Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Göteborg
180 hp
Heltid
Svenska
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Audionomprogrammet

Audionomen är expert på hörselns och kommunikationens betydelse i ett socialt samspel. Arbetet innebär att hitta lösningar på hörselproblem utifrån var och ens individuella behov. Tre års heltidsstudier leder till audionomexamen. Studier därefter leder till magister-/masterexamen i audiologi och även vidare möjlighet att söka forskarutbildning.

Läran om hörseln

I takt med att befolkningen blir allt äldre får allt fler människor besvär med hörseln. Man beräknar idag att mer än en miljon har hörselnedsättning i Sverige. Även yngre personer drabbas på grund av buller på arbetsplatsen eller under fritiden. Man tror att hörselproblemen kommer att fortsätta öka och bli en av de vanligaste funktionsnedsättningarna inom tjugo år. Inom audiologin är därför folkhälsoarbete viktigt, ett arbete som kräver kunskap om förebyggande insatser inom teknik, akustik och akustiska miljöer. Som audionom kan du arbeta inom både offentlig och privat verksamhet. Audionomen genomför självständigt audiologiska utredningar och bedömningar av hörselnedsättningar. Ofta ingår audionomen i ett arbetsteam med andra yrkesgrupper, som läkare, pedagoger, psykologer och tekniker. Inom habilitering och rehabilitering arbetar audionomen bland annat med utprovning av hörapparater och olika hörselhjälpmedel. Audionomen tränar även hörtaktik och kommunikationsstrategier med sina patienter, vilket kan innebära att patienten får lära sig hantera olika situationer för att höra så bra som möjligt. Träningen sker såväl enskilt som i grupp. Ett terapeutiskt och pedagogiskt förhållningssätt är viktiga delar i arbetet som audionom. Utbildningens huvudämne, audiologi, är läran om hörseln och innefattar bland annat diagnostik och rehabilitering. Ämnet är tvärvetenskapligt och omfattar också ämnen som lingvistik, medicin, psykologi och teknik.

Teori och praktik

Undervisningsformerna varierar med hänsyn till olika sätt att lära, vilket innebär en blandning av föreläsningar, seminarier, praktik och självstudier. Studentaktiverande pedagogik utgör ett stort inslag inom undervisningen. Vissa moment i utbildningen är nätbaserade. Den verksamhetsförlagda utbildningen är spridd över terminerna och sker inom Habilitering & Hälsa samt Hörsel- och dövverksam-heten eller hos andra vårdgivare eller resurscentra främst i Västra Götalandsregionen. Redan under den första terminen får studenterna besöka flera arbetsplatser. Audionomprogrammet omfattar 180 högskolepoäng. Efter tre års avklarade studier ansöks om legitimation hos Socialstyrelsen. För dem som läser även påbyggnadsåret och väljer att ta en magisterexamen omfattar det en audiologiutbildning på 240 högskolepoäng.

Utbildningsklinik

Programmet har en utbildningsklinik med patientmottagning där audionomstudenterna kan ta emot för att göra både audiologisk diagnostik och hörselrehabilitering. Laboratoriet är fullt utrustat vilket innebär att även forskningsverksamhet kan bedrivas där. Verksamheten har organiserats i nära samverkan med Hörselverksamheten, Västra Götalandsregionen.

Studier utomlands

Utbildningen är internationellt anpassad och förbereder för arbete i internationella och mångkulturella miljöer. Det finns möjligheter att läsa delar av utbildningen vid någon av de högskolor och universitet som Sahlgrenska akademin samarbetar med över hela världen.

 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet och Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14).

Examen & Intyg

Audionomexamen

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin främjar människors hälsa genom utbildning och forskning. När du väljer ett av våra 18 utbildningsprogram blir du livsviktig för människor som du kommer i kontakt med i ditt yrkesverksamma liv. Flera av våra utbildningsprogram är bland de mest...


Läs mer om Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Audionomprogrammet
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Audionomprogrammet, fyll i följande uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön