Bygglovshandläggare/ Byggnadsinspektör

Yrkeshögskolan i Borås
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Lidköping
2 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Klassrum
Startdatum: september 2023 - Lidköping
bygglovshandläggare/byggnadsinspektör

Bygglovshandläggare/ Byggnadsinspektör

Det byggs som aldrig förr! Städer expanderar och det finns behov av en väl genomtänkt stadsplanering. Som bygglovshandläggare är du viktig i processen.

Genom utbildningen får du specialiserade kunskaper inom bygglovshandläggning. Du lär dig plan- och bygglagen, om förordningar och lagar. I utbildningen ingår också konstruktions- och ritningslära, byggteknik, samhällsplanering och hållbart- och energieffektivt byggande.

Utbildningens upplägg

Du läser utbildningen på distans (telebild) vid Yrkeshögskolan i Borås. Huvudort för utbildningen är Campus Västra Skaraborg.

Kurser som ingår i utbildningen:

 • Boverkets byggregler, 40
 • Digitalisering i bygglovsprocessen, 15
 • Hållbar utveckling, 20
 • Kommunal förvaltning, 10
 • Kommunikation och konflikthantering, 20
 • Lagstiftning och juridik, 30
 • Praktisk bygglovshandläggning, 30
 • Plan- och bygglagen samt bygglagstiftning, 25
 • Samhällsplanering, bebyggelseutformning och gestaltning, 40
 • Tillsyn och kontroll, 30
 • Yrkesengelska för bygglovshandläggare, 10
 • Examensarbete, 10
 • Lärande i arbete (LIA) 1, 30
 • Lärande i arbete (LIA) 2, 60

Efter utbildningen

Efter genomgången utbildning kommer du kunna jobba som bygglovshandläggare, byggnadsinspektör, bygglovsassistent eller bygglovskonsult i privat verksamhet. 

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolan.

Särskilda förkunskaper

För att antas krävs även särskild behörighet vilket betyder att du måste uppfylla något av följande:

 • Ha en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 •  Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper - kurser

För att antas krävs även särskild behörighet vilket betyder att du måste uppfylla något av följande:

1. Ha en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs:
Betyg E/G/3 i följande kurser:

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
Byggnadsverk, 100 p

eller

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
Bygg och anläggning 1, 200 p

eller

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
Arkitektur – hus, 100 p

eller

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
Hållbart samhällsbyggande, 100 p

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens.
Tjänstgöringsintyg måste bifogas om du ansöker om reell kompetens. Tjänstgöringsintyget ska innehålla ditt arbetsområde (=arbetsuppgifter), sysselsättningsgrad, datum du var anställd och underskrift från ansvarig på din arbetsplats.

Ansökan

Du söker via en länk på utbildningens hemsida. 

Examen & Intyg

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen som Bygglovshandläggare.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigande.

Yrkeshögskolan i Borås

Längre utbildningar och korta kurser

Yrkeshögskolan i Borås har en klar idé. Vi ska kombinera teoretiska studier med praktiskt arbete och aktivt arbeta tillsammans med vårt lokala näringsliv. Det är nog inte helt unikt för just våra YH-utbildningar, men vi tror att vi är ovanligt...


Läs mer om Yrkeshögskolan i Borås och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Bygglovshandläggare/ Byggnadsinspektör
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan i Borås

Fabriksgatan 2
531 60 Lidköping

Tel: 0768-885816
Mobil 0768-885816
www.boras.se

Recensioner

Det finns inga recensioner för Bygglovshandläggare/ Byggnadsinspektör

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Bygglovshandläggare/ Byggnadsinspektör från Yrkeshögskolan i Borås, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön