Visa allastudier.se som: Mobil

Bild- och konstlinjen

Löftadalens folkhögskola
Sammanfattning
Folkhögskola
Åsa
2 terminer
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst - Åsa
Löftadalens folkhögskola

Bild- och konstlinjen

Bild och konst

Vill du bredda eller fördjupa din kunskap om teckning, målning och form, i en inspirerade och kreativ miljö? Bild- och konstlinjen ger dig ett år med konstnärligt innehåll och möjlighet till fokus!

Om utbildningen

På Löftadalens folkhögskola får du möjligheten att undersöka din skapandeprocess i en ateljé med fantastisk utsikt över havet.

Bild- och konstlinjen är en ettårig grundläggande konstutbildning, där du använder ett undersökande arbetssätt för att utveckla och bredda din kunskap inom teckning, målning, skulptur och samtidskonst. Kursen är högskoleförberedande, men lämpar sig även för dig som vill ha ett sabbatsår med fördjupning inom konsten. Genom att undersöka skapandeprocessen med eftertanke och lekfullhet, får du en chans att utvecklas som konstnär.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår allt från skisstekniker, färglära, bildkomposition, idébaserad konst till presentationsteknik. Under hela året återkommer arbetssätt som främjar din lust till olika material, och ger dig verktygen för ett skapande inom både det två-och tredimensionella spektrumet.

Samarbeten med andra estetiska linjer på skolan kan förekomma. Vi åker på olika studiebesök under året. Varje vår reser vi till en stad i Europa, då vi fördjupar oss i den konst och kultur vi möter där.

Ansökan och behörighet

 1. Klicka på ”Ansök här”. Knappen är synlig under ansökningstiden.
 2. Du kommer då till Schoolsofts ansökningssida.
 3. För att ansöka måste du ha ett konto på Schoolsoft, eller skapa ett.
  För mer detaljerad beskrivning se: Hur du ansöker till skolans kurser via Schoolsoft.
 4. Skicka in din fullständiga ansökan tillsammans med dina senaste betygsdokument innan sista ansökningsdatum.

I ansökan bifogar du:

 • Ett personligt brev. I ditt personliga brev berättar du om dig själv, dina intressen och vad du har för mål med dina studier. Beskriv dina tidigare erfarenheter av bild, konst och form; det kan vara sådant du har skapat på din fritid eller kurser och utbildningar som du har gått (max 1 A4-sida).
 • Ditt senaste betygsdokument.
 • Ett personbevis för studier (som du beställer hos Skattemyndigheten).
 • Ett självporträtt i valfri teknik (A4, beskriv vilken teknik du har valt). Vi vill gärna ha det i PDF-format.
 • Ett stilleben i svartvitt från verkligheten. Använd kol, blyerts, tusch.
 • Egen fritt vald bild i valfri teknik. Vill du visa en 3D-form eller skulptur så bifoga ett foto eller flera på verket och samla bilderna på en sida i en pdf-fil.

Ansökan och arbetsprover för nuvarande deltagare som vill söka till årkurs 2

 • Ett personligt brev. I ditt personliga brev berättar du om dig själv, dina intressen och vad du har för mål med dina studier. Beskriv dina tidigare erfarenheter av bild, konst och form; det kan vara sådant du har skapat på din fritid eller kurser och utbildningar som du har gått (max 1 A4-sida).
 • Ett självporträtt i valfri teknik (A4, beskriv vilken teknik du har valt). Vi vill gärna ha det i PDF-format.
 • Ett stilleben i svartvitt från verkligheten. Använd kol, blyerts, tusch.
 • Egen fritt vald bild i valfri teknik. Vill du visa en 3D-form eller skulptur så bifoga ett foto eller flera på verket och samla bilderna på en sida i en pdf-fil.

Antagningsprocessen Grundläggande krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 1. Du ska fylla minst 18 år den termin kursen börjar.
 2. Du ska ha skickat in en fullständig ansökan senast sista ansökningsdagen.
 3. Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen.
 4. Du ska ha varit drogfri i minst ett halvår om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger.
 5. På alla våra särskilda kurser ska du ha klarat svensk grundskola eller motsvarande. Att ha klarat grundskola betyder att du ska ha godkänt betyg i alla ämnen från svensk grundskola. Om du har gått särskola är du inte behörig.

Särskilda krav för antagning till Bild- och konstlinjen

På Bild- och konstlinjen behöver du också uppfylla särskilda krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 • Ha ett brinnande intresse för teckning, målning och form. Har tecknat och målat på egen hand.
 • Ha förmågan att självständigt analysera och reflektera över din lärprocess i din loggbok, med hjälp av din lärare som handledare.
 • Kunna ta eget ansvar och ta egna initiativ i dina studier.
 • Kunna planera dina studier samt arbeta självständigt de timmar du arbetar utan lärare i ateljén.

Antagningsprocessen på Bild- och konstlinjen

Vi antar sökande löpande från och med 1 april. Det innebär att efter lärarna har intervjuat sökande, kan vi börja att anta från och med 1 april.

 1. För att vi ska påbörja antagningsförfarandet ska ansökan vara fullständig.
 2. Du ska uppfylla grundläggande och särskilda krav för antagning.
 3. Därefter sker ett första urval genom ditt personliga brev och arbetsprover.
 4. Har du gått vidare i det första urvalet kommer du kallas till intervju. Kallelsen skickas till din e-post.
 5. Vi ringer dina referenter.
 6. Efter intervjun kommer lärarna tillsammans med rektor och kurator/SYV besluta vem som ska antas.
 7. Därefter skickar lärarna ut ett antagningsbesked via mail genom Schoolsoft. Det skickas senast två dagar innan midsommarafton.

Urvalskriterier – hur väljer vi vilka som får plats?

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Skolan väljer först de som:

 • Önskar bo på skolans internat
 • Bedöms vara mycket motiverade att studera på Bild- och konstlinjen.

I bedömningen av dina arbetsprover och intervju tar vi fasta på:

 • Att du visar prov på eget uttryck, sinne för komposition och färgval.
 • Att du visar prov på en konstnärlig förmåga samt en vilja att fördjupa den.
 • Att du visar intresse och engagemang för att utveckla din konstnärliga förmåga i samarbete med andra.
 • Dina tolkningar, tekniker och noggrannhet.
 • Din förmåga att arbeta självständigt.
 • Att du kan beskriva dina förväntningar kring skolan och kursen.
 • Vid likvärdig bedömning av de sökande kommer antagning att ske genom lottning.

Konstnärliga ledare

Brita Wanngård

Lärare Bild och Konst

Utbildning: Min konstutbildning har jag från Ölands folkhögskola och Bildlärarlinjen på Konstfack i Stockholm. Jag har gått Grafisk form och illustration på Forsbergs Skola och utbildningen Interaktiva medier på Ljud&Bildskolan i Varberg innan den blev gymnasium. Utöver det är jag utbildad mindfulnessinstruktör och lärare i Vedic Art.

Erfarenheter: Jag har undervisat  vuxna och barn i vanlig skola och cirkelverksamhet. Dessutom har jag även coachat arbetslösa på Lernia samt designat och illustrerat till  webbsidor. Jag har deltagit i utställningen ”Katter” på Galleri Flamingo i Falkenberg 1999.

Kostnader

Utöver kostnaderna för dagelev eller internatelev tillkommer kostnader för eget konstmaterial och egna studieresor. Räkna med minst 2000 kr per termin.

Dessutom betalar du 4500kr per år; ca 500kr per inbetalning för gemensamt prova-på material och andra omkostnader.

I utbildningen ingår dessutom en längre studieresa till en plats i Europa i syfte att studera samtida konst och träna på resemåleri. Resekostnaden beräknas till ca 3500kr.

Kursinnehåll

Bild- och konstlinjen är en ettårig heltidsutbildning. Du använder ett undersökande arbetssätt för att utveckla och bredda din kunskap om teckning, målning och form. Kursen är högskoleförberedande men fungerar även för dig som vill ha ett studieår med konstnärligt innehåll och fokus.

Kursbeskrivning

I utbildningen tittar vi på bilder, pratar om bilder och gör bilder. Vi arbetar både tvådimensionellt och med skulptur och installation. Genom att undersöka och pröva olika material och tekniker får du verktyg för att utveckla ditt uttryck och bli medveten om din konstnärliga process. Gemensamma genomgångar, utställningar och enskild handledning i ateljén vidgar din syn på konst och vilka skapandeprocesser som kan leda dig till önskat resultat.

Bild- och konstlinjen har ibland en del samarbeten med de andra estetiska linjerna på skolan. Vi åker på olika studiebesök under året och dessutom organiseras varje vår en studieresa utomlands då vi fördjupar oss den konst och kultur vi möter där.

Kursmål

Bild- och konstlinjen ger dig en möjlighet att fortbilda Dig. Det kan även vara ett komplement till tidigare studier/arbete eller stödja utveckling av det egna konstnärliga skapandet och på så sätt ge dig större makt över din framtid.

Den studerande ska efter genomgången utbildning ha

 • goda praktiska och teoretiska kunskaper inom bildkonst och bildskapande med fokus på det egna uttrycket.
 • ökad kunskap om de krav som kan ställas för att kunna söka till högre studier inom relevanta områden.
 • praktisk erfarenhet av projektarbete med tyngdpunkten på konstnärliga processer och reflektion.

Kursens upplägg och innehåll

Undervisningen är upplagd i block och teman i kortare och längre perioder. Skoldagen pågår mellan klockan 9 och 16 och vi arbetar även vissa helger under året.

Detta ingår i utbildningen

 • Teckning, skisstekniker samt kroki – ex. blyerts, tusch och kol.
 • Målning – akryl, akvarell och olja samt blandtekniker. Bland annat modellstudier, landskap, porträtt och stilleben.
 • Skulptur och objekt – lera, kartong, ståltråd, betong, konceptuella installationer och återbruk. Form och rörelse.
 • Färglära, färgteori, perspektiv.
 • Komposition, gestaltning och illustration.
 • Utställningskunskap – Teori och praktik; vikten av presentation i utställningsmiljö.
 • Konstnärligt utvecklingsarbete – projektarbete.
 • Konstorientering. Löper genom hela utbildningen parallellt med samtal och i uppgifter.

Dessa ämnen dyker även upp i temadagsform, föreläsningar, studiedagar och studieresor

 • Entreprenörskap och marknadsföring
 • Skolsamverkan
 • Demokrati
 • Miljö och omvärld

Utöver kursens ordinarie schema så tillkommer de skolgemensamma aktiviteter som vi ordnar och deltar i tillsammans över kursgränserna. Det kan vara friluftsdagar, temadagar, teater- och biobesök, föreläsningar på dagen eller kvällen, konserter och studieresor. Vi har även Öppen Scen varannan onsdag samt andra kulturella inslag varannan onsdag under hela året. Allt kompletterar utbildningarna på skolan och är utmärkta tillfällen att lära av och umgås med dina skolkamrater vilket bidrar till skolans tillåtande miljö.

Som deltagare på en folkhögskola kommer du även kunna ta del av aktiviteter som faddrar och deltagarkåren ordnar med skolans hjälp.

Löftadalens folkhögskola

Löftadalens Folkhögskola

Vad du än drömmer om så vill vi att du ska utvecklas i en skapande, demokratisk och internationell miljö. Med drygt tvåhundra deltagare utgår vi från dina förutsättningar. Precis vid havet, nära till Göteborg och Varberg, erbjuder vi många utbildningar...


Läs mer om Löftadalens folkhögskola och visa alla utbildningar

Löftadalens Folkhögskola Facebook

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Bild- och konstlinjen
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Löftadalens folkhögskola

Folkhögskolevägen 19
439 05 Åsa

Recensioner

Det finns inga recensioner för Bild- och konstlinjen

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Bild- och konstlinjen från Löftadalens folkhögskola, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön