Hälsofrämjande och pedagogiska insatser med häst

Campus Nyköping
Sammanfattning
Korta Yh-utbildningar
Distans, Nyköping
20 veckor
Deltid
Kommande starter

Plats & start


Nyköping
2024-10-28

Distans
2024-10-28

Hälsofrämjande och pedagogiska insatser med häst

Hälsofrämjande och pedagogiska insatser med häst

Halvfart, distans, 50 YHp

I den här kursen får du lära dig att med hästen som verktyg arbeta med människor i olika åldrar som är i behov av ökat välbefinnande, minskad stress, bättre hälsa eller anpassad inlärning.

Hästen och dess miljö kan främja både hälsa, välmående och inlärning. En sammanställning av forskning och studier från Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) visar att umgänget med hästen bland annat bidrar till lägre stressnivåer, stärkta sociala förmågor och minskad upplevd ensamhet hos deltagare som fått ta del av professionellt handledda insatser.

Kursen riktar sig till dig med erfarenhet av hästar och som idag arbetar inom t.ex. skola, socialtjänst, ridskola eller annan pedagogisk eller hälsofrämjande verksamhet.

Ett samhälle i behov av alternativa hälsofrämjande insatser och lärmiljöer

Behovet av förebyggande och hälsofrämjande insatser samt alternativa lärmiljöer är stort. Det är yrkesverksamma inom vård, skola och omsorg överens om. Alla Sveriges kommuner arbetar idag mot hälsorelaterade mål, både på lokal, regional och global nivå, vilket gör att intresset för hästen och stallet som en resurs växer.

Samtidigt har representanter från hästnäringen under en längre tid uttryckt intresse för att utveckla nya ”ben” att stå på för ridskolor och hästverksamheter, där hälsofrämjande och pedagogiska insatser kan vara ett utmärkt komplement till ordinarie verksamhet.  

Snabba fakta

 • Distans med 3 fysiska träffar totalt över hela studieperioden.
 • 50 % studietakt
 • 20 veckors studietid

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande: 

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, 
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller genom svensk eller utländsk utbildning,
 4. praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig till denna kurs ska du ha:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

Hästkunskap 1

och

Minst 2 års yrkeserfarenhet av pedagogiskt och/eller hälsofrämjande arbete inom skola, fritidsverksamhet, ridskola eller socialt/psykosocialt arbete.

samt

Minst 2 års erfarenhet av praktiskt handhavande, omsorg och skötsel av hästar på hobbynivå eller professionellt.

Reell kompetens

Om du saknar formella meriter när det gäller något eller några av behörighetskraven, kan det ändå finnas en möjlighet att vi kan bedöma dig som behörig. Vi kan då komma att begära in kompletterande underlag, som kan bestå av te x arbetsbetyg, kurs- eller utbildningsbevis, cv, personligt brev, intyg om ideella uppdrag och arbetsprover. Om underlagen inte fullt ut styrker din behörighet kan en kompetenskartläggning utföras. Kartläggningen används sedan för att bedöma om du kan bli behörig till utbildningen.
Tänk på att det är du som sökande som ansvarar för att komplettera din ansökan och att du gör det senast sista ansökningsdag. Alla bilagor ska laddas upp på vår ansökningswebb.

Du ansöker via vår ansökningswebb.

Examen & Intyg

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i

 • på vilket sätt hästen och dess miljö kan vara en resurs för att möta växande samhällsutmaningar och därmed bidra till hälsorelaterade mål
 • den breda floran av hästunderstödda insatser som erbjuds idag och vad som skiljer dem åt
 • vilka attribut och egenskaper hästen och dess miljö har som är en tillgång i hälsofrämjande och pedagogiskt arbete
 • forskning och studier inom området hälsofrämjande och pedagogiska insatser med häst samt övergripande slutsatser
 • hästvälfärd, miljö och säkerhet kopplat till hästunderstött lärande
 • relevanta målgrupper och samverkanspartners för hästunderstött lärande
 • beprövade metoder och konkreta verktyg för hästunderstött lärande

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att

 • kartlägga målgrupper för hästunderstött lärande
 • handleda hästunderstött lärande med utgångspunkt i beprövade metoder
 • följa upp och utvärdera insatser tillsammans med deltagare och samverkanspartners
 • med hjälp av givna checklistor kunna bedöma vilka hästar som är lämpliga
 • genomföra riskanalyser av verksamheten där insatserna ska bedrivas
 • skapa ett presentationsmaterial för att förklara och förankra insatsen hos en potentiell uppdragsgivare och/eller samverkanspartner

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att

 • självständigt planera, genomföra och följa upp pedagogiska och hälsofrämjande insatser med hjälp av hästunderstött lärande på ett ansvarsfullt, säkert och ändamålsenligt sätt
 • självständigt utforma och implementera en plan för långsiktig samverkan med potentiella partners

Kursinnehåll och Upplägg

Kursens upplägg

Kursen genomförs som en distansutbildning med 50% studietakt. På så sätt ges möjlighet att kombinera studier med arbete. Kursen innehåller 3 fysiska träffar med praktisk träning tillsammans med hästar. I kursen får man ta del av relevant litteratur, forskning och studier samt fallstudier inom området. Lärarledda lektioner varvas med webbinarium och yrkesverksamma gästföreläsare och sakkunniga kommer under kursens gång att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Kursens innehåll

Kursen är utformad för att ge deltagarna ökade teoretiska och praktiska kunskaper dels om hästen, dels om de specifika målgrupper man som handledare för hästunderstött lärande möter. Dessutom fokuserar kursen på att utveckla förmågan att självständigt planera, implementera och utvärdera insatserna på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Campus Nyköping

Våga lita på din magkänsla. Välkommen till din nya karriär som börjar på Campus Nyköping!

Alla våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med näringslivet. De flesta som avslutar sina studier hos oss kommer ut direkt i jobb. Det betyder att vi är riktigt bra på det vi gör. Du kan lita på att en...


Läs mer om Campus Nyköping och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Hälsofrämjande och pedagogiska insatser med häst
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.

Hitta till utbildaren

Recensioner

Det finns inga recensioner för Hälsofrämjande och pedagogiska insatser med häst

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Hälsofrämjande och pedagogiska insatser med häst från Campus Nyköping, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön