Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Distans
200 yh

Stödpedagog

Vill du arbeta med utveckling och stöd inom funktionshinderområdet?
Då är en eftergymnasial utbildning till stödpedagog något för dig.

Inom både den privata och offentliga omsorgen ställs allt högre kompetenskrav på den personal som arbetar inom funktionshinderområdet och nära brukaren. Med en utbildning till stödpedagog möter du upp mot de högre kraven och får specifika kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna förhöja tillvaron för de som behöver stöd.

Under utbildningen får du bland annat fördjupa dina kunskaper om olika funktionsnedsättningar samt dess inverkan på vardagslivet och lära dig mer om hälsans betydelse. Utbildningen förbereder dig också för att i din arbetsroll som stödpedagog kunna planera, utforma, utföra och utvärdera ditt arbete på ett kvalitetssäkert sätt.

Utbildningen kan ses som en vidareutbildning och kräver därför att du läst specifika kurser från gymnasiet samt arbetat som exempelvis personlig assistent. I utbildningen ingår även lärande i arbete (LIA) som görs ute på en arbetsplats, exempelvis på din hemort

STUDIEFORM

Utbildningen omfattar 2 terminer med 8-11 fysiska sammankomster om 2-4 dagar. Alla sammankomster är förlagda till Sollefteå och ska ses som obligatoriska.Under sammankomsterna anordnar och bekostar du själv din resa och ditt boende.Mellan sammankomsterna sker kommunikation och uppföljningar via IT-plattform (Edwise).

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du arbeta som stödpedagog inom både offentlig och privat sektor. Andra tänkbara yrkersroller kan vara omsorgspedagog eller boendestödjare.

KURSER

• Arbetssätt och metoder
• Funktionsnedsättning och dess konsekvenser
• Hälsa och funktionedsättning
• Lagstiftning, dokumentation och kvalitetssäkring
• LIA 1 - Yrkesrollen
• LIA 2 - Praktisk förankring av teoretisk kunskap
• Värdegrund och människosyn
• Yrkesrollen och professionellt förhållningssätt
• Examensarbete

ANSÖKAN OCH UTBILDNINGSSTART

Ansökan öppnar i januari 2019 och du ansöker via vår webbsida. Sista ansökningsdag är den 15 maj.På sidorna för ansökan kan du läsa mer om både behörigheten och urvalet.

På ansökningssidorna kan du även läsa hur du göra för söka till utbildningen även om du saknar rätt behörighet. Detta kallas för reell kompetens.Utbildningsstart sker i augusti 2019.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Hitta till utbildaren

Reveljen/Sollefteå Lärcenter

Nipan 2
Sollefteå

Recensioner

Det finns inga recensioner för Stödpedagog

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön