Visa allastudier.se som: Mobil
Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteende- / Samhällsvetenskap Ort
Arbetsledning Distans
Barn- och ungdomspsykologi Trollhättan
Barn, ungdom och migrationsprocesser Distans
Barn, ungdom och migrationsprocesser Distans
Det sociala arbetets juridik med inriktning mot personer med psykisk ohälsa Trollhättan
Examensarbete i Psykologi, magister Trollhättan
Hälsa, stress och stresshantering I - hälsopsykologi Trollhättan
Hälsa, stress och stresshantering I - hälsopsykologi Trollhättan
Informatik, fördjupning, 61-90 hp Trollhättan
Kommunikation och ledarskap Trollhättan
Kriminologi - beroende och psykisk ohälsa Trollhättan
Kriminologi - beroende och psykisk ohälsa Trollhättan
Kriminologi - kriminalvård och psykisk ohälsa Trollhättan
Kriminologi - kriminalvård och psykisk ohälsa Trollhättan
Kriminologi: viktimologi och psykisk ohälsa Trollhättan
Kriminologi: viktimologi och psykisk ohälsa Trollhättan
Kriminologiska teorier och perspektiv Trollhättan
Kriminologiska teorier och perspektiv Trollhättan
MATLAB – Analys av data, statistik och visualiseringsteknik Distans
MATLAB – Analys av data, statistik och visualiseringsteknik Trollhättan
Omvårdnad av sjuka barn Trollhättan
Omvårdnad av sjuka barn Trollhättan
Organisatorisk och social arbetsmiljö - Hållbart arbetsliv Distans
Pedagogik, nivå 1-30 hp: Vetenskapligt förhållningssätt Trollhättan
Psykiatrisk vård, inriktning barn, ungdomar och unga vuxna Trollhättan
Psykiatrisk vård, inriktning barn, ungdomar och unga vuxna Trollhättan
Psykologi 1-30 Trollhättan
Psykologi, 31-60 hp Trollhättan
Samverkan i kris och trauma Distans
Sexologi: Barns och ungdomars sexualitet Distans
Sexologi: Vuxnas sexualitet Distans
Sociologi 31-60 Trollhättan
Tillämpad statistik - att dra slutsatser från data Trollhättan
Tillämpad statistik - att dra slutsatser från data Distans
Tillämpad statistik - att samla och sammanfatta data Distans
Tillämpad statistik - prediktiv modellering Distans
Tillämpad statistik - självständigt analysprojekt Distans
Tvärprofessionellt arbete med barn och ungdomar Distans
Tvärprofessionellt arbete med barn och ungdomar Distans
Utforska mångfalden i Sverige Trollhättan
Vetenskaplig metod i barn- och ungdomsforskning I Distans
Data / IT
Grundläggande 3D-grafisk modellering Distans
Serveradministration Trollhättan
Spelutveckling i 3D-miljö Distans
Webbdesigner Distans
Webbutvecklare Distans
Ekonomi / Försäljning
Nationalekonomi, nivå 1-30 Trollhättan
Nationalekonomi, nivå 31-60 Trollhättan
Produktionsledning - Produktionslogistik Trollhättan
Ekonomi
Företagsekonomi 46-60 Trollhättan
Företagsekonomi I Distans
Företagsekonomi III Distans
Företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, nivå 61-90 Trollhättan
Företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap, nivå 61-90 Distans
Företagsekonomi med inriktning mot redovisning, nivå 61-90 Trollhättan
Företagsekonomi, 31-45 Trollhättan
Personalekonomi I Trollhättan
Estetiska inriktningar
Digital grafik Distans
Design
Webbutveckling med HTML och CSS Distans
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Omvårdnad vid hjärtsvikt och hypertoni Trollhättan
Juridik
Arbetsrätt I Trollhättan
Arbetsrätt II Trollhättan
Arbetsrätt II Distans
Arbetsrätt II Distans
Associationsrätt Distans
Avtals- och kontraktsrätt Distans
Beskattningsrätt, beskattning av näringsverksamhet Trollhättan
Juridisk översiktskurs Trollhättan
Juridisk översiktskurs Trollhättan
Offentlig rätt Distans
Kommunikation / Media
Film
Den rörliga bilden i det digitala samhället Distans
Filmens historia Distans
Filmgenrer Distans
Kultur / Humanistiska inriktningar
Svenska som andraspråk, kurspaket 1: 1-30 Distans
Svenska som andraspråk, kurspaket 2: 31-60 Distans
Språk
Engelska
Engelska fortsättningsnivå: Litteraturhistoria och intertextualitet Distans
Engelska fortsättningsnivå: Språkstruktur och språkvariation Distans
Engelska grundnivå: Litteratur och kultur Distans
Engelska grundnivå: Språkkunskap och språkfärdighet Distans
Engelska online, 1-30 Distans
Engelska online, 31-60 Distans
Teknik
Integrerat projektarbete inom svetsteknologi Trollhättan
Logistik I Distans
Robotteknik 1 - Säkerhet i maskinsystem Distans
Datateknik
Bitcoin och blockchain-teknik, tillämpningar och visioner Distans
Bitcoin och blockchain, teknik och teori med Python Distans
Industrins digitalisering - virtuella fabriken Trollhättan
Design och produktutveckling
Additiv tillverkning – Reparation Distans
Industri och produktion
Additiv tillverkning – Metalliska material, intensivkurs Distans
Additiv tillverkning – Produkt- och tillverkningsaspekter Distans
Additiv tillverkning 2 - Metalliska material Trollhättan
Maskinteknik
CAD - Friformsmodellering Distans
CAD - Friformsmodellering tillämpade exempel Trollhättan
Finita elementmetoden Trollhättan
Industriautomation 1 - Koncept, begrepp och metoder Trollhättan
Industriautomation 2 - Programmering och standarder Distans
Industriautomation 3 - PLC i större industriella system Distans
Robotteknik 2 - Programmering och simulering Distans
Simuleringsverktyg 1 - Flödessimulering Distans
Utbildning / Pedagogik
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i gymnasiet Distans
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i Kommunal vuxenutbildning Distans
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i åk 1-6 Distans
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i åk 7-9 Distans
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning Trollhättan
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning Trollhättan
Mångfald, inkludering och välfärdsarbete Distans
Normkritisk pedagogik i högre utbildning Trollhättan
Lärare
Att handleda doktorander Trollhättan
Digitala verktyg i högre utbildning Trollhättan
Handledning av lärarstudenter Trollhättan
Kommunikation i förskolan med dockan som hjälpmedel Trollhättan
Pedagogik 31-60 Trollhättan
Pedagogik, nivå 1-30 hp: Lärande i ett föränderligt arbetsliv Trollhättan
Vård / Medicin
eHälsa och omvårdnadsinformatik Distans
Hälsopromotion/hälsofrämjande I - som idé och kunskapsområde Distans
Hälsopromotion/hälsofrämjande II - teoretisk fördjupning med fokus på salutogenes Distans
Hälsa och samhälle
Salutogenes - att förstå hälsans ursprung Distans
Salutogenes - att förstå hälsans ursprung Distans
Medicin
Allergisjukdomar, intoleranser och utredningar Trollhättan
Avancerad och komplex palliativ vård och omvårdnad Trollhättan
Avancerad vård och omvårdnad till personer med psykisk ohälsa vid komplexa vårdsituationer Trollhättan
Medicinsk vetenskap, Akutsjukvård Trollhättan
Medicinsk vetenskap, Akutsjukvård Trollhättan
Medicinsk vetenskap: astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Trollhättan
Omvårdnad vid neurologiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar Distans
Vård och behandling vid psykiatriska tillstånd - olika perspektiv Trollhättan
Äldre personer med diabetes Trollhättan
Omvårdnad / Omsorg
Avancerad omvårdnad vid psykisk ohälsa Trollhättan
Examensarbete i omvårdnad, magister Trollhättan
Leda och utveckla omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde Trollhättan
Lärande och egenvård vid diabetes Trollhättan
Normmedvetet vårdande Distans
Omvårdnad och behandling vid inkontinens Trollhättan
Omvårdnad och behandling vid inkontinens Trollhättan
Omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Trollhättan
Omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Trollhättan
Omvårdnad vid komplexa vårdbehov Trollhättan
Omvårdnad: Patientnära forskning, kandidatnivå Distans
Omvårdnad: Vetenskaplig teori och metod, kandidatnivå Distans
Sjuksköterskeprogrammet Trollhättan

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan Väst

Gustava Melins gata 2
461 32 TROLLHÄTTAN