Visa allastudier.se som: Mobil

Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil. Trollhättan är en kommun som värnar om att alla studenter ska trivas.

Här finns ett gott samarbete mellan studentkåren, kommunen och högskolan och en lång tradition av inkludering. I Trollhättan har studenter goda och trygga förutsättningar att studera och leva. SFS har därför utsett Trollhättan som Årets Studentstad 2014/2015. Läs mer om Högskolan Väst och utmärkelsen på hv.se

Visa alla utbildningar med Högskolan Väst

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Kriminologi Ort
Kriminologi - kriminalvård och psykisk ohälsa Trollhättan
Kriminologi: viktimologi och psykisk ohälsa Trollhättan
Psykologi
Psykologi 1-30 Trollhättan
Psykologi 61-90 Trollhättan
Psykologi, 31-60 hp Trollhättan
Psykologi, 91-120 Trollhättan
Sexologi: Vuxnas sexualitet Distans
Samhällsvetenskap
Engelska online 31-60 Distans
Engelska online, 1-30 Distans
Organisations- och verksamhetsutveckling i välfärdsarbete, magisterprogram Distans
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi Trollhättan
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa Trollhättan
Psykologi och kultur - Interkulturell arbetspsykologi Trollhättan
Sexologi: Barns och ungdomars sexualitet Distans
Sociologi
Delaktighetsfrämjande socialpedagogiskt arbete – inriktning funktionshinder Distans
Existentiellt socialpedagogiskt arbete – inriktning äldre Distans
Handläggning, utredning och dokumentation Distans
Kriminologi - beroende och psykisk ohälsa Trollhättan
Kriminologiska teorier och perspektiv Trollhättan
Programmet för Socialpsykiatrisk vård Trollhättan
Samverkan i kris och trauma Distans
Socialpedagogiska programmet Flera orter (2)
Sociologi 1-30 Trollhättan
Sociologi 31-60 Distans
Sociologi 61-90 Trollhättan
Statistik
Tillämpad statistik - att dra slutsatser från data Flera orter (2)
Tillämpad statistik - att samla och sammanfatta data Distans
Tillämpad statistik - att samla och sammanfatta data Trollhättan
Tillämpad statistik - prediktiv modellering Distans
Tillämpad statistik - självständigt analysprojekt Distans
Statsvetenskap
AIL: Reflektion och Portfolio I, avancerad nivå Trollhättan
AIL: Reflektion och Portfolio II, avancerad nivå Trollhättan
Arbetsintegrerade politiska studier, masterprogram Trollhättan
Examensarbete: Sammanläggningsuppsats i arbetsintegrerade politiska studier, master Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Trollhättan
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Lantmätarprogrammet - Samhällsbyggnad och samhällsplanering Trollhättan
Data / IT
Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik Trollhättan
Master i robotik och automation (campus) Trollhättan
Master i robotik och automation (distans) Distans
Nätverksteknik med IT-säkerhet Trollhättan
Nätverkstekniskt påbyggnadsår Trollhättan
Spelutveckling
Spelutveckling i 3D-miljö Distans
Ekonomi / Försäljning
Industriell ekonomi – Byggledning Trollhättan
Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling Trollhättan
Produktionsledning Trollhättan
Ekonomi
Ekonomprogrammet Trollhättan
Företagsekonomi 46-60 Trollhättan
Företagsekonomi I Distans
Företagsekonomi II Distans
Företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap, nivå 61-90 Distans
Företagsekonomi med inriktning mot redovisning, nivå 61-90 Trollhättan
Företagsekonomi, 1-30 Trollhättan
Företagsekonomi, 31-45 Trollhättan
Internationellt företagande, magisterprogram i företagsekonomi Trollhättan
Magisterprogram i ledarskap - leda, styra och organisera Distans
Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans Trollhättan
Personalekonomi Distans
Personalekonomi för ledare Trollhättan
Påbyggnad för personalekonomer till kandidatexamen Distans
Nationalekonomi
Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE Trollhättan
Magister i finans Trollhättan
Nationalekonomi, nivå 1-30 Trollhättan
Nationalekonomi, nivå 31-60 Trollhättan
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Hälsopromotion/hälsofrämjande I - som idé och kunskapsområde Distans
Hälsopromotion/hälsofrämjande II - teoretisk fördjupning med fokus på salutogenes Distans
Inköp / Logistik
Logistik
Logistik I Distans
Logistik II Distans
Produktionsledning - Produktionslogistik Flera orter (2)
Juridik
Associationsrätt Distans
Avtals- och kontraktsrätt Distans
Det sociala arbetets juridik med inriktning mot personer med psykisk ohälsa Trollhättan
Introduktion till internationell affärsjuridik Distans
Juridisk översiktskurs Trollhättan
Juridisk översiktskurs, Nät Distans
Krediträtt Distans
Obeståndsrätt Distans
Offentlig rätt Distans
Kommunikation / Media
Barn, unga och visuella medier Distans
Bitcoin och blockchain-teknik, tillämpningar och visioner Distans
Bitcoin och blockchain, teknik och teori med Python Distans
Digitala medier Trollhättan
Industriell ekonomi – Informationsteknologi Trollhättan
IT och verksamhetsutveckling, magisterprogram i informatik Trollhättan
Medie- och kommunikationsvetenskap I, grundnivå Trollhättan
Systemutveckling - IT och samhälle Trollhättan
Virtuella servrar och lagringsystem Trollhättan
Webbdesigner Distans
Webbutvecklare Distans
Film
Den rörliga bilden i det digitala samhället Distans
Filmens historia Distans
Filmgenrer Distans
Introduktion till filmstudier Distans
Kommunikation
Kommunikation och ledarskap Trollhättan
Kommunikation och samtalsmetodik Trollhättan
Marknadsföring / PR
Företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, nivå 61-90 Trollhättan
Medieproduktion
3D-animation och visualisering Trollhättan
Digital grafik Distans
Webbutveckling med HTML och CSS Distans
Webmaster Distans
Kultur / Humanistiska inriktningar
Kulturvetenskap
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram Distans
Internationellt Barn- och ungdomsvetenskapligt masterprogram Distans
Master in Child and Youth Studies, 60 hp Distans
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Ledarskap Trollhättan
Ledarskap och organisation Trollhättan
Naturvetenskap
Medicinsk vetenskap, Akutsjukvård Trollhättan
Farmakologi
Allergisjukdomar, intoleranser och utredningar Distans
Matematik
Finita elementmetoden Trollhättan
MATLAB – Analys av data, statistik och visualiseringsteknik Distans
Miljö
Hållbar utveckling Trollhättan
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsledning Distans
Arbetsrätt
Arbetsrätt I, Nät Distans
Arbetsrätt II Distans
Sport / Fritid
Barn
Barn- och ungdomspsykologi Trollhättan
Barns och ungas rätt och inflytande Distans
Omvårdnad av sjuka barn Trollhättan
Psykiatrisk vård, inriktning barn, ungdomar och unga vuxna Trollhättan
Tvärvetenskapliga perspektiv inom barn- och ungdomsforskning Distans
Tvärvetenskapliga perspektiv inom barn- och ungdomsforskning Distans
Vetenskaplig metod i barn- och ungdomsforskning I Distans
Språk
Engelska, ONLINE, 61-90 Distans
Svenska
Svenska som andraspråk, kurspaket 3: 61-90 Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska Trollhättan
Teknik
Elektroingenjör, Elkraft Trollhättan
Elektroingenjör, Fordon Trollhättan
Högskoletekniker, Elkraft Trollhättan
Industriautomation 2 - Programmering och standarder Distans
Industrins digitalisering - industri 4.0 Distans
Industrins digitalisering - Internet of Things (IoT) Distans
Integrerat projektarbete inom svetsteknologi Distans
Magister i tillverkningsteknik Trollhättan
Master i tillverkningsteknik Trollhättan
Monteringsvänlig konstruktion – Monteringsaspekter Västervik
Robotteknik - Machine Vision Distans
Robotteknik 1 - Säkerhet i maskinsystem Distans
Skärande bearbetning 1 - Koncept, begrepp och metoder Distans
Tekniskt basår Flera orter (2)
Byggnadsteknik
Lantmäteriingenjör Trollhättan
Datateknik
Datateknik fördjupningskurs Trollhättan
Design och produktutveckling
Additiv tillverkning – Reparation Distans
Industri och produktion
Additiv tillverkning – Metalliska material, intensivkurs Distans
Additiv tillverkning – Reparation Distans
Industrins digitalisering - virtuella fabriken Distans
Maskinteknik
Additiv tillverkning – Produkt- och tillverkningsaspekter Trollhättan
Additiv tillverkning grund - Koncept, begrepp och metoder Trollhättan
Industrins digitalisering - teknologihantering Distans
Magister i Robotik och Automation (campus) Trollhättan
Magister i Robotik och Automation (distans) Distans
Maskiningenjör Distans
Maskiningenjör Trollhättan
Värdeflödesanalys Flera orter (2)
Miljö och energiteknik
Påbyggnad för högskoletekniker till kandidatexamen Trollhättan
Utbildning / Pedagogik
Lärare
Svenska som andraspråk (1-30): Grundskolan årskurs 1-3 - ingår i Lärarlyftet Distans
Svenska som andraspråk (1-45) för lärare årskurs 7-9 - ingår i Lärarlyftet Distans
Svenska som andraspråk mot vuxenutbildningen/sfi - ingår i Lärarlyftet, 30 hp (1-30) Distans
Svenska som andraspråk mot årskurs 4-6 - ingår i Lärarlyftet, 30 hp (1-30) Distans
Pedagogik
Arbetsintegrerat lärande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, självständigt arbete Trollhättan
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i Kommunal vuxenutbildning Distans
Digitala verktyg i högre utbildning Trollhättan
Förskollärarprogrammet Trollhättan
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa Trollhättan
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Trollhättan
Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6: Arbetsintegrerad lärarutbildning Trollhättan
Handledning av lärarstudenter Trollhättan
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning Trollhättan
Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) Trollhättan
Normkritisk pedagogik i högre utbildning Trollhättan
Pedagogik 31-60 Trollhättan
Pedagogik 61-90 Trollhättan
Pedagogik, 1-30 Trollhättan
Svenska som andraspråk, kurspaket 1: 1-30 Distans
Svenska som andraspråk, kurspaket 2: 31-60 Distans
Undervisning med stöd av digitala verktyg Trollhättan
Yrkeslärarprogrammet Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskunskap Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska som andraspråk och engelska Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska, svenska som andraspråk och engelska Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap Trollhättan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Engelska Trollhättan
Vård / Medicin
Akupunktur vid vård av personer med psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd Trollhättan
Akutsjukvård - avancerade medicinska bedömningar Trollhättan
Avancerad och komplex palliativ vård och omvårdnad Trollhättan
Avancerad vård och omvårdnad till personer med psykisk ohälsa vid komplexa vårdsituationer Trollhättan
eHälsa och omvårdnadsinformatik Distans
Examensarbete - omvårdnad, kandidat Trollhättan
Examensarbete i omvårdnad, magister Trollhättan
Leda och utveckla omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde Trollhättan
Medicinsk vetenskap: astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Distans
Medicinsk vetenskap: Förskrivning av vissa läkemedel Trollhättan
Omvårdnad och behandling vid inkontinens Trollhättan
Omvårdnad vid hjärtsvikt och hypertoni Trollhättan
Omvårdnad vid komplexa vårdbehov Trollhättan
Omvårdnad vid neurologiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar Distans
Palliativ vård och specialistsjuksköterskans funktion i vårdandet Trollhättan
Sjuksköterskeprogrammet Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot palliativ vård Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård Trollhättan
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård Trollhättan
Vård och behandling vid hjärtsvikt och hypertoni Trollhättan
Vård och behandling vid psykiatriska tillstånd - olika perspektiv Trollhättan
Vård vid psykiatriska tillstånd Trollhättan
Äldre personer med diabetes Trollhättan
Hälsa och samhälle
Barns- och ungdomars hälsa/ohälsa Trollhättan
Hälsa, stress och stresshantering I - hälsopsykologi Trollhättan
Organisatorisk och social arbetsmiljö - Hållbart arbetsliv Distans
Salutogenes - att förstå hälsans ursprung Distans
Skolsköterskans kvalitetsarbete inom elevhälsan Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet Trollhättan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa Trollhättan
Medicin
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Distans
Omvårdnad / Omsorg
Avancerad omvårdnad vid psykisk ohälsa Trollhättan
Avancerad vård vid diabetes Trollhättan
Lärande och egenvård vid diabetes Trollhättan
Normmedvetet vårdande Distans
Omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Distans
Omvårdnad: Patientnära forskning, kandidatnivå Distans
Omvårdnad: Vetenskaplig teori och metod, kandidatnivå Distans
Sår och sårbehandling Trollhättan
Vetenskapliga metoder för specialistsjuksköterskan Trollhättan

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan Väst

Gustava Melins gata 2
461 32 TROLLHÄTTAN


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan Väst

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön