Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Diplomerad Anhörigterapeut (AHTU)

Bergströms Kunskapsföretag AB
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans
2 år
Deltid
anhörigterapeut

Diplomerad Anhörigterapeut (AHTU)

Anhörigterapeut är efterfrågad utbildning till ett nytt viktigt yrke.

Det är fler som lider av att vara anhörig än av att själv vara sjuk!
Speciellt gäller det anhöriga till missbrukare, alkoholister, narkomaner men också till svårt sjuka på annat sätt.

Vilka personer behöver en anhörigterapeut?

En anhörigterapeut arbetar med friska personer som genom sina relationer med andra hamnat i en sjuk miljö och (nästintill) själva blivit sjuka. Om alla som lever och växer upp i dysfunktionella familjer får stöd skulle färre bli sjuka och/eller utveckla eget missbruk. Den som har närstående med beroende, fysisk eller psykisk sjukdom hamnar själva lätt och ofta i en sorg och krisreaktion som kan leda till både fysisk och psykisk ohälsa hos den anhöriga.

Var och i vilka miljöer behövs en anhörigterapeut? 

Som anhörigterapeut har man kunskaper om mycket: relationer, familjeliv, ångest, stress, missbruk, beroende, olika fysiska och psykiska sjukdomar samt moderna, effektiva metoder och tekniker i terapi och rådgivning. En anhörigterapeut har därtill förmåga att tillsammans med den anhöriga reda ut vad som är grundproblem och delproblem och att leda samtal utifrån kognitiva, existentiella och process­inriktade grunder.

Var kan en anhörigterapeut arbeta?

En anhörigterapeut kan arbeta både inom privat behandlingsverksamhet och hos offentlig arbets­givare som kommun, landsting och stat (t ex kriminalvård). Man arbetar oftast individuellt men också med grupper.

Varför välja Bergströms Kunskapsföretag AB?

Eftertraktad utbildning

Kombinera arbete med studier

Auktoriserat utbildningsföretag

Målgrupp

Alla som önskar fördjupade kunskaper och förmågor om att med olika metoder stödja personer som är anhöriga till sjuka personer - allt med sikte på att hjälpa människor till ett bra och fungerande liv med god hälsa.

AHTU räknas som eftergymnasial och håller högskolekvalité. Vi har idag inga formella krav på tidigare utbildning. Den som har högskoleutbildning i näraliggande områden som t ex socionom, sjuksköterska, psykolog, diakon, lärare har oftast lättare att ta till sig utbildningen.

Utbildningen är till vissa delar jämförbar med behandlingspedagog och social pedagog, men är också lämplig som påbyggnadsutbildning för redan utbildade inom vård och behandling som vill fördjupa sig i relationer och anhörigsituationer.

Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt.

Kursinnehåll

 • Fem variabler av värde för anhörigterapi: fysisk, psykisk, social, existentiell, extrema situationer
 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik
 • Anknytningsteorier
 • Stress, sorg, kris, förstämning, missbruk, beroende, ångest och andra dysfunktioner
 • Psykologi och psykiatri ur anhörigperspektiv
 • Diagnostik och behandlingsplanering i anhörigterapi
 • KBT/kognitiva teorier, tekniker och metoder i bedömnings- och behandlingsarbete
 • Existentiella teorier och tekniker
 • Professionalitet och etik
 • RePro-An, urval ur RePro-konceptets test- och bedömningsinstrument med manual
 • Teori och behandling av generell och specifik ångest samt ångestbehandling i anhörigterapi
 • Medberoende- och relationsbegreppen
 • Familje- och systemteorier i praktik
 • Teorier och tekniker i tolvstegsbehandling
 • Självhjälpsgrupper
 • Lagstiftning

Kursupplägg

 • Deltidsstudier
 • Normal studietakt innebär att utbildningen genomförs på två år
 • Studietakten är anpassad till den som heltidsarbetar parallellt med studierna
 • Studier och praktik kan kombineras till heltidssysselsättning
 • Totalt tjugo kursbrev via mail med flera olika delmoment/kursbrev. Normal studietakt är tio kursbrev per år, motsvarande cirka tre-fyra veckors studier per kursbrev. I kursbreven finns anvisningar, kurs-PM för inläsning och arbetsuppgifter. Redovisningen görs skriftligt via mail.
 • Arton seminariedagar uppdelade på nio tvådagarsmöten. Obligatorisk närvaro!
 • Seminarierna ligger på fredag-lördag
 • Varje seminarium är en sammanhållande tvådagarsenhet vilket innebär att är man borta en dag får man gå om båda dagarna.
 • Seminarierna ska genomföras i följd
 • Lärarna kan kontaktas per mail, telefon, webkamera eller via videosamtal
 • Elev som inte redan arbetar i branschen förutsätts praktisera till viss del under
  utbildningstidens senare del.
 • Bergströms ser gärna att elever, som avser att arbeta med terapeutisk verksamhet och som inte tidigare gått i egenterapi, går i terapi innan de börjar arbeta som Anhörigterapeut.

Kursens syfte

Efter utbildningen ska eleven

 • ha kunskap om och förmåga att identifiera anhörigproblem i kombination med andra problem som ångest, depression, stress, sorg, kris, psykosociala och fysiska problem
 • förstå, bemöta och behandla människor med skador från dysfunktionella familjemönster
 • kunna starta och leda individuella terapier, gruppterapier och familjesamtal
 • ha kunskap och träning i att använda beteendeterapeutiska, kognitiva, existentiella och
  tolvstegsinriktade metoder
 • förmåga att använda beteendeanalyser, motiverande samtal, olika samtalsfärdigheter och förmåga att analysera samtal
 • ha fördjupade kunskaper om AngCop som ångesthanteringsmetod
 • ha kunskaper om mindfulness och ACT som stressreduceringsmetoder
 • kunna identifiera och tillämpa de viktigaste psykologiska principerna vid sorg- och krishantering
 • vara orienterad om en generell modell för funktionell analys baserad på grundläggande
  anknytningspsykologi
 • förstå matchningsmodellens principer för goda behandlingsresultat
 • ha professionell kunskap om sig själv, sin förmåga, situation och möjligheter

Kostnader

98 500 kr, 24 625 kr/halvår
Litteratur tillkommer motsvarande omkring 7 000 kr. Kurs-PM ingår i avgiften.

Examen & Intyg

Efter utbildningen får eleven titeln Diplomerad Anhörigterapeut Bergströms.

Personer med Bergströmsdiplom anses ha en väl kvalificerad utbildning som gett dem användbara kunskaper och metoder, vilket leder till goda behandlingsresultat

Bergströms Kunskapsföretag AB

Vi utbildar framtidens terapeuter

Vi utbildar terapeuter inom KBT, alkohol & droger, anhörighetsterapeuter & tolvstegsbehandlare. Utbildning inom Bergströms Kunskapsföretag AB ger ”nycklar” till självinsikt och den kunskap, som varje behandlare behöver för att kunna hjälpa andra till ett fungerande liv.  Bergströms har numera huvudkontor...


Läs mer om Bergströms Kunskapsföretag AB och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Diplomerad Anhörigterapeut (AHTU)
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Hitta till utbildaren

Bergströms Kunskapsföretag AB


Tel: 086424288
Mobil 0705538435
www.bergstroms.se


Recensioner

Det finns inga recensioner för Diplomerad Anhörigterapeut (AHTU)

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Diplomerad Anhörigterapeut (AHTU) från Bergströms Kunskapsföretag AB, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön