Visa allastudier.se som: Mobil

Palliativ vård

Campus Nyköping
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Distans, Nyköping
30 yh-poäng
Deltid
CSN-berättigad
Palliativ vård

Palliativ vård

Utmärkt vård när det verkligen gäller

En kurs för dig med erfarenhet och som vill utveckla din förmåga att självständigt och utifrån en helhetssyn identifiera omvårdnadsproblem och föreslå olika åtgärder för att förbättra vård och omvårdnad vid livets slut. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att bedöma, genomföra och anpassa omvårdnadshandlingar utifrån fysiska, psykiska, sociala, kulturella, etiska och existentiella behov och förutsättningar.

Kursens mål

Efter avslutad kurs har du bl a kunskaper om:

 • Palliativ vårdfilosofi och värdegrund
 • Symptom och omvårdnadsaspekter rörande fysiska, psykiska, sociala, kulturella och existentiella behov vid livets slut.
 • Olika bedömningsinstrument och skattningsskalor för att bedöma symptom och risker.
 • Krisreaktioner och sorgebearbetning för personen vid livets slut och de närstående.
 • Vårdteamets olika roller vid palliativ vård
 • Etiska aspekter och ställningstaganden vid vård i livets slut
 • Svenska palliativregistret och Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slut

Efter avslutad kurs har du färdigheter i att:

 • Arbeta personcentrerat utifrån palliativ vårdfilosofi.

 • Använda olika bedömningsinstrument och skattningsskalor för att bedöma symptom och risker.

 • Bedöma, genomföra och anpassa omvårdnadshandlingar utifrån fysiska, psykiska, sociala, kulturella, etiska och existentiella behov och förutsättningar.

 • Delta i vårdteamets arbete med palliativa registret.

 • Kunna ge stöd åt närstående. 

Efter avslutad kurs har du kompetenser att:

 • Självständigt och utifrån en helhetssyn identifiera omvårdnadsproblem och föreslå olika åtgärder för att förbättra vård och omvårdnad vid livets slut samt bedöma när sjuksköterska ska kontaktas.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs följande gymnasiala kurser, eller motsvarande, med betyget lägst E:

 • Medicin 1
 • Psykologi 1
 • Vård- och omsorgsarbete 1
 • Vård- och omsorgsarbete 2

Samt:

1 års yrkeserfarenhet från heltidsarbete som undersköterska inom äldreomsorg, sjukvård, psykiatri, funktionshinderområdet eller liknande arbete med vårdande arbetsuppgifter.

Kursinnehåll och upplägg

Kursen omfattar 30 YH poäng. Undervisningen sker på distans med erfarna distansutbildare och kursens upplägg genomsyras av personlig handledning, grupparbeten och kamratrespons. Enstaka fysiska träffar planeras och meddelas i god tid. 

Vid kursens start ges en kortare webbaserad gemensam introduktion som ska ge bästa möjliga förutsättningar för dig att tillgodogöra dig kursen. Vid introduktionen ges också en genomgång av kursen upplägg i relation till branschens behov och den förväntade kompetensutvecklingen för dig i din yrkesroll. För att du ska få en social kontext trots distansupplägget, delas du och dina medstudenter in i mindre grupper baserat på geografiskt område för att underlätta fysiska möten. Syftet med detta är att skapa ett socialt sammanhang och kamratrespons inom gruppen och i kursen.

Campus Nyköping

13 YH-utbildningar som leder till utvecklande jobb

YH-utbildningar är eftergymnasiala yrkesutbildningar som kombinerar teori med praktik. En hög andel av de studerande som har gått en yrkeshögskoleutbildning får jobb eller startar eget företag i nära anslutning till avslutade studier. Myndigheten för yrkeshögskolan kontrollerar kvaliteten. På den här...


Läs mer om Campus Nyköping och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Palliativ vård
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Recensioner

Det finns inga recensioner för Palliativ vård

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Palliativ vård från Campus Nyköping, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön