Visa allastudier.se som: Mobil

Kyrkomusikerutbildning på deltid/distans

Geijerskolan, Folkhögskolan i Ransäter
Sammanfattning
Folkhögskola
Distans
1-3 år
Heltid
CSN-berättigad
Startdatum: 2020-08-24 - Distans
Geijerskolan

Kyrkomusikerutbildning på deltid/distans

Utbilda dig till kyrkomusiker - läs kyrkomusikerutbildning på deltid och distans!

Vill du studera till kyrkomusiker? Räcker inte tiden till för en heltidsutbildning? Geijerskolan erbjuder en kyrkomusikerutbildning på deltid/distans, med ett individuellt upplägg som passar dig!

Utbildningen passar dig som t.ex. har en utbildning från musikhögskola och behöver komplettera, eller dig som inte har någon tidigare musikutbildning men behöver läsa på deltid.

Få kompetens för ett yrke som kyrkomusiker

Kyrkomusikerutbildningen är utformad för att du ska få behörighet för att arbeta som kyrkomusiker i Svenska kyrkan. Utbildningen omfattar bl.a. orgel, piano, sång, ensembleledning och musikteori.

 

Ny utformning av kyrkomusikerutbildningen

För att få kyrkomusikerexamen ska du även ha gått pastoralteologisk utbildning för kyrkomusiker. Denna kan genomföras antingen som en kurs på heltid under en termin vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund eller genom att de pastoralteologiska utbildningsmomenten integreras i musikutbildningen på Geijerskolan som i så fall utökas med en termin. Svenska kyrkans grundkurs, som tidigare varit ett obligatoriskt utbildningsmoment i kantorsutbildningen är nu avvecklad.

Om du inte har examen från musikhögskola eller motsvarande måste du normalt läsa in alla ämnen i kyrkomusikerutbildningen. Även här kan vi erbjuda möjlighet till en individuell uppläggning av studierna. Beroende på hur många ämnen du vill läsa kan undervisningen på skolan koncentreras till en, två eller tre dagar per vecka. Den eller de dagar du är på skolan blir då fyllda med lektioner medan ditt föreberedelsearbete (övning och inläsning) får ske de dagar du är hemma. Utbildningens längd beror här på dina förkunskaper och hur stor del av kursen du läser in per termin.

Ämnen i kyrkomusikerutbildningen

 • Liturgiskt orgelspel
 • Solistiskt orgelspel
 • Ensembleledning vuxenkör
 • Ensembleledning barn- och ungdomskör
 • Sång
 • Klassiskt pianospel
 • Brukspiano
 • Musiklära
 • Gehör
 • Satslära
 • Musikhistoria
 • Pedagogik och undervisningsmetodik
 • Orgelkunskap
 • Teologi och gudstjänst *)
 • Praktik
 • Administration

*) Teologi och gudstjänst är den del av Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning som du läser på Geijerskolan. Dessutom ingår tre studieveckor på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund.

Om du har examen från musikhögskola

Den som har examen från musikhögskola eller annan motsvarande utbildning får normalt tillgodoräkna de kurser från musiklärarutbildningen som även ingår i kyrkomusikerexamen (eventuellt måste vissa av musikhögskolans kurser kompletteras).

Övriga kurser som ingår i kyrkomusikerutbildningen kan man normalt läsa in genom halvtidsstudier under tre eller fyra terminer om man har tillräckliga förkunskaper. För att få ut kyrkomusikerexamen fordras dessutom den pastoralteologiska utbildningen.

Ämnen som sång, piano, musiklära, gehör, musikhistoria, pedagogik och psykologi kan man normalt tillgodoräkna i sin helhet. Kurserna i satslära och ensembleledning behöver oftast kompletteras med en kyrkomusikalisk profildel.

Liturgiskt orgelspel, solistiskt orgelspel och orgelkunskap är ämnen som man måste läsa i sin helhet.

När vi bestämt vilka ämnen på utbildningen du ska läsa schemalägger vi dem koncentrerat under veckan. Beroende på hur många kurser du valt koncentreras undervisningen till en, två eller tre dagar per vecka.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet, 3-årigt gymnasium eller motsvarande.

Examen & Intyg

Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen,nivå C

Geijerskolan, Folkhögskolan i Ransäter

Geijerskolan, Folkhögskolan i Ransäter

Välkommen till Geijerskolan, Folkhögskolan i RansäterVill du gå på en skola för människor med olika livserfarenheter och livsplaner? Då är Geijerskolan, Folkhögskolan i Ransäter helt rätt för dig. Geijerskolan grundades 1952. Huvudman är Stiftelsen Geijerskolan i Ransäter. Skolan ligger i Ransäter...


Läs mer om Geijerskolan, Folkhögskolan i Ransäter och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Kyrkomusikerutbildning på deltid/distans
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Kyrkomusikerutbildning på deltid/distans, fyll i följande uppgifter: