Visa allastudier.se som: Mobil

Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil. Trollhättan är en kommun som värnar om att alla studenter ska trivas.

Här finns ett gott samarbete mellan studentkåren, kommunen och högskolan och en lång tradition av inkludering. I Trollhättan har studenter goda och trygga förutsättningar att studera och leva. SFS har därför utsett Trollhättan som Årets Studentstad 2014/2015. Läs mer om Högskolan Väst och utmärkelsen på hv.se

Visa alla utbildningar med Högskolan Väst

Utbildningar

Högskola / Universitet
Teknik Utbildningsform Längd Ort
Tekniskt basår Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Kriminologi
Kriminologi: viktimologi och psykisk ohälsa Klassrum Trollhättan
Psykologi
Hälsa, stress och stresshantering I - hälsopsykologi Klassrum Trollhättan
Psykologi 1-30 Klassrum Trollhättan
Psykologi 61-90 Klassrum Trollhättan
Sociologi
Programmet för Socialpsykiatrisk vård Klassrum Flera orter (2)
Sociologi 1-30 Klassrum Trollhättan
Sociologi 31-60 Klassrum Trollhättan
Sociologi 61-90 Klassrum Trollhättan
Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil Klassrum Flera orter (2)
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Lantmätarprogrammet - Samhällsbyggnad och samhällsplanering Klassrum Trollhättan
Data / IT
Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik Klassrum Trollhättan
Nätverksteknik med IT-säkerhet Klassrum Trollhättan
Nätverkstekniskt påbyggnadsår Klassrum Trollhättan
Spelutveckling
Spelutveckling i 3D-miljö Distans Distans
Ekonomi
Bitcoin och blockchain-teknik, tillämpningar och visioner Distans Distans
Bitcoin och blockchain, teknik och teori med Python Distans Distans
Industriell ekonomi Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi
Ekonomprogrammet Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi 46-60 Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi 46-60 hp, organisation, ledarskap och marknadsföring Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi 46-60 hp, redovisning Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi I Distans Distans
Företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap, nivå 61-90 Distans Distans
Företagsekonomi med inriktning mot redovisning, nivå 61-90 Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi, 1-30 Klassrum Trollhättan
Företagsekonomi, 1-30, Nät Distans Distans
Företagsekonomi, 31-45 Klassrum Trollhättan
Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans Klassrum Trollhättan
Nationalekonomi
Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE Klassrum Trollhättan
Mikroekonomi Klassrum Trollhättan
Nationalekonomi, nivå 1-30 Klassrum Trollhättan
Nationalekonomi, nivå 31-60 Klassrum Trollhättan
Humaniora
Filmens historia Distans Distans
Filmgenrer Distans Distans
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi Klassrum Trollhättan
Juridik
Arbetsrätt I, Nät Distans Distans
Arbetsrätt II Distans Distans
Introduktion till internationell affärsjuridik Distans Distans
Juridisk översiktskurs Klassrum Trollhättan
Juridisk översiktskurs, Nät Distans Distans
Offentlig rätt Distans Distans
Kommunikation / Media
Digitala medier Klassrum Trollhättan
Medie- och kommunikationsvetenskap I, grundnivå Klassrum Trollhättan
Systemutveckling - IT och samhälle Klassrum Flera orter (2)
Webbdesigner Distans Distans
Film
Den rörliga bilden i det digitala samhället Distans Distans
Introduktion till filmstudier Distans Distans
Marknadsföring / PR
Företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, nivå 61-90 Klassrum Trollhättan
Medieproduktion
3D-animation och visualisering Klassrum Trollhättan
Webmaster Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ledarskap / Organisation
Projektledning
Grundläggande projektledning, Nät Distans Distans
Verksamhet och organisation
Organisatorisk och social arbetsmiljö II Distans Distans
Naturvetenskap
Medicinsk vetenskap, Akutsjukvård Klassrum Trollhättan
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsledning Distans Distans
Kommunikation och ledarskap Klassrum Trollhättan
Samhällsvetenskap
Barn, unga och visuella medier Distans Distans
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetslivspedagogik och organisatorisk hälsa Klassrum Trollhättan
Psykologi, 31-60 hp Klassrum Trollhättan
Sexologi: Barns och ungdomars sexualitet Distans Distans
Sexologi: Vuxnas sexualitet Distans Distans
Statistik
Tillämpad statistik - att dra slutsatser från data Klassrum Trollhättan
Tillämpad statistik - att samla och sammanfatta data Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tillämpad statistik - prediktiv modellering Distans Distans
Tillämpad statistik - självständigt analysprojekt Distans Distans
Språk
Engelska, ONLINE, 61-90 Distans Distans
Engelska
Engelska online 31-60 Distans Distans
Engelska online, 1-30 Distans Distans
Svenska
Svenska som andraspråk (1-30): Grundskolan årskurs 1-3 - ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Svenska som andraspråk (1-45) för lärare årskurs 7-9 - ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Svenska som andraspråk mot vuxenutbildningen/sfi - ingår i Lärarlyftet, 30 hp (1-30) Distans Distans
Svenska som andraspråk mot årskurs 4-6 - ingår i Lärarlyftet, 30 hp (1-30) Distans Distans
Svenska som andraspråk, kurspaket 1: 1-30 Distans Distans
Svenska som andraspråk, kurspaket 2: 31-60 Distans Distans
Svenska som andraspråk, kurspaket 3: 61-90 Distans Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne svenska Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Svenska Klassrum Trollhättan
Teknik
Elektroingenjör, Elektriska fordon Klassrum Trollhättan
Elektroingenjör, Elkraft och hållbara elsystem Klassrum Trollhättan
Industri och produktion
Internationell maskiningenjör Klassrum Trollhättan
Maskinteknik
Additiv tillverkning grund - Koncept, begrepp och metoder Distans Distans
Maskiningenjör Klassrum, Distans Flera orter (2)
Utbildning / Pedagogik
Barn- och ungdomspsykologi Klassrum Trollhättan
Förskollärarprogrammet Klassrum Trollhättan
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa (Arbetsintegrerad lärarutbildning) Klassrum Trollhättan
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Trollhättan
Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6: Arbetsintegrerad lärarutbildning Klassrum Trollhättan
Handledning av lärarstudenter Klassrum Trollhättan
Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) Klassrum Trollhättan
Omvårdnad av sjuka barn Klassrum Trollhättan
Yrkeslärarprogrammet Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne engelska Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne samhällskunskap Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Samhällskunskap Klassrum Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Ingångsämne Engelska Klassrum Trollhättan
Pedagogik
Pedagogik, 1-30 Klassrum Trollhättan
Vård / Omsorg
Examensarbete - omvårdnad, kandidat Klassrum Trollhättan
Hälsopromotion/hälsofrämjande I - som idé och kunskapsområde Distans Distans
Omvårdnad: Vetenskaplig teori och metod, kandidatnivå Distans Distans
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Trollhättan
Folkhälsovetenskap
Hälsa i ett globalt perspektiv Distans Distans
Organisatorisk och social arbetsmiljö - Hållbart arbetsliv Distans Distans
Salutogenes - att förstå hälsans ursprung Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Sociologi
Global hälsa i en era av hållbar utveckling Distans Distans
Samverkan och utvecklingsarbete med och för barn och unga Distans Distans
Socialpedagogiskt arbete, avancerad nivå Klassrum Flera orter (2)
Bygg / Anläggning
Elektriker
Magister i Elfordonsteknik (campus) Klassrum Trollhättan
Magister i Elfordonsteknik (distans) Distans Distans
Data / IT
Industrins digitalisering - Big Data introduktion Distans Distans
Magister i cybersäkerhet Klassrum Trollhättan
Master i robotik och automation (campus) Klassrum Trollhättan
Master i robotik och automation (distans) Distans Distans
Ekonomi
Företagsekonomi
Internationellt företagande, magisterprogram i företagsekonomi Klassrum Trollhättan
Magisterprogram i ledarskap - leda, styra och organisera Distans Distans
Nationalekonomi
Magister i finans Klassrum Trollhättan
Farmaci
Farmakologi
Allergisjukdomar, intoleranser och utredningar Distans Distans
Humaniora
Kulturvetenskap
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram Distans Distans
Inköp / Logistik
Logistik
Produktionsledning - Produktionslogistik Distans Distans
Juridik
Barn, unga och migrationsprocesser Distans Distans
Barns och ungas rätt och inflytande Distans Distans
Kommunikation / Media
Industrins digitalisering - Introduktion till artificiell intelligens och maskininlärning Distans Distans
IT och verksamhetsutveckling, magisterprogram i informatik Klassrum Trollhättan
Ledarskap / Organisation
Projektledning
Agil strategi Distans Distans
Naturvetenskap
Matematik
Master i AI och automation Klassrum Trollhättan
Samhällsvetenskap
Arbetsintegrerad hållbar utveckling, masterprogram Klassrum Trollhättan
Statsvetenskap
Arbetsintegrerade politiska studier, masterprogram Klassrum Flera orter (2)
Teknik
Industrins digitalisering - cyber security Distans Distans
Kvalitetsteknik - Oförstörande provning, inspektion inom produktion Distans Distans
Ledarskap i digitaliserade organisationer, masterprogram Klassrum Trollhättan
Magister i datavetenskap med inriktning mot autonoma fordon Klassrum Trollhättan
Magister i tillverkningsteknik Klassrum Trollhättan
Master i additiv tillverkning i metall Klassrum Trollhättan
Master i produktionsledning Klassrum Trollhättan
Master i tillverkningsteknik Klassrum Trollhättan
Verksamhetsutveckling Användardriven digitalisering Distans Distans
Verksamhetsutveckling - Användardriven digitalisering Distans Distans
Design och produktutveckling
Additiv tillverkning Reparation Distans Distans
Fordonsteknik
Batterier i elfordon Distans Distans
Elfordon - Elektriska lagringsystem Distans Distans
Elfordon - Kraftelektronik och elektriska motorer Distans Distans
Elfordon - Säkerhet vid arbete med elfordon Distans Distans
Industri och produktion
Elfordon - Batterier i elektriska fordon Distans Distans
Hållbarhet - Introduktion till hållbarhet inom industriell produktion Distans Distans
Tillverkning och återvinning av litiumjonbatterier Distans Distans
Maskinteknik
Additiv tillverkning - Metalliska material Distans Distans
Elfordon - Tillverkning och återvinning av litiumjonbatterier Distans Distans
Industriautomation - Framtida automation Distans Distans
Industrins digitalisering - teknologihantering Distans Distans
Magister i Robotik och Automation (campus, helfart) Klassrum Trollhättan
Magister i Robotik och Automation (distans, halvfart) Distans Distans
Magister i Robotik och Automation (distans, helfart) Distans Distans
Skärande bearbetning - Bearbetningsdynamik Distans Distans
Svetsteknologi - Provning och kvalitetssäkring vid svetsning Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Digitala verktyg i högre utbildning Klassrum Trollhättan
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Tvärprofessionellt arbete med barn och ungdomar Distans Distans
Vård / Omsorg
Akupunktur vid vård av personer med psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd Klassrum Trollhättan
Avancerad och komplex palliativ vård och omvårdnad Klassrum Trollhättan
Avancerad omvårdnad vid psykisk ohälsa Klassrum Trollhättan
Avancerad vård vid diabetes Klassrum Trollhättan
eHälsa och omvårdnadsinformatik Distans Distans
Examensarbete i omvårdnad, magister Klassrum Trollhättan
Lärande och egenvård vid diabetes Klassrum Trollhättan
Medicinsk vetenskap: astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Distans Distans
Medicinsk vetenskap: Förskrivning av vissa läkemedel Klassrum Trollhättan
Normmedvetet vårdande Distans Distans
Omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Distans Distans
Omvårdnad vid neurologiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar Distans Distans
Palliativ vård och specialistsjuksköterskans funktion i vårdandet Klassrum Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Klassrum Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterska med inriktning mot palliativ vård Klassrum Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård Klassrum Trollhättan
Sår och sårbehandling Klassrum Trollhättan
Vård och behandling vid neurologiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar Distans Distans
Äldre personer med diabetes Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Barns- och ungdomars hälsa/ohälsa Klassrum Trollhättan
Skolsköterskans kvalitetsarbete inom elevhälsan Distans Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa Klassrum Flera orter (2)
Medicin
Avancerad vård och omvårdnad till personer med psykisk ohälsa vid komplexa vårdsituationer Klassrum Trollhättan
Behandling, vård och omvårdnad vid hjärtsvikt och hypertoni Klassrum Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Distans Distans
Vård och behandling vid psykiatriska tillstånd - olika perspektiv Klassrum Trollhättan
Omvårdnad / Omsorg
Omvårdnad och behandling vid inkontinens Klassrum Trollhättan

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan Väst

Gustava Melins gata 2
461 32 TROLLHÄTTAN


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan Väst

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön