbart arbetsliv Distans Distans
Organisatorisk och social arbetsmiljö II - Healthy Workplaces a model for action Distans Distans
Arbetsrätt
Arbetsrätt I, Nät Distans Distans
Arbetsrätt II Distans Distans
Sport / Fritid
Barn
Barn- och ungdomspsykologi Klassrum Trollhättan
Barns och ungas rätt och inflytande Distans Distans
Psykiatrisk vård, inriktning barn, ungdomar och unga vuxna Klassrum Trollhättan
Tvärprofessionellt arbete med barn och ungdomar Distans Distans
Tvärvetenskapliga perspektiv inom barn- och ungdomsforskning Distans Distans
Tvärvetenskapliga perspektiv inom barn- och ungdomsforskning Distans Distans
Vetenskaplig metod i barn- och ungdomsforskning I Distans Distans
Språk
Engelska, ONLINE, 61-90 Distans Distans
Engelska
Engelska online 31-60 Distans Distans
Engelska online, 1-30 Distans Distans
Svenska
Svenska som andraspråk (1-30): Grundskolan årskurs 1-3 - ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Svenska som andraspråk (1-45) för lärare årskurs 7-9 - ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Svenska som andraspråk mot vuxenutbildningen/sfi - ingår i Lärarlyftet, 30 hp (1-30) Distans Distans
Svenska som andraspråk mot årskurs 4-6 - ingår i Lärarlyftet, 30 hp (1-30) Distans Distans
Svenska som andraspråk, kurspaket 1: 1-30 Distans Distans
Svenska som andraspråk, kurspaket 2: 31-60 Distans Distans
Svenska som andraspråk, kurspaket 3: 61-90 Distans Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska Klassrum Trollhättan
Teknik
Elektroingenjör, Elkraft Klassrum Trollhättan
Elektroingenjör, Fordon Klassrum Trollhättan
Högskoletekniker, Elkraft Klassrum Trollhättan
Industriautomation 2 - Programmering och standarder Distans Distans
Industrins digitalisering - industri 4.0 Distans Distans
Industrins digitalisering - Internet of Things (IoT) Distans Distans
Integrerat projektarbete inom svetsteknologi Distans Distans
Magister i tillverkningsteknik Klassrum Trollhättan
Master i tillverkningsteknik Klassrum Trollhättan
Monteringsvänlig konstruktion Monteringsaspekter Klassrum Västervik
Robotteknik - Machine Vision Distans Distans
Robotteknik 1 - Säkerhet i maskinsystem Distans Distans
Skärande bearbetning 1 - Koncept, begrepp och metoder Distans Distans
Tekniskt basår Distans, Klassrum Flera orter (2)
Byggnadsteknik
Lantmäteriingenjör Klassrum Trollhättan
Datateknik
Datateknik fördjupningskurs Klassrum Trollhättan
Design och produktutveckling
Additiv tillverkning Reparation Distans Distans
Industri och produktion
Additiv tillverkning Metalliska material, intensivkurs Distans Distans
Additiv tillverkning Reparation Distans Distans
Industrins digitalisering - virtuella fabriken Distans Distans
Maskinteknik
Additiv tillverkning Produkt- och tillverkningsaspekter Klassrum Trollhättan
Additiv tillverkning grund - Koncept, begrepp och metoder Klassrum Trollhättan
Additiv tillverkning grund - Koncept, begrepp och metoder Klassrum Trollhättan
Industrins digitalisering - teknologihantering Distans Distans
Magister i Robotik och Automation (campus) Klassrum Trollhättan
Magister i Robotik och Automation (distans) Distans Distans
Maskiningenjör Distans Distans
Maskiningenjör Klassrum Trollhättan
Miljö och energiteknik
Påbyggnad för högskoletekniker till kandidatexamen Klassrum Trollhättan
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik
Arbetsintegrerat lärande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, självständigt arbete Klassrum Trollhättan
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i Kommunal vuxenutbildning Distans Distans
Digitala verktyg i högre utbildning Klassrum Trollhättan
Förskollärarprogrammet Klassrum Trollhättan
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa Klassrum Trollhättan
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Trollhättan
Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6: Arbetsintegrerad lärarutbildning Klassrum Trollhättan
Handledning av lärarstudenter Klassrum Trollhättan
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) Klassrum Trollhättan
Normkritisk pedagogik i högre utbildning Klassrum Trollhättan
Pedagogik 31-60 Klassrum Trollhättan
Pedagogik 61-90 Klassrum Trollhättan
Pedagogik, 1-30 Klassrum Trollhättan
Undervisning med stöd av digitala verktyg Klassrum Trollhättan
Yrkeslärarprogrammet Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskunskap Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska som andraspråk och engelska Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska, svenska som andraspråk och engelska Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Engelska Klassrum Trollhättan
Vård / Omsorg
Akupunktur vid vård av personer med psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd Klassrum Trollhättan
Akutsjukvård - avancerade medicinska bedömningar Klassrum Trollhättan
Avancerad och komplex palliativ vård och omvårdnad Klassrum Trollhättan
Avancerad vård och omvårdnad till personer med psykisk ohälsa vid komplexa vårdsituationer Klassrum Trollhättan
eHälsa och omvårdnadsinformatik Distans Distans
Examensarbete - omvårdnad, kandidat Klassrum Trollhättan
Leda och utveckla omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde Klassrum Trollhättan
Medicinsk vetenskap: Förskrivning av vissa läkemedel Klassrum Trollhättan
Normmedvetet vårdande Distans Distans
Omvårdnad vid hjärtsvikt och hypertoni Klassrum Trollhättan
Omvårdnad vid komplexa vårdbehov Klassrum Trollhättan
Omvårdnad vid neurologiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar Distans Distans
Palliativ vård och specialistsjuksköterskans funktion i vårdandet Klassrum Trollhättan
Samverkan i vårdens övergångar Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård Klassrum Trollhättan
Vård och behandling vid hjärtsvikt och hypertoni Klassrum Trollhättan
Vård och behandling vid psykiatriska tillstånd - olika perspektiv Klassrum Trollhättan
Vård vid psykiatriska tillstånd Klassrum Trollhättan
Äldre personer med diabetes Klassrum Trollhättan
Folkhälsovetenskap
Barns- och ungdomars hälsa/ohälsa Klassrum Trollhättan
Hälsa, stress och stresshantering I - hälsopsykologi Klassrum Trollhättan
Salutogenes - att förstå hälsans ursprung Distans Distans
Skolsköterskans kvalitetsarbete inom elevhälsan Distans Distans
Medicin
Medicinsk vetenskap, Akutsjukvård Klassrum Trollhättan
Medicinsk vetenskap: astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Distans Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Distans Distans
Omvårdnad / Omsorg
Avancerad omvårdnad vid psykisk ohälsa Klassrum Trollhättan
Avancerad vård vid diabetes Klassrum Trollhättan
Examensarbete i omvårdnad, magister Klassrum Trollhättan
Lärande och egenvård vid diabetes Klassrum Trollhättan
Omvårdnad av sjuka barn Klassrum Trollhättan
Omvårdnad och behandling vid inkontinens Klassrum Trollhättan
Omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Distans Distans
Omvårdnad: Patientnära forskning, kandidatnivå Distans Distans
Omvårdnad: Vetenskaplig teori och metod, kandidatnivå Distans Distans
Sår och sårbehandling Klassrum Trollhättan
Vetenskapliga metoder för specialistsjuksköterskan Klassrum Trollhättan
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Trollhättan
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet Klassrum Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa Klassrum Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Klassrum Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård Klassrum Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot palliativ vård Klassrum Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård Klassrum Trollhättan

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan Väst

Gustava Melins gata 2
461 32 TROLLHÄTTAN


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan Väst

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön