Visa allastudier.se som: Mobil

Drifttekniker, Kraft & Värme / Process

Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Örebro
400 yh-poäng
Heltid
Kommande starter

Plats & start


Örebro
2021-09-01

Örebro
2022-09-01

Drifttekniker, Kraft & Värme / Process

En drifttekniker kan exempelvis arbeta på anläggningar som ansvarar för leverans av värme, ånga, kyla och el till sina kunder och sköter då allt från tillsyn av drift till service och underhåll. Ofta handlar det om att ha ett helhetsperspektiv över det som berör ventilation, värme och energi. Arbetet innefattar installationer, felsökningar och åtgärder samt att säkerställa driften ute i olika anläggningar.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att bland annat:
1. Utföra och sköta drift och underhåll i process- eller produktionsanläggningar.
2. Analysera driftproblem och åtgärda problem.
3. Utföra och utreda drift- och ekonomianalyser för underlag till ekonomiska beslut.
4. Arbeta för en långsiktigt hållbar och energieffektiv drift i det dagliga arbetet.
5. Deltaga vid projektering, konstruktion och upphandling.
6. Värdera och tillämpa hållbar energi- och miljöstrategi.
7. Utföra riskanalyser, förbättra och tillämpa systematiskt säkerhetsarbete.

Kurser:
Driftteknisk matematik
Elteknik/Elkunskap
Energikunskap
Examensarbete
Kraftvärme, anläggning och fjärrvärme
Lärande I Arbete 1
Lärande I Arbete 2
Lärande I Arbete 3
Miljöteknik
Processkunskap industrisystem
Styr- och reglerteknik
Systemkunskap industri
Teknisk engelska
Underhålls- och serviceteknik

Efter utbildningen kan du jobba som exempelvis underhållstekniker, servicetekniker, energitekniker, drifts- och arbetsledare.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Förutom detta ställs följande krav:

Kurser:

Teoretiska kurser som finns på fler program

  • Matematik 2, 100p
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Hitta till utbildaren

Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige

Recensioner

Det finns inga recensioner för Drifttekniker, Kraft & Värme / Process

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön