Kvalificerad administratör

Grensman & Grensmans
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans
80 timmar (läs i egen takt).
Heltid/Deltid
15 000 SEK inkl. moms
Distans
Startdatum: När du vill - Distans
Kvalificerad administratör

Kvalificerad administratör

Utbilda dig till kvalificerad administratör

Gillar du att planera, strukturera och administrera? Tycker du att det är tillfredställande att ge god service till andra, som kollegor, kunder eller medborgare? Vill du kunna bidra till organisationens konkurrensfördelar och effektivitet, se till att saker rullar smidigt och effektivt? 

Då ska du läsa distansutbildningen Kvalificerad administratör!

Utbildningen Kvalificerad Administratör är en av de mest heltäckande utbildningarna på området och kommer ge dig en gedigen bas för att arbeta med administration och service för att skapa värde för verksamheten, oberoende av om det är inom privat eller offentlig sektor. 

Utveckla dina administrativa kunskaper

Du kommer att ha goda kunskaper i hur organisationer är uppbyggda och styrs, likväl som om avdelningar, roller och det arbete som utförs. Och den förbereder dig för en lång rad uppgifter, som att bistå styrelse och högsta ledning, sköta administration för en avdelning, och ge god service till organisationens besökare. 

Utbildningen ger dig kompetens att använda systematiskt servicearbete som ett verktyg för att uppnå strategiska och affärsmässiga mål, skapa konkurrensfördelar och ökad effektivitet. 

Du kommer lära dig effektivisera uppgifter och processer, strukturera och planera för att arbetet ska fungerar smidigt. Du kommer att utveckla spetskompetens inom områden så som kommunikation, informationshantering och kvalitetsutveckling. Och inte minst: hur du skapar goda relationer och håller en hög servicenivå gentemot kollegor, kunder och medborgare. 

Stort fokus på praktisk tillämpning

I utbildningen prioriteras hur, framför varför. Det betyder att vi går igenom de teoretiska grunderna, men tyngdpunkten ligger på praktisk tillämpning. Därför kommer du efter avslutad utbildning att ha en omfattande verktygslåda, fylld med praktiska kompetenser och verktyg att ta till för att lösa dina uppgifter på bästa vis. På så vis har du alla förutsättningar för att bli en värdefull medarbetare, oberoende av vilken organisation och roll du söker dig till.

Administratören är avgörande för organisationens framgång, och med kompetensen från denna utbildning kan du tryggt ta dig på detta ansvar i vetskap om att du kommer att göra ett utmärkt arbete!

Skicka en intresseanmälan och få första lektionen gratis

Videoreportage

Målgrupp

Kvalificerad administratör vänder sig till dig som på egen hand och i sin egen takt vill utöka sina kunskaper inom administration, systematiskt servicearbete samt strukturering och organisering.

Kvalificerad administratör passar både för dig som redan kan en del om administration och vill komplettera med en förståelse för den nya tidens möjligheter, teknik och krav, likväl som för dig som är nybörjare på området.

Det flexibla studieformatet passar kanske extra bra för dig som är småföretagare, är föräldraledig eller som vill kompetensutveckla dig på, eller utanför, arbetstid.

Investering

Kursavgiften för Kvalificerad administratör är 15 000 kr inkl. moms (12 000 kr exkl. moms). Betalning sker mot faktura och det finns även möjlighet att dela upp betalning på 12 eller 24 månader. Fakturering sker kvartalsvis. Ångerrätt 14 dagar gäller självklart.

Kursinnehåll och upplägg

Utbildningen består av 10 lektioner som täcker de områden som du behöver känna till för att bli en utmärkt administratör.

För varje område för du dels allmän kunskap och förståelse för hur det fungerar i privat och offentlig sektor, dels kunskap om hur du som administratör på bästa vis ska kunna stötta upp verksamheten inom det specifika området.  

Efter genomförd utbildning har du fått kunskap inom:

 • Organisationers uppbyggnad och skillnader mellan privat, offentlig och ideell sektor. 
 • Verksamhetsprocessers funktion och uppbyggnad.
 • Informationsinsamling, analys och välgrundat beslutsfattande.  
 • Systematiskt kvalitetsarbete och hållbar utveckling. 
 • Effektiv kommunikation, kroppsspråk och konflikthantering.
 • Tekniker för att ge god service till kunder och medborgare. 
 • Metoder och verktyg för strukturering och effektivisering av eget och andras arbete.
 • Praktiska kunskaper i dokumentformatering och datahantering. 
 • Projektadministration.
 • Lagar och regler som styr arbetet inom offentlig förvaltning. 
 • Hur man handlägger ärenden inom offentlig förvaltning. 
 • Rättsliga och praktiska krav på utformning, inlämning och registrering av olika former av dokument.
 • Strukturering, arkivering och gallring av information.
 • Informationssäkerhet.
 • Klarspråk, praktisk språkvård och målgruppsanpassad kommunikation. 
 • Kriskommunikation. 
 • Organisering av sammanträden, styrelsemöten och konferenser.  
 • Affärsnyttans betydelse för organisationen och ekonomisk rapportering. 
 • Ekonomiadministration, så som bokföring, leverantörsfakturor och tulldeklarationer. 
 • Inköp och upphandling enligt LOU. 
 • Arbetsrätt, arbetsmiljö- och diskrimineringslagar. 
 • Personaladministration, så som personalekonomi, löner och personalkostnader. 
 • Kompetens- och personalplanering samt kompetensbaserad rekrytering. 
 • Försäljningsadministration. Avtal, ordhantering och kundfakturor.
 • Försörjningskedjor, lager och logistik. 
 • Marknadsadministration, CRM-system och databashantering. 
 • Digital marknadskommunikation. 

Du kommer också att ha färdighet och kompetenser att: 

 • Skapa struktur och effektiva processer för eget, dagligt arbete. 
 • Ta fram, implementera, följa upp och effektivisera organisationens administrativa processer. 
 • Skapa kvalitativa beslutsunderlag genom att samla in information, analysera den och presentera slutsatser. 
 • Arbeta praktiskt med kvalitetsutveckling och hållbarhet genom att ta fram processer, kartlägga förutsättningar och presentera förbättrings- och effektiviseringsförslag.
 • Utföra högkvalitativ kund- och medborgarservice genom kunskaper i konflikthantering och målgrupps- och situationsanpassad kommunikation. 
 • Registrera handlingar i diarier och arkiv, lämna ut handlingar enligt offentlighetsprincipen och genomföra sekretessprövningar. 
 • Arbeta med handläggning av ärenden enligt gällande lagar och regler. 
 • Strukturera och hantera information och data genom informationsklassning, arkivering och gallring, samt säkerställa goda informationssäkerhet. 
 • Skriftlig kommunikation utifrån klarspråksprincipen (enligt språklagen) och genomföra praktiskt språkvårdsarbete av egna och andras texter.  
 • Bistå organisationen med stöd i kriskommunikationsarbetet.
 • Organisera och genomföra sammanträden, styrelsemöten och konferenser. 
 • Skapa formella dokument och mallar utifrån regler och standards, t.ex. protokoll, kallelser, avslag och brev. 
 • Utföra ekonomiska administration, så som bokföring och kund- och leverantörsfakturor. 
 • Ta fram presentationer och underlag för redovisning av ekonomiska resultat. 
 • Bistå i inköpsprocesser och upphandling enligt LOU. 

Examen & Intyg

När du har gått igenom alla 10 lektionerna kan du plocka ut ett diplom och titulera dig själv Diplomerad Kvalificerad Administratör. 

Du kan också välja att genomföra en mer omfattande praktisk uppgift. När den blivit godkänd av kursens lärare blir du Certifierad Kvalificerad Administratör. 

Kursledare

Hanna-Karin Grensman

Hanna-Karin Grensman är en av Sveriges mest erfarna utbildare och läromedelsförfattare, och det är hon som står bakom innehållet i denna utbildning. Hanna-Karin är utbildad beteendevetare med lång erfarenhet av affärsutveckling, digitalisering och kommunikation. 

Hanna-Karin Grensman är en av Sveriges mest erfarna utbildare och läromedelsförfattare, och det är hon som står bakom innehållet i denna utbildning. Hanna-Karin är utbildad beteendevetare med lång erfarenhet av affärsutveckling, digitalisering och kommunikation. 

Erfarenhet inom privat och offentlig sektor

Hon är en engagerade och rutinerad föreläsare och utbildare, med gedigen erfarenhet av privata näringslivet likväl som för offentlig sektor och Yrkeshögskolan. Hon har tagit fram en lång rad utbildningskoncept, genomfört tusentals föreläsningar och skrivit en handfull läroböcker. 

Hanna-Karins utbildningar bygger på all den erfarenhet som hon samlar på sig genom regelbundna uppdrag som konsult inom privata näringslivet likväl som offentlig sektor. Under utbildningen delar hon med sig av sina mest värdefulla erfarenheter och lärdomar.

Hanna-Karins expertkunskaper inom administration och affärsutveckling, likväl som pedagogik och didaktik, är din garanti för att du får rätt kunskaper på ett enkelt, tydligt och begripligt vis.    

Grensman & Grensmans

Utbilda dig med Grensman & Grensmans

Grensman & Grensmans AB är ett expertföretag med stor kompetens inom kommunikation, ledarskap och affärsutveckling.  Vi har gedigen erfarenhet av föreläsningar och kurser med fokus på digitalisering, kommunikation och ledarskap för privata näringslivet likväl som för Yrkeshögskolan. Vi har tagit...


Läs mer om Grensman & Grensmans och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Kvalificerad administratör
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Grensman & Grensmans

Galtuddsvägen 16
179 62 Stenhamra

Tel: 076-900 30 61
Mobil 076-900 30 61
www.grensmans.se

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 6 recensioner

Irina Fält

Upplägget på kursen är mycket bra och inspirerande. Jag tycker instuderingsfrågorna och övningsuppgifterna har varit kanonbra. Där har man fått testa sina kunskaper och vad man har lärt sig. Jag tycker lektionerna har varit fantastiskt bra med stor tydlighet och bra kunskapsnivå. Jag ger toppenbetyg! Tack för det systematiska och tydliga upplägget!

Therese

En bra kurs! Rolig, tack vare föreläsaren

Elin

Lärorika föreläsningar, tydliga instruktioner och konkreta övningsuppgifter,. Ett bra heltäckande upplägg kring rollen som administratör och de olika sorters arbetsuppgifter som en administratör kan ställas inför.

Upplägg

Utbildningen består av 40 avsnitt, fördelade på 10 lektioner. Varje lektion följer samma struktur.

 • Läs i läroboken för att få översiktlig kunskap om ämnet (boken ingår naturligtivs i priset) 
 • Fördjupa sedan din förståelse med hjälp av våra inspelade föreläsningar med kunniga och inspirerande pedagoger.
 • Lär dig materialet med hjälp av instuderingsfrågor.
 • Öva dina praktiska fördigheter med övningsuppgifter.
 • Bekräfta för dig själva att du behörskar avsnittet med ett Quiz.
 • Klappa dig på axeln och gå vidare till nästan lektion

När du har gått igenom alla 10 lektionerna kan du plocka ut ett diplom och titulera dig själv Diplomerad Kvalificerad Administratör. Du kan också välja att genomföra en mer omfattande praktisk uppgift. När den blivit godkänd av våra lärare blir du Certifierad Kvalificerad Administratör.

Vi gör detta tillsammans

Det finns inga hålltider eller deadlines, utan du gör detta i din egen takt och dina egna villkor. Men du behöver inte göra det ensam. Förutom materialet, så kommer du under kursens gång att kunna ställa frågor till läraren och andra studerande via vår lärplattform.

Du kommer också regelbundet att bjudas in till digitala träffar där du kan ställa frågor, diskutera olika frågor och ta del av inspirerande case.

Recensioner
Kursrecensioner
(4,7)
Baseras på 6 recensioner
Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Kvalificerad administratör från Grensman & Grensmans, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön