Visa allastudier.se som: Mobil

Vatten- och Miljötekniker

Yrkeshögskolan SKY
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Hallsberg, Järfälla, Sundsvall
80 veckor
Heltid
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Hallsberg
september 2022
22 maj 2022

Järfälla
september 2022
22 maj 2022

Sundsvall
september 2022
22 maj 2022
SKY Stiftelsen Yrkeshögskola Sverige

Vatten- och Miljötekniker

Vatten- och miljötekniker

Utbildningen ger yrkeskompetens för att arbeta inom VA branschen med vatten- och miljöteknik och ger även kompetens inom projektering/utredning och arbetsledning.
En vatten- och miljötekniker jobbar med att se över reningsprocesser för goda vattenkvaliteter och ansvarar allt som oftast för drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningar. Det handlar om att producera och leverera rent dricksvatten och arbetet innefattar utveckling och optimering av dessa produktionsprocesser genom att bland annat minska energi- och kemikalieförburkning.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

* Producera dricksvatten

* Rena förorenat vatten innan det släpps tillbaka till naturen

* Anpassa, optimera/trimma och utveckla processerna vid vattenverk och avloppsreningsverk

* Ta ansvar för och tillämpa specialiserad kunskap i daglig drift och avancerade projekt

Utbilda dig till Vatten- och miljötekniker – få jobb!
Vill du jobba med att bevara vårt vatten? Läs YH-utbildningen Vatten- och miljötekniker! SKY erbjuder en utbildning med stora möjligheter till arbete - VA-branschen står inför ett generationsskifte. Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta med projektering av vatten- reningsverk och ledningsnät. 

Bli en behövd kompetens inom VA-branschen
Sverige har en stor tillgång till vatten med bra kvalitet. Samtidigt har vi en väldigt utvecklad och kretsloppsanpassad avloppsrensning. Det behövs därför en arbetslivsförankrad utbildning av hög kvalitet, som kan fylla detta behov av arbetskraft. SKY:s utbildning Vatten- och miljöteknik uppfyller detta behov!

Efter denna VA-utbildning kan du arbeta som:

 • miljötekniker, drifttekniker, driftingenjör eller driftschef med uppgift att sköta drift och underhåll av vattenverk, reningsverk och ledningssystem med olika grad av befogenheter, ansvar och arbetsledning
 • vattenverk, reningsverk och ledningssystem med olika grad av befogenheter, ansvar och arbetsledning
 • projektledare/utredare av vattenförsörjnings- och vattenmiljöfrågor
 • specialist till branschen med kompetens inom t ex tillverkning, montering och provning av komponenter och system

Behörighet
Du är behörig att antas till en utbildning om du har grundläggande behörighet samt uppfyller kraven på särskilda förkunskaper. Läs mer på utbildningens hemsida.

Utbildningens innehåll
Utbildningen består av elva kurser, två LIA-perioder samt ett examensarbete. Kursmomenten är hämtade från arbetslivets vardag. Många moment genomförs i projektform. I utbildningen ingår följande kurser:

 • Dricksvattenteknik del 1
 • Dricksvattenteknik del 2 
 • El, Styr- o Regler samt Driftövervakning 
 • Examensarbete 
 • Kvalitets- och miljöstyrning 
 • Lärande i Arbete 1 
 • Lärande i Arbete 2 
 • Mikrobiologi 
 • Reningsteknik del 1 
 • Reningsteknik del 2 
 • Rörnätsteknik och ledningssystem 
 • Verksamhets- och affärskompetens, arbetsmiljö 
 • Yttre miljövård 

Kostnader
Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel. 

Förkunskaper

Ansökan görs via SKYs hemsida.

Behörighet:

Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av nedanstående:
1. Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.

2. Har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

3. Har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

4. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.

5. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

6. Eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

Du har läst följande gymnasiekurser och fått lägst betyget G/E/3:

Teoretiska kurser som finns på fler program
• Matematik 2, 100p
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Läs mer och ansök på skys.se!

Examen & Intyg

Efter genomförd och godkänd utbildning erhålls examensbevis, yrkeshögskoleexamen Vatten- och miljötekniker, 400 YH-poäng.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Yrkeshögskolan SKY

Yrkeshögskolan SKY Yrkeshögskolan SKY är grundad och drivs på initiativ från näringslivet, för att fylla behoven på kvalificerad arbetskraft i dag och i framtiden. Näringslivet är en del av Stiftelsen. Alla utbildningar som genomförs i Yrkeshögskolan SKY har alltid stark...


Läs mer om Yrkeshögskolan SKY och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Vatten- och Miljötekniker
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan SKYRecensioner

Det finns inga recensioner för Vatten- och Miljötekniker

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Vatten- och Miljötekniker från Yrkeshögskolan SKY, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön