Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil. Trollhättan är en kommun som värnar om att alla studenter ska trivas.

Här finns ett gott samarbete mellan studentkåren, kommunen och högskolan och en lång tradition av inkludering. I Trollhättan har studenter goda och trygga förutsättningar att studera och leva. SFS har därför utsett Trollhättan som Årets Studentstad 2014/2015. Läs mer om Högskolan Väst och utmärkelsen på hv.se

Visa alla utbildningar med Högskolan Väst

Utbildningar

Högskola / Universitet
Teknik Utbildningsform Längd Ort
Tekniskt basår Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Barn- och ungdomspsykologi Klassrum Trollhättan
Hälsa, stress och stresshantering I - hälsopsykologi Klassrum Trollhättan
Psykologi 1-30 Klassrum Trollhättan
Psykologi 31-60 Klassrum Trollhättan
Psykologi 61-90 Klassrum Trollhättan
Sociologi
Programmet för Socialpsykiatrisk vård Klassrum Flera orter (2)
Samverkan i kris och trauma Distans Distans
Sociologi 1-30 Klassrum Trollhättan
Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil Klassrum Flera orter (2)
Data / IT
Webbutveckling med HTML och CSS Distans Distans
IT-säkerhet
Nätverksteknik med IT-säkerhet Klassrum Trollhättan
Nätverk
Nätverkstekniskt påbyggnadsår Klassrum Trollhättan
Spelutveckling
Spelutveckling i 3D-miljö Distans Distans
Webbdesign
Webbdesigner Distans Distans
Djur / Natur
Lantmätare
Lantmätarprogrammet - Samhällsbyggnad och samhällsplanering Klassrum Trollhättan
Ekonomi
Bitcoin och Ethereum: blockkedjor, betalningar och smarta kontrakt Distans Distans
Företagsekonomi
Ekonomprogrammet Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, nivå 61-90 Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap, nivå 61-90 Distans Distans
Företagsekonomi med inriktning mot redovisning, nivå 61-90 Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi, 1-30 Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi, 1-30, Nät Distans Distans
Företagsekonomi, 31-45 Klassrum Trollhättan
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi Klassrum Trollhättan
Nationalekonomi
Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE Klassrum Trollhättan
Mikroekonomi Klassrum Trollhättan
Försäljning
Fastighetsmäklare
Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans Klassrum Trollhättan
Humaniora
Engelska (nivå 1-30): Språkkunskap och språkfärdighet Distans Distans
Engelska (nivå 31-60): Litteraturhistoria och intertextualitet Distans Distans
Engelska (nivå 31-60): Språkstruktur och språkvariation Distans Distans
Filmens historia Distans Distans
Kulturvetenskap
Introduktion till filmstudier Distans Distans
Ingenjör
Internationell maskiningenjör Klassrum Trollhättan
Datateknik
Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik Klassrum Trollhättan
Elektroteknik
Elektroingenjör, Elektriska fordon Klassrum Trollhättan
Elektroingenjör, Elkraft och hållbara elsystem Klassrum Trollhättan
Maskinteknik
Maskiningenjör Klassrum Trollhättan
Juridik
Arbetsrätt II Distans Distans
Juridisk översiktskurs Klassrum Trollhättan
Juridisk översiktskurs, Nät Distans Distans
Offentlig rätt Distans Distans
Kommunikation / Media
Digitala medier Klassrum Trollhättan
Systemutveckling - IT och samhälle Klassrum Flera orter (2)
Film
Filmgenrer Distans Distans
Kommunikation
Barn, unga och visuella medier Distans Distans
Kommunikation och ledarskap Klassrum Trollhättan
Medie- och kommunikationsvetenskap I, grundnivå Klassrum Trollhättan
Medieproduktion
3D-animation och visualisering Klassrum Trollhättan
Webmaster Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ledarskap / Organisation
Arbetsledning Distans Distans
Organisatorisk och social arbetsmiljö II Distans Distans
Ledarskap
Ledarskap Klassrum Trollhättan
Projektledning
Tillämpad projektledning Klassrum Trollhättan
Verksamhet och organisation
Verksamhetsledning, analys och strategi Distans Distans
Naturvetenskap
Medicinsk vetenskap, Akutsjukvård Klassrum Trollhättan
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmiljö
Arbetsintegrerade samhällsstudier Klassrum Trollhättan
Arbetsrätt
Arbetsrätt I, Nät Distans Distans
Samhällsvetenskap
Arbetsintegrerat lärande för hållbar utveckling Distans Distans
Sexologi: Barns och ungdomars sexualitet Distans Distans
Sexologi: Vuxnas sexualitet Distans Distans
Statistik
Tillämpad statistik - att dra slutsatser från data Klassrum Trollhättan
Tillämpad statistik - att samla och sammanfatta data Klassrum Trollhättan
Tillämpad statistik - prediktiv modellering Distans Distans
Tillämpad statistik - självständigt analysprojekt Distans Distans
Språk
Engelska
Engelska (nivå 1-30): Litteratur och kultur Distans Distans
Engelska, ONLINE, 61-90 Distans Distans
Svenska
Svenska som andraspråk 1-30: Grammatik och litteracitetsutveckling Distans Distans
Svenska som andraspråk 61-90: Examensarbete inom svenska som andraspråk Distans Distans
Svenska som andraspråk 61-90: Litteraturläsning med andraspråkselever Distans Distans
Svenska som andraspråk 61-90: Vetenskapsteori och metod inom svenska som andraspråk Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Omvårdnad av sjuka barn Klassrum Trollhättan
Svenska som andraspråk 1-30: Migration och transspråkande Distans Distans
Svenska som andraspråk 31-60: Kontrastiva aspekter och läromedelstexter Distans Distans
Svenska som andraspråk 31-60: Språkutveckling och utvärdering Distans Distans
Yrkeslärarprogrammet Klassrum Trollhättan
Fritidspedagog
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa (Arbetsintegrerad lärarutbildning) Klassrum Trollhättan
Förskollärare
Förskollärarprogrammet Klassrum Trollhättan
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Grundlärare
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Trollhättan
Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6: Arbetsintegrerad lärarutbildning Klassrum Trollhättan
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) Klassrum Trollhättan
Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare 7-9 (KPU) Klassrum Trollhättan
Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare GY (KPU) Klassrum Trollhättan
Pedagogik
Pedagogik, 1-30 Klassrum Trollhättan
Ämneslärare
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne engelska Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne samhällskunskap Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne svenska Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Engelska Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Samhällskunskap Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Svenska Klassrum Trollhättan
Vård / Omsorg
Hälsopromotion/hälsofrämjande I - som idé och kunskapsområde Distans Distans
Omvårdnad: Vetenskaplig teori och metod, kandidatnivå Distans Distans
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Trollhättan
Folkhälsovetenskap
Salutogenes - att förstå hälsans ursprung Distans Distans
Global hälsa
Hälsa i ett globalt perspektiv Distans Distans
Omvårdnad / Omsorg
Examensarbete - omvårdnad, kandidat Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Kriminalitet och socialt arbete Distans Distans
Sociologi
Barn- och ungdomsvetenskaplig kunskapsöversikt Distans Distans
Socialpedagogiskt arbete, avancerad nivå Klassrum Trollhättan
Socionom
Handledning av socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Bygg / Anläggning
Elektriker
Elfordon - Batterier i elektriska fordon Distans Distans
Svetsare
Master i svetsteknologi Klassrum Trollhättan
Data / IT
Master i AI och automation Klassrum Trollhättan
Master i robotik och automation (campus) Klassrum Trollhättan
IT-säkerhet
Magister i cybersäkerhet Klassrum Trollhättan
Ekonomi
Finans / Analys / Kredit
Magister i finans Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi
Internationellt företagande, magisterprogram i företagsekonomi Klassrum Trollhättan
Magisterprogram i ledarskap - leda, styra och organisera Distans Distans
Fordon / Transport
Elfordon - Tillverkning och återvinning av litiumjonbatterier Distans Distans
Humaniora
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Skolsköterskans kvalitetsarbete inom elevhälsan Distans Distans
Ingenjör
Magister i elektriska fordon för maskiningenjörer (campus) Klassrum Trollhättan
Magister i elektriska fordon för maskiningenjörer (distans med träffar på campus) Distans Distans
Automationsingenjör
Magister i AI och automation Klassrum Trollhättan
Design och produktutveckling
Magister i tillverkningsteknik Klassrum Trollhättan
Material och hållbar utveckling Distans Distans
Information- och kommunikationsteknik
IT och verksamhetsutveckling, magisterprogram i informatik Klassrum Trollhättan
Maskinteknik
Magister i Robotik och Automation (campus, helfart) Klassrum Trollhättan
Magister i Robotik och Automation (distans, halvfart med träffar på campus) Distans Distans
Magister i Robotik och Automation (distans, helfart med träffar på campus) Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Ledarskap i digitaliserade organisationer, masterprogram Klassrum Trollhättan
Personal / Arbetsmiljö / HR
Teambuilding
Utveckla teamets arbete för barn och ungdomar med neurologiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Distans Distans
Samhällsvetenskap
Arbetsintegrerad hållbar utveckling, masterprogram Klassrum Trollhättan
Barns och ungas rätt och inflytande Distans Distans
Samverkan och utvecklingsarbete med och för barn och unga Distans Distans
Statsvetenskap
Arbetsintegrerade politiska studier, masterprogram Klassrum Flera orter (2)
Teknik
Avancerade tillverkningsprocesser Distans Distans
Hållbar automation Distans Distans
Magister i tillverkningsteknik (distans, halvfart med träffar på campus) Distans Distans
Master i tillverkningsteknik Klassrum Trollhättan
Fordonsteknik
Magister i utveckling av elektriska fordon Klassrum Trollhättan
Utbildning / Pedagogik
Handledning av lärarstudenter Klassrum Trollhättan
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Tvärvetenskapliga perspektiv inom barn- och ungdomsforskning Distans Distans
Pedagogik
Arbetsintegrerat lärande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, självständigt arbete Klassrum Trollhättan
Vård / Omsorg
Akupunktur vid vård av personer med psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd Klassrum Trollhättan
Akutsjukvård - avancerade kirurgiska och medicinska bedömningar Klassrum Trollhättan
Avancerad och komplex palliativ vård och omvårdnad Distans Distans
Avancerad vård och omvårdnad till personer med psykisk ohälsa vid komplexa vårdsituationer Klassrum Trollhättan
Avancerad vård vid diabetes Klassrum Trollhättan
E-hälsa inom vård och omsorg Distans Distans
Examensarbete i omvårdnad, magister Distans Distans
Handledningsmodellen Peer Learning inom verksamhetsförlagd utbildning i vårdande yrken Distans Distans
Lärande och egenvård vid diabetes Klassrum Trollhättan
Normmedvetet vårdande Distans Distans
Sår och sårbehandling Klassrum Trollhättan
Vård och behandling vid neurologiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar Distans Distans
Äldre personer med diabetes Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Barns- och ungdomars hälsa/ohälsa Klassrum Trollhättan
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter vid funktionsvariation och sjukdom Distans Distans
Medicin
Behandling, vård och omvårdnad vid hjärtsvikt och hypertoni Klassrum Trollhättan
Medicinsk vetenskap och omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Distans Distans
Medicinsk vetenskap: Förskrivning av vissa läkemedel Klassrum Trollhättan
Vård och behandling vid psykiatriska tillstånd - olika perspektiv Klassrum Trollhättan
Specialistsjuksköterska
Leda och utveckla omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde Distans Distans
Palliativ vård och specialistsjuksköterskans funktion i vårdandet Distans Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet Klassrum Flera orter (3)
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterska med inriktning mot palliativ vård Distans Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård Klassrum Trollhättan
Vårdadministratör
Samverkan i vårdens övergångar Distans Distans

Kontaktuppgifter

Högskolan Väst

Gustava Melins gata 2
461 32 TROLLHÄTTAN


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan Väst

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön