lärling hovslagare
20 jul 2022

Lärlingsutbildning

Att gå en lärlingsutbildning innebär att gå brevid en mästare som handleder dig på arbetsplatsen. Lärlingsutbildning är för dig som vill lära dig i skarp miljö, där du befinner dig i verkligheten hela tiden.

Det finns olika sätt att utbilda sig i lärlingsform. Vilken form som passar dig beror på din ålder och vilka förkunskaper du har.

Lärlingsutbildning på gymnasiet

Gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom alla yrkesprogram på gymnasiet. Det innebär att du lär dig ett yrke och tillbringar minst halva gymnasietiden på en arbetsplats, där en handledare hela tiden följer dina framsteg och hjälper dig framåt. Det är samma behörighetskrav, ämnesplaner och yrkesexamen som på den skolförlagda varianten av yrkesprogram.

Lärlingsutbildning på komvux

Lärlingsutbildning på komvux vänder sig först och främst till dig som inte har slutbetyg från gymnasieskolan. Har du gymnasieutbildning men är arbetslös eller har tillfälliga anställningar kan du också söka lärlingsutbildning för vuxna.

De lärlingsutbildningar som finns är inom yrken där det är lättare att få jobb. Minst 70 % av utbildningen sker på en arbetsplats med en handledare. Utbildningens längd är mellan en och fyra terminer beroende på yrkesområde och din bakgrund.

Vilka yrken det erbjuds lärlingsplatser inom varierar från kommun till kommun. Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att få uppdaterad information.

Lärlingsutbildning inom yrkeshögskola

Inom yrkeshögskolan finns så kallade "Utbildningar inom smala yrkesområden" där man vill värna om att behålla yrkesverksamma inom hantverksyrken som spelar en viktig roll för lokal och regional utveckling inom olika områden. Det kan vara design, produktutveckling, upplevelseindustri, kulturturism eller kulturvård.

Smala yrkesområden finns även utanför det traditionella hantverksområdet, inomområden där nya yrkesroller uppstått genom att kompetenser inom flera yrkesroller slås samman till en ny. Dessa nya yrkesroller uppkommer ofta i gränslandet mellan IT- och medieområdet eller inom miljöområdet med mera. Det kan också handla om nya yrkesroller som baseras på en känd, bred kompetens där det moderna samhället ställer nya krav eller där den enskilde med exempelvis viss hantverkskompetens bygger på med ny specialistkompetens till en ny nivå inom yrket.

Hitta utbildningar

Stiftelsen Hantverk & Utbildning bedriver den rikstäckande lärlingsutbildningen för vuxna genom Yrkeshögskolan. Här hittar du deras utbildningar.

För Stockholmsregionen bedriver Hantverksakademin yrkeshögskoleutbildning inom smala hantverksyrken.

Upplägg på utbildningen

Utbildningen sker ute hos en verksam hantverkare på valfri ort. Yrkesteorin ska infärgas i det praktiska arbetet. För att söka till utbildningen ska du ha gymnasieutbildning inom sökt yrke eller gymnasieutbildning samt ett års praktisk erfarenhet inom sökt yrke. Efter utbildningstiden skall du vara anställningsbar eller kunna starta eget företag.

Så söker du

Besök respektiva sida för mer information om hur du ansöker.

Utbildningarnas längd

Utbildningarna är på 500 yrkeshögskolepoäng (2,5 års heltidsstudier) på Stiftelsen för Hantverk &  och 400 yrkeshögskolepoäng (2 års heltidsstudier) vid Hantverksakademin.

Utbildningsbevis och gesällprov

Alla lärlingsutbildningar leder till ett utbildningsbevis där utbildningens innehåll finns beskrivet. Inom vissa yrken finns även möjlighet att göra ett gesällprov eller yrkesbevis.

Studiemedel

Du har rätt till studiemedel när du studerar. Studiemedlet består av bidrag, lån och kan ibland också bestå av olika tillägg. Hur mycket lån du vill ta bestämmer du själv, upp till ett visst maxbelopp.

Senast uppdaterad: 20 jul 2022

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-04-16

Rektorer anlitar byggelever privat

Flera rektorer och lärare i Karlskrona har anlitat elever på de praktiska programmen för att bygga privat. På landets yrkespraktiska utbildningar bygger elever hus och bakar kakor för fulla muggar. Det är ett hot mot konkurrensen med privata företag, menar kritiker. Men exakt var gränsen går är inte reglerat i lag. Tidigare i november krävde en konditor i Växjö att en av gymnasieskolornas kondit ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-13

Näringslivet coachar nior

Gymnasievalet närmar sig för niondeklassarna och osäkerheten är stor.  Som ett alternativ till prao och traditionell studie- och yrkesvägledning tar allt fler skolor hjälp av näringslivet för att vidga elevernas perspektiv. Hjulstaskolan i Stockholm är en av de skolor som har satsat ordentligt på att synliggöra arbetslivet för sina elever.  Genom programmet MyDreamNow kommer klasscoacher ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-07

Visst kan du ångra ditt gymnasieval

Gymnasievalet innebär stor beslutsångest för många niondeklassare – men lugn. Det finns chans att ångra sitt val. Hitta rätt i gymnasiedjungeln Hitta din gymnasieutbildning Fakta: Gymnasieprogrammen Nu är det dags att välja till gymnasiet – ett val som innebär beslutsångest för många nior. För vad händer om jag väljer fel? – Jag är absolut orolig för att till exempel hamna i en klass som inte pass ...
Läs mer