Visa allastudier.se som: Mobil

Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil. Trollhättan är en kommun som värnar om att alla studenter ska trivas.

Här finns ett gott samarbete mellan studentkåren, kommunen och högskolan och en lång tradition av inkludering. I Trollhättan har studenter goda och trygga förutsättningar att studera och leva. SFS har därför utsett Trollhättan som Årets Studentstad 2014/2015. Läs mer om Högskolan Väst och utmärkelsen på hv.se

Visa alla utbildningar med Högskolan Väst

Utbildningar

Högskola / Universitet
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår Utbildningsform Längd Ort
Tekniskt basår Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Kriminologi
Kriminologi - beroende och psykisk ohälsa Klassrum Trollhättan
Kriminologi - kriminalvård och psykisk ohälsa Klassrum Trollhättan
Kriminologi: viktimologi och psykisk ohälsa Klassrum Trollhättan
Psykologi
Hälsa, stress och stresshantering I - hälsopsykologi Klassrum Trollhättan
Psykologi 1-30 Klassrum Trollhättan
Psykologi 61-90 Klassrum Trollhättan
Psykologi, 31-60 hp Klassrum Trollhättan
Sexologi: Barns och ungdomars sexualitet Distans Distans
Sociologi
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi Klassrum Trollhättan
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa Klassrum Trollhättan
Sociologi 1-30 Klassrum Trollhättan
Sociologi 31-60 Klassrum Trollhättan
Sociologi 61-90 Klassrum Trollhättan
Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil Klassrum Trollhättan
Data / IT
Nätverksteknik med IT-säkerhet Klassrum Trollhättan
Systemutveckling - IT och samhälle Klassrum Trollhättan
Virtuella servrar och lagringsystem Klassrum Trollhättan
Webmaster Distans Distans
Nätverk
Nätverkstekniskt påbyggnadsår Klassrum Trollhättan
Programmering
Bitcoin och blockchain, teknik och teori med Python Distans Distans
Spelutveckling
Spelutveckling i 3D-miljö Distans Distans
Webbdesign
Webbdesigner Distans Distans
Djur / Natur
Lantmätare
Lantmätarprogrammet - Samhällsbyggnad och samhällsplanering Klassrum Trollhättan
Lantmäteriingenjör Klassrum Trollhättan
Ekonomi
Bitcoin och blockchain-teknik, tillämpningar och visioner Distans Distans
Företagsekonomi
Ekonomprogrammet Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi 46-60 Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi I Distans Distans
Företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap, nivå 61-90 Distans Distans
Företagsekonomi med inriktning mot redovisning, nivå 61-90 Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi, 1-30 Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi, 31-45 Klassrum Trollhättan
Påbyggnad för personalekonomer till kandidatexamen Distans Distans
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi Klassrum Trollhättan
Nationalekonomi
Nationalekonomi, nivå 1-30 Klassrum Trollhättan
Nationalekonomi, nivå 31-60 Klassrum Trollhättan
Försäljning
Fastighestmäklare
Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans Klassrum Trollhättan
Humaniora
Filmens historia Distans Distans
Filmgenrer Distans Distans
Introduktion till filmstudier Distans Distans
Kulturvetenskap
Barn, unga och visuella medier Distans Distans
Inköp / Logistik
Logistik
Logistik I Distans Distans
Logistik II Distans Distans
Juridik
Arbetsrätt I, Nät Distans Distans
Arbetsrätt II Distans Distans
Associationsrätt Distans Distans
Avtals- och kontraktsrätt Distans Distans
Det sociala arbetets juridik med inriktning mot personer med psykisk ohälsa Klassrum Trollhättan
Introduktion till internationell affärsjuridik Distans Distans
Juridisk översiktskurs Klassrum Trollhättan
Juridisk översiktskurs, Nät Distans Distans
Offentlig rätt Distans Distans
Kommunikation / Media
Digitala medier Klassrum Trollhättan
Medie- och kommunikationsvetenskap I, grundnivå Klassrum Trollhättan
Film
Den rörliga bilden i det digitala samhället Distans Distans
Marknadsföring / PR
Företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, nivå 61-90 Klassrum Trollhättan
Medieproduktion
3D-animation och visualisering Klassrum Trollhättan
Ledarskap / Organisation
Ledarskap och organisation Klassrum Trollhättan
Projektledning
Grundläggande projektledning, Nät Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsledning Distans Distans
Kommunikation och ledarskap Klassrum Trollhättan
Kommunikation och samtalsmetodik Klassrum Trollhättan
Organisatorisk och social arbetsmiljö - Hållbart arbetsliv Distans Distans
Organisatorisk och social arbetsmiljö II Distans Distans
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetslivspedagogik och organisatorisk hälsa Klassrum Trollhättan
Samhällsvetenskap
Sexologi: Vuxnas sexualitet Distans Distans
Statistik
Tillämpad statistik - att dra slutsatser från data Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tillämpad statistik - att samla och sammanfatta data Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tillämpad statistik - prediktiv modellering Distans Distans
Tillämpad statistik - självständigt analysprojekt Distans Distans
Statsvetenskap
Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE Klassrum Trollhättan
Språk
Engelska
Engelska online 31-60 Distans Distans
Engelska online, 1-30 Distans Distans
Engelska, ONLINE, 61-90 Distans Distans
Svenska
Svenska som andraspråk (1-30): Grundskolan årskurs 1-3 - ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Svenska som andraspråk (1-45) för lärare årskurs 7-9 - ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Svenska som andraspråk mot vuxenutbildningen/sfi - ingår i Lärarlyftet, 30 hp (1-30) Distans Distans
Svenska som andraspråk mot årskurs 4-6 - ingår i Lärarlyftet, 30 hp (1-30) Distans Distans
Svenska som andraspråk, kurspaket 1: 1-30 Distans Distans
Svenska som andraspråk, kurspaket 2: 31-60 Distans Distans
Svenska som andraspråk, kurspaket 3: 61-90 Distans Distans
Teknik
Datateknik
Datateknik fördjupningskurs Klassrum Trollhättan
Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik Klassrum Trollhättan
Elektroteknik
Elektroingenjör, Elkraft Klassrum Trollhättan
Elektroingenjör, Fordon Klassrum Trollhättan
Högskoletekniker, Elkraft Klassrum Trollhättan
Industri och produktion
Internationell maskiningenjör Klassrum Trollhättan
Maskinteknik
Additiv tillverkning grund - Koncept, begrepp och metoder Klassrum Trollhättan
Maskiningenjör Klassrum, Distans Flera orter (2)
Utbildning / Pedagogik
Barn- och ungdomspsykologi Klassrum Trollhättan
Handledning av lärarstudenter Klassrum Trollhättan
Grundlärare
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa (Arbetsintegrerad lärarutbildning) Klassrum Trollhättan
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Trollhättan
Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6: Arbetsintegrerad lärarutbildning Klassrum Trollhättan
Pedagogik
Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) Klassrum Trollhättan
Pedagogik 31-60 Klassrum Trollhättan
Pedagogik 61-90 Klassrum Trollhättan
Pedagogik, 1-30 Klassrum Trollhättan
Ämneslärare
Förskollärarprogrammet Klassrum Trollhättan
Yrkeslärarprogrammet Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskunskap Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska som andraspråk och engelska Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska, svenska som andraspråk och engelska Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Engelska Klassrum Trollhättan
Vård / Omsorg
Hälsopromotion/hälsofrämjande I - som idé och kunskapsområde Distans Distans
Programmet för Socialpsykiatrisk vård Klassrum Flera orter (2)
Folkhälsovetenskap
Hälsa i ett globalt perspektiv Distans Distans
Salutogenes - att förstå hälsans ursprung Distans Distans
Medicin
Medicinsk vetenskap, Akutsjukvård Klassrum Trollhättan
Omvårdnad / Omsorg
Examensarbete - omvårdnad, kandidat Klassrum Trollhättan
Omvårdnad av sjuka barn Klassrum Trollhättan
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Trollhättan
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Sociologi
Socialpedagogiskt arbete, avancerad nivå Klassrum Flera orter (2)
Data / IT
Industrins digitalisering - Big Data introduktion Distans Distans
IT och verksamhetsutveckling, magisterprogram i informatik Klassrum Trollhättan
Magister i Robotik och Automation Klassrum, Distans Flera orter (2)
Master i robotik och automation Klassrum, Distans Flera orter (2)
IT-säkerhet
Industrins digitalisering - cyber security Distans Distans
Ekonomi
Finans / Analys / Kredit
Magister i finans Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi
Internationellt företagande, magisterprogram i företagsekonomi Klassrum Trollhättan
Hälsa / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Skolsköterskans kvalitetsarbete inom elevhälsan Distans Distans
Inköp / Logistik
Logistik
Produktionsledning - Produktionslogistik Distans Distans
Juridik
Barn, unga och migrationsprocesser Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Magisterprogram i ledarskap - leda, styra och organisera Distans Distans
Projektledning
Verksamhetsutveckling - Agil strategi Distans Distans
Naturvetenskap
Farmakologi
Allergisjukdomar, intoleranser och utredningar Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Verksamhetsutveckling - Kommunikation och lärande Klassrum Trollhättan
Samhällsvetenskap
Statsvetenskap
Arbetsintegrerade politiska studier, masterprogram Klassrum Flera orter (2)
Teknik
Beräkningsmekanik 3 - Finita Elementteori, Element och kontakter Distans Distans
Ingenjörsmetodik - Finita element Distans Distans
Magister i tillverkningsteknik Klassrum Trollhättan
Master i additiv tillverkning i metall Klassrum Trollhättan
Master i tillverkningsteknik Klassrum Trollhättan
Monteringsvänlig konstruktion Monteringsaspekter Klassrum Västervik
Skärande bearbetning 3 - Bearbetningsdynamik med signalanalys Distans Distans
Verksamhetsutveckling Användardriven digitalisering Distans Distans
Design och produktutveckling
Produktionsledning Klassrum Trollhättan
Fordonsteknik
Magister i Elfordonsteknik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Maskinteknik
Additiv tillverkning Metalliska material Distans Distans
Additiv tillverkning Produkt- och tillverkningsaspekter Distans Distans
Industriautomation - Framtida automation Klassrum Trollhättan
Industrins digitalisering - teknologihantering Distans Distans
Robotteknik 2 - Programmering och simulering Distans Distans
Skärande bearbetning - Bearbetningsdynamik Distans Distans
Värdeflödesanalys Klassrum Västervik
Utbildning / Pedagogik
Arbetsintegrerat lärande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, självständigt arbete Klassrum Trollhättan
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram Distans Distans
Digitala verktyg i högre utbildning Klassrum Trollhättan
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Internationellt barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram Distans Distans
Normkritisk pedagogik i högre utbildning Klassrum Trollhättan
Självständigt arbete: Ämnesdidaktik för lärare Klassrum Trollhättan
Tvärprofessionellt arbete med barn och ungdomar Distans Distans
Vård / Omsorg
Avancerad och komplex palliativ vård och omvårdnad Klassrum Trollhättan
Avancerad omvårdnad vid psykisk ohälsa Klassrum Trollhättan
eHälsa och omvårdnadsinformatik Distans Distans
Examensarbete i omvårdnad, magister Klassrum Trollhättan
Leda och utveckla omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde Klassrum Trollhättan
Lärande och egenvård vid diabetes Klassrum Trollhättan
Omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Distans Distans
Omvårdnad vid neurologiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar Distans Distans
Äldre personer med diabetes Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Barns- och ungdomars hälsa/ohälsa Klassrum Trollhättan
Medicin
Avancerad vård och omvårdnad till personer med psykisk ohälsa vid komplexa vårdsituationer Klassrum Trollhättan
Behandling, vård och omvårdnad vid hjärtsvikt och hypertoni Klassrum Trollhättan
Medicinsk vetenskap: astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Distans Distans
Medicinsk vetenskap: Förskrivning av vissa läkemedel Klassrum Trollhättan
Vård och behandling vid psykiatriska tillstånd - olika perspektiv Klassrum Trollhättan
Omvårdnad / Omsorg
Akupunktur vid vård av personer med psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd Klassrum Trollhättan
Akutsjukvård - avancerade medicinska bedömningar Klassrum Trollhättan
Avancerad vård vid diabetes Klassrum Trollhättan
Normmedvetet vårdande Distans Distans
Omvårdnad och behandling vid inkontinens Klassrum Trollhättan
Sår och sårbehandling Klassrum Trollhättan
Specialistsjuksköterska
Palliativ vård och specialistsjuksköterskans funktion i vårdandet Klassrum Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet Klassrum Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa Klassrum Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Klassrum Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård Klassrum Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot palliativ vård Klassrum Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård Klassrum Trollhättan
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård Klassrum Trollhättan
Vetenskapliga metoder för specialistsjuksköterskan Klassrum Trollhättan
Vårdadministratör
Samverkan i vårdens övergångar Distans Distans

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan Väst

Gustava Melins gata 2
461 32 TROLLHÄTTAN


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan Väst

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön