Sammanfattning
Yrkeshögskola
Gävle
400 yh-poäng
Heltid

VA- projektör

VA-projektör i Gävle

Tillgången till friskt vatten är avgörande för ett långsiktigt hållbart samhälle.
Som VA-projektör är du hett eftertraktad på arbetsmarknaden och har möjlighet att jobba med spännande projekt och ny teknik både i Sverige och utomlands.

Efter avslutad utbildning kommer du ha goda kunskaper om byggprocessens alla delar – såväl tekniska och administrativa som juridiska. Som VA-projektör arbetar du med att utifrån en detaljplan planera och driva VA-projekt, med hänsyn tagen till miljö, lagar och tekniska standarder.
Du kombinerar kunskaper om dimensionering, utrustning och metodik med kunskaper om CAD för att ta fram ritningar och modeller som sedan ligger till grund för det kommande anläggningsarbetet.

Nya investeringar i infrastrukturen, pensionsavgångar och ändrade upphandlingsvillkor leder till att behovet av VA-projektörer ökar markant. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten måste minst 1 000 personer rekryteras inom den kommande tioårsperioden. Svenskt Vatten samt företag från VA- branschen har konstaterat att en av de viktigaste samhällsfrågorna idag är att de befintliga ledningsnäten för vatten behöver förnyas.

Den totala längden på det kommunala vatten- och avloppsnätet i Sverige är omkring 170000 kilometer. Åldersstrukturen på vattenledningarna varierar, hälften av dem är över 50 år gamla och cirka en tredjedel över 60 år. Behovet av upprustning är således också mycket stort.

Genom att utbilda dig till VA-projektör får du en eftertraktad yrkesprofil och goda möjligheter till anställning hos entreprenörer och konsulter men också hos kommuner. En framtida arbetsgivare kan vara företag som Ramböll, WSP, Tyrens, Sweco, Åf eller Sigma Civil.

Utbildningens mål

Utbildningen till VA-projektör ger dig kompetenser inom CAD, projektledning, certifiering BAS P/U, arbete på väg 1-3 a, entreprenadjuridik och VA-projektering.

Kursinnehåll

• Projektmetodik 15
• Anläggningsteknik och utförandemetoder 40
• Arbetsmiljö 20
• CAD 45
• Dimensionering av VA-system 35
• Entreprenadjuridik 10
• Examensarbete 30
• Grundläggande VA-juridik 10
• LIA 1 20
• LIA 2 50
• LIA 3 50
• VA-projektering 55
• VA-systems funktion 20

LIA

Under utbildningens 3 LIA-perioder (24 veckor) jobbar du i skarpt läge på olika arbetsplatser. Du utvecklar dina teoretiska kunskaper i praktiken och skapar kontakter som leder till jobb.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Hitta till utbildaren

Folkuniversitetet i Gävleborg

Recensioner

Det finns inga recensioner för VA- projektör

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön