Visa allastudier.se som: Mobil

Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil. Trollhättan är en kommun som värnar om att alla studenter ska trivas.

Här finns ett gott samarbete mellan studentkåren, kommunen och högskolan och en lång tradition av inkludering. I Trollhättan har studenter goda och trygga förutsättningar att studera och leva. SFS har därför utsett Trollhättan som Årets Studentstad 2014/2015. Läs mer om Högskolan Väst och utmärkelsen på hv.se

Visa alla utbildningar med Högskolan Väst

Utbildningar

Högskola / Universitet
Teknik Utbildningsform Längd Ort
Tekniskt basår Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Barn- och ungdomspsykologi Klassrum Trollhättan
Hälsa, stress och stresshantering I - hälsopsykologi Klassrum Trollhättan
Psykologi, 31-60 hp Klassrum Trollhättan
Sociologi
Programmet för Socialpsykiatrisk vård Klassrum Flera orter (2)
Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil Klassrum Flera orter (2)
Data / IT
IT-säkerhet
Nätverksteknik med IT-säkerhet Klassrum Trollhättan
Spelutveckling
Spelutveckling i 3D-miljö Distans Distans
Webbdesign
Webbdesigner Distans Distans
Webbutveckling med HTML och CSS Distans Distans
Djur / Natur
Lantmätare
Lantmätarprogrammet - Samhällsbyggnad och samhällsplanering Klassrum Trollhättan
Ekonomi
Bitcoin och blockchain-teknik, tillämpningar och visioner Distans Distans
Företagsekonomi
Ekonomprogrammet Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi 46-60 Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi 46-60 hp, redovisning Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, nivå 61-90 Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap, nivå 61-90 Distans Distans
Företagsekonomi med inriktning mot redovisning, nivå 61-90 Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi, 31-45 Klassrum Trollhättan
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi Klassrum Trollhättan
Nationalekonomi
Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE Klassrum Trollhättan
Makroekonomi Klassrum Trollhättan
Mikroekonomi Klassrum Trollhättan
Försäljning
Fastighetsmäklare
Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans Klassrum Trollhättan
Humaniora
Filmens historia Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Hälsopromotion/hälsofrämjande I - som idé och kunskapsområde Distans Distans
Ingenjör
Civilingenjör
Additiv tillverkning grund - Koncept, begrepp och metoder Distans Distans
Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik Klassrum Trollhättan
Elektroingenjör, Elektriska fordon Klassrum Trollhättan
Elektroingenjör, Elkraft och hållbara elsystem Klassrum Trollhättan
Maskiningenjör Klassrum Trollhättan
Juridik
Arbetsrätt II Distans Distans
Offentlig rätt Distans Distans
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Juridisk översiktskurs Klassrum Trollhättan
Juridisk översiktskurs, Nät Distans Distans
Kommunikation / Media
Digitala medier Klassrum Trollhättan
Systemutveckling - IT och samhälle Klassrum Flera orter (2)
Film
Den rörliga bilden i det digitala samhället Distans Distans
Filmgenrer Distans Distans
Medieproduktion
3D-animation och visualisering Klassrum Trollhättan
Webmaster Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ledarskap / Organisation
Projektledning
Tillämpad projektledning Klassrum Trollhättan
Naturvetenskap
Matematik
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Miljö
Arbetsintegrerat lärande för hållbar utveckling Klassrum Trollhättan
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsledning Distans Distans
Kommunikation och ledarskap Klassrum Trollhättan
Organisatorisk och social arbetsmiljö II Distans Distans
Samhällsvetenskap
Psykologi 31-60 Klassrum Trollhättan
Sexologi: Barns och ungdomars sexualitet Distans Distans
Statistik
Tillämpad statistik - att dra slutsatser från data Klassrum Trollhättan
Tillämpad statistik - prediktiv modellering Distans Distans
Tillämpad statistik - självständigt analysprojekt Distans Distans
Språk
Engelska
Engelska online 31-60 Distans Distans
Engelska online, 1-30 Distans Distans
Svenska
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Svenska som andraspråk (1-30): Grundskolan årskurs 1-3 - ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Svenska som andraspråk (1-45) för lärare årskurs 7-9 - ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Svenska som andraspråk mot vuxenutbildningen/sfi - ingår i Lärarlyftet, 30 hp (1-30) Distans Distans
Svenska som andraspråk mot årskurs 4-6 - ingår i Lärarlyftet, 30 hp (1-30) Distans Distans
Svenska som andraspråk, kurspaket 1: 1-30 Distans Distans
Svenska som andraspråk, kurspaket 2: 31-60 Distans Distans
Teknik
Industri och produktion
Internationell maskiningenjör Klassrum Trollhättan
Utbildning / Pedagogik
Handledning av lärarstudenter Klassrum Flera orter (2)
Yrkeslärarprogrammet Klassrum Trollhättan
Fritidspedagog
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa (Arbetsintegrerad lärarutbildning) Klassrum Trollhättan
Förskollärare
Förskollärarprogrammet Klassrum Trollhättan
Grundlärare
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Trollhättan
Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6: Arbetsintegrerad lärarutbildning Klassrum Trollhättan
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) Klassrum Trollhättan
Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare 7-9 (KPU) Klassrum Trollhättan
Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare GY (KPU) Klassrum Trollhättan
Ämneslärare
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne engelska Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne samhällskunskap Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne svenska Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Engelska Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Samhällskunskap Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Svenska Klassrum Trollhättan
Vård / Omsorg
Omvårdnad: Vetenskaplig teori och metod, kandidatnivå Distans Distans
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Trollhättan
Folkhälsovetenskap
Hälsa i ett globalt perspektiv Distans Distans
Medicin
Medicinsk vetenskap, Akutsjukvård Klassrum Trollhättan
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Sociologi
Samverkan och utvecklingsarbete med och för barn och unga Distans Distans
Bygg / Anläggning
Svetsare
Master i svetsteknologi Klassrum Trollhättan
Svetsteknologi - Provning och kvalitetssäkring vid svetsning Distans Distans
Data / IT
Master i AI och automation Klassrum Trollhättan
Master i robotik och automation (campus) Klassrum Trollhättan
IT-säkerhet
Magister i cybersäkerhet Klassrum Trollhättan
Systemvetenskap
AI baserad kvalitetsstyrning och kontroll Klassrum Trollhättan
Hållbar automation Distans Distans
Ekonomi
Finans / Analys / Kredit
Magister i finans Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi
Internationellt företagande, magisterprogram i företagsekonomi Klassrum Trollhättan
Magisterprogram i ledarskap - leda, styra och organisera Distans Distans
Farmaci
Farmakologi
Allergisjukdomar, intoleranser och utredningar Distans Distans
Humaniora
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Global hälsa i en era av hållbar utveckling Distans Distans
Ingenjör
Magister i elektriska fordon för maskiningenjörer (campus) Klassrum Trollhättan
Magister i elektriska fordon för maskiningenjörer (distans med träffar på campus) Distans Distans
Automationsingenjör
Magister i AI och automation Klassrum Trollhättan
Civilingenjör
Additiv tillverkning - Reparation Distans Distans
Industriautomation - Framtida automation Distans Distans
Industrins digitalisering - Internet of Things (IoT) Klassrum Trollhättan
IT och verksamhetsutveckling, magisterprogram i informatik Klassrum Trollhättan
Magister i Robotik och Automation (campus, helfart) Klassrum Trollhättan
Magister i Robotik och Automation (distans, halvfart med träffar på campus) Distans Distans
Magister i Robotik och Automation (distans, helfart med träffar på campus) Distans Distans
Magister i tillverkningsteknik Klassrum Trollhättan
Master i robotik och automation (distans med träffar på campus) Distans Distans
Verksamhetsutveckling - Användardriven digitalisering Distans Distans
Inköp / Logistik
Logistik
Produktionsledning - Produktionslogistik Distans Distans
Kommunikation / Media
Industrins digitalisering - Introduktion till artificiell intelligens och maskininlärning Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Ledarskap i digitaliserade organisationer, masterprogram Klassrum Trollhättan
Samhällsvetenskap
Arbetsintegrerad hållbar utveckling, masterprogram Klassrum Trollhättan
Statsvetenskap
Arbetsintegrerade politiska studier, masterprogram Klassrum Flera orter (2)
Barn, unga och migrationsprocesser Distans Distans
Teknik
Industrins digitalisering - cyber security Distans Distans
Kvalitetsteknik - Oförstörande provning, inspektion inom produktion Klassrum Trollhättan
Magister i tillverkningsteknik (distans, halvfart med träffar på campus) Distans Distans
Master i tillverkningsteknik Klassrum Trollhättan
Robotteknik 1 - Säkerhet i maskinsystem Klassrum Trollhättan
Industri och produktion
Avancerade tillverkningsprocesser Distans Distans
Hållbarhet - Introduktion till hållbarhet inom industriell produktion Distans Distans
Industridesign
Industrins digitalisering - industri 4.0 Klassrum Trollhättan
Utbildning / Pedagogik
Att handleda doktorander Klassrum Trollhättan
Digitala verktyg i högre utbildning Klassrum Trollhättan
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Vård / Omsorg
Akutsjukvård - avancerade kirurgiska och medicinska bedömningar Klassrum Trollhättan
Avancerad omvårdnad vid psykisk ohälsa Klassrum Trollhättan
Avancerad vård och omvårdnad till personer med psykisk ohälsa vid komplexa vårdsituationer Klassrum Trollhättan
Lärande och egenvård vid diabetes Klassrum Trollhättan
Normmedvetet vårdande Distans Distans
Omvårdnad och behandling vid inkontinens Klassrum Trollhättan
Omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Distans Distans
Vård och behandling vid neurologiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar Distans Distans
Äldre personer med diabetes Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Skolsköterskans kvalitetsarbete inom elevhälsan Distans Distans
Medicin
Medicinsk vetenskap och omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Distans Distans
Vård och behandling vid psykiatriska tillstånd - olika perspektiv Klassrum Trollhättan
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Klassrum Trollhättan
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård Klassrum Trollhättan
Vårdadministratör
Samverkan i vårdens övergångar Distans Distans

Hitta till utbildaren

Högskolan Väst

Gustava Melins gata 2
461 32 TROLLHÄTTAN


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan Väst

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön