Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Göteborg
240 hp
Heltid
Svenska

Videoreportage

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Logopedprogrammet

Logopedprogrammet

Är du intresserad av kommunikation, psykologi och medicin då kan logopedprogrammet vara något för dig. Som logoped arbetar du med personer som har svårigheter med att prata och kommunicera.

Det kan handla om problem med rösten, till exempel på grund av att man pratat mycket i sitt arbete. Med talet, till exempel stamning eller att man fått artikulationssvårigheter på grund av en neurologisk sjukdom eller språket, till exempel barn med tal som inte utvecklas som det brukar eller att man delvis förlorat förmågan att prata efter en stroke. Logopeder arbetar också med personer som fått svårt att äta, kanske har personen genomgått en operation som påverkat sväljningen. Eftersom språket är en stor del av kommunikationen är ämnet lingvistik också en viktig del i utbildningen.

Ämnet logopedi handlar om att beskriva och förklara olika kommunikationssvårigheter och vilka följder de får för människans personlighet, hälsa och livskvalitet. Fyra års heltidsstudier leder till logopedexamen.

Helhetsbild av kommunikationsstörning

Utbildningen ger dig en god grund för att arbeta med människor i olika åldrar och med olika orsaker till sina kommunikationssvårigheter och/eller sväljningsproblem. Du kan arbeta som logoped på flera olika sorters arbetsplatser och, efter vidare utbildning som lärare och forskare, inom logopedi. De flesta logopeder är anställda inom sjukvården och hör då till exempel till en logopedmottagning, en öron-näsa-hals-klinik, en rehabiliteringsklinik eller till ett habiliteringsteam.

Det finns även logopeder som är anställda av kommunen och arbetar då ofta med äldre eller i skolan. Ett mindre antal logopeder arbetar privat och har en egen mottaning eller tar emot uppdrag som konsult eller liknande. Logopeder arbetar ofta i team, vilket betyder att man arbetar tillsammans med andra yrkesgrupper såsom läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, psykolog.

Utbildningen är flervetenskaplig (logopedi, medicin, psykologi och lingvistik) och ger kunskap om kommunikation och vad som händer vid kommunikationsstörningar eller vid störd sväljningsfunktion. Målet är att du efter avslutade studier ska vara väl förberedd för att arbeta självständigt som logoped inom hälso- och sjukvård och att du kan delta i att utveckla ämnet d.v.s. kunskapsutveckling inom området.

Teori och praktik

Det ämne du läser mest på programmet är logopedi (162 hp), huvudämnet. Den teoretiska undervisningen bedrivs i huvudämnet och inom kurser i lingvistik (36 hp), psykologi (18 hp) och medicin (24 hp).

Utbildningen förbereder dig tidigt för praktiken med speciella undervisningsmoment redan från termin ett. När du börjar termin fem får du lära dig yrket på ett mer praktiskt sätt och hur du kan använda de kunskaper du fått med dig i arbetet som logoped. Detta gör du under de praktikveckor som finns under termin fem, sex och sju då du får pröva dig fram och lära dig mer tillsammans med din handledare.

När du arbetar med patienter, barn i skola eller andra personer med kommunikationssvårigheter är det viktigt att ha god självkännedom och inlevelseförmåga. Du får stöd i att utveckla detta hos dig själv under utbildningen genom övningar både individuellt och i grupp, där du får träna röst, tal, kommunikation och samarbete. Ett annat sådant inslag är handledning av psykoterapeut i mindre grupper under tiden du har praktik. Som logoped behöver du bland annat kunna presentera vad du kommit fram till när du gjort en utredning, undervisa föräldragrupper samt handleda och ge råd till andra yrkesgrupper eller anhöriga. För att du skall vara väl förberedd för att göra detta får du också träna muntlig framställning under utbildningen.

Programmet genomförs i samverkan mellan utbildning, yrkesverksamhet och forskning. Forskningsförberedande inslag återkommer kontinuerligt och termin åtta ägnar du helt åt ett självständigt projektarbete (magisteruppsats i logopedi, 30 hp). Studierna bedrivs på heltid med schemalagd undervisning under del av dag eller hela dagar.

Programmet utgör grund för legitimation som logoped och syftar även till en generell examen samt förberedelse för fortsatt utbildning på forskarnivå.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (OMR16/A14)
 

Logopedprogrammet omfattar 240 högskolepoäng och leder till logopedexamen. Socialstyrelsen utfärdar legitimation efter slutförd utbildning.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Välkommen till Sahlgrenska akademin!

Sahlgrenska akademin främjar människors hälsa genom utbildning och forskning. När du väljer ett av våra utbildningsprogram blir du livsviktig för människor som du kommer i kontakt med i ditt yrkesverksamma liv. Flera av våra utbildningsprogram är bland de mest populära...


Läs mer om Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Logopedprogrammet
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Logopedprogrammet

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Logopedprogrammet från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön