Visa allastudier.se som: Mobil

Affärsinriktad konceptutvecklare

Affärshögskolan
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Stockholm
400 yh
Affärshögskolan

Affärsinriktad konceptutvecklare

Utbilda dig till affärsinriktad konceptutvecklare!

En affärsinriktad konceptutvecklare har kompetens att driva utvecklingsprojekt från början till slut. Att vara med och planera samt leda projekt framåt. Många olika branscher i Stockholm efterfrågar just denna kompetens, då det är många idéer som aldrig går vidare till färdiga koncept eller produkter för att det saknas kompetens att skapa realistiska beslutsunderlag. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilka projekt du kommer att ansvara för, men arbetet är långt ifrån självständigt utan du arbetar alltid i projektteam som har olika kompetenser beroende av kundens behov av leverans.

Några exempel på yrkesroller:
• Affärsutvecklare
• Konceptutvecklare
• Produktchef
• Projektledare
• Marknadskoordinator
• Produktionsledare

Utbildningens mål
Målet för utbildningen är att ge dig kunskap, färdighet och kompetens att leda arbetsteam med ett coachande förhållningssätt. Du kommer att ha kompetens att utifrån en affärsidé kunna strukturera tankar och idéer i en projektplan, marknadsplan och ekonomiska beslutsunderlag, allt för att säkerställa att projektet är realistiskt och genomförbart, men framför allt att det kommer gynna företagets affärer.

LIA - lärande i arbete
LIA (lärande i arbete) är den praktiska delen av utbildningen som är förlagd på en arbetsplats. Det är en utmärkt chans att omsätta din teoretiska kunskap till praktiska färdigheter. Det är även ett tillfälle att knyta kontakter och utöka ditt nätverk inom branschen. Efter avslutad utbildning får många av våra studerande erbjudande om anställning på de företag där de har gjort sin LIA.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande: 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förutom detta ställs följande krav: Kurser: Teoretiska kurser som finns på fler program Engelska 6, 100p Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Affärsinriktad konceptutvecklare
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Affärsinriktad konceptutvecklare, fyll i följande uppgifter: