Visa allastudier.se som: Mobil
Studera i USA

Studera i USA

Vad roligt att du vill plugga i USA! Du har en spännande och lärorik tid framför dig. Det här är en guide för dig med allt du behöver veta om ansökan, betyg, visum och mycket mer. 

Bra att veta! Det här är i första hand en vägledning för dig som ska ordna dina studier på egen hand eller via en förmedling. 

Hur hittar jag en utbildning i USA? 

Med sökfunktionen här på AllaStudier.se hittar du exempel på universitet, college och språkskolor i USA som gärna tar emot utländska studenter.

På AllaStudier.se:s systersajt educations.com finns också en sökmotor, med 3000 utbildningar i USA. Där kan du söka efter utbildningar antingen via den delstat du är intresserad av eller via det ämne du vill läsa. Du hittar också information om utbildningar och hur du går tillväga för att göra drömmen om studier i USA sann via förmedlingen Blueberry, som ingår i samma koncern som AllaStudier.se. De hjälper dig kostnadsfritt genom hela ansökningsprocessen.

Sök efter utbildning i USA

Utbildningsutbud och studieupplägg

Du som vill studera på högskolenivå i USA har tusentals universitet och college att välja mellan, både statliga och privata. Det finns också en utbildningstyp som kallas community college eller junior college. Skillnaden mellan universitet och community college är att det senare bara är tvåårigt och ger en Associate Degree, medan universiteten erbjuder fyraåriga Bachelor''s Degree. Studieavgiften är generellt sett betydligt lägre på community colleges än på universitet.

Det finns oftast två typer av program på ett community college: de som är mer akademiska där du studerar i två år för att sedan fortsätta (transfer) till ett universitet och mer yrkesinriktade och praktiska program som förbereder dig för arbetsmarknaden. I stort sett alla community colleges har transfer agreements med universitet, vilket innebär att du som studerat där i två år automatiskt fortsätter på ett universitet och läser ytterligare två år där. 

Steg för steg - såhär ser upplägget ut när du ansöker: 

 1. Det finns ingen samlad plats för ansökningar såsom vi använder oss av antagning.se. Du skickar dina ansökningshandlingar direkt till ett universitet eller college. Tänk på att olika lärosäten kan ha olika krav för vad ansökningshandlingarna ska innehålla. 
 2. Du söker en studieplats vid ett universitet eller college i USA, inte till ett särskilt program eller kurs som vi gör i Sverige
 3. Först när du har blivit antagen på ett universitet eller college och påbörjat din utbildning kan du välja inriktning. 
 4. Det finns många olika kurser att välja mellan och du kan relativt fritt sätta ihop din egen utbildning. 

Du som ska läsa till en Bacherlor’s degree (kandidatexamen på svenska) bygger din utbildning på följande sätt: 

 1. Core courses: Alla läser grundkurser i matematik, engelska, humaniora, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Det blir som en förlängning av undervisningen i gymnasiet eller på high school. 
 2. Major courses: Kurser i det ämne du har valt som specialisering. Om du till exempel vill utbilda dig till journalist kommer dina major courses vara inom just journalistik. Det är det ämnet du får din bachelor’s degree i. 
 3. Minor courses: Kurser i andra ämnen som du väljer att fördjupa dig i, men inte i samma utsträckning som dina major courses. 
 4. Elective courses: Övriga kurser i valfria ämnen. 

Vad är en visiting student i USA?

Du som gärna vill plugga i USA, men inte har möjlighet eller lust att läsa en hel utbildning kan på många universitet välja att läsa enstaka terminer eller ett läsår. Du kallas då för en visiting student eller en non-degree student. I de flesta fallen kan du då välja fritt vilka ämnen du vill läsa. Många universitet och högskolor i Sverige erbjuder utbytesterminer för dig som vill läsa en del av din utbildning i USA. 

Utbildningsnivå och examen

Utbildningar på universitet och colleges i USA är uppdelad på två nivåer: undergraduate-nivå och graduate-nivå. 

 • Associate Degree: Två år, undergraduate
 • Bachelor''s Degree: Fyra år, undergraduate
 • Master''s Degree: Ett till tre års påbyggnad på din Bachelor’s degree, graduate
 • Doctoral Degree: Minst fyra års forskarstudier efter din Bachelor’s degree, graduate

Observera att det finns både akademiska mastersutbildningar (Academic Master) och yrkesinriktade mastersutbildningar (Professional Master). Skillnaden är ofta att många yrkesinriktade masterprogram inte är forskningsförberedande och gör att du inte kan plugga vidare om du vill det. 

Hur ser läsåret ut i USA? 

Läsåret i USA är generellt sett nio månader och påminner mycket om läsåret i Sverige. Läsåret börjar i augusti/september och avslutas i maj. Det förekommer också tre- och fyraterminssystem. Till exempel erbjuder många lärosäten en sommartermin för dig som vill påskynda din utbildning. Det vanligaste är dock att du läser en hösttermin och en vårtermin. 

Du som vill börja plugga i USA rekommenderas, av både akademiska och sociala skäl, att starta din utbildning på hösten vid läsårets början. Om du gör det är det också lättare att få tillgång till stipendier. 

Vad behöver jag kunna för att plugga i USA? 

För att kunna söka en utbildning i USA behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav, både akademiska och språkliga. 

Akademiska förkunskapskrav:

Om du har gymnasiekompetens och är behörig att studera på högskolenivå här i Sverige är du i regel behörig att studera på universitet i USA. Kraven på förkunskaper varierar mellan lärosäten och på en del skolor kan du få tillträde även utan gymnasiekompetens.

För att kunna söka till en läkar-, tandläkar-, veterinär- eller juristutbildning i USA måste du först ha en Bachelor’s Degree. Vissa college och universitet kan även acceptera en svensk kandidatexamen, exempelvis en Jur. Kand. som du sedan kompletterar med studier på masternivå i USA.

Det är bra att kontakta antagningsenheten, Office of Admissions, vid det universitet eller college där du vill läsa för att få information om vad som krävs vid just det lärosätet.

Språkliga förkunskapskrav: 

Vissa universitet och college i USA kräver att blivande utländska studenter gör ett av följande två språktest i engelska: 

 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) är det språktest som de flesta amerikanska universitet vill att du skriver. Du kan göra testet i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
 • IELTS (International English Language Testing System) godkänns av vissa amerikanska universitet och ges på Folkuniversitetet i Lund, Stockholm och Göteborg.

Vilka resultat som krävs på proven skiljer sig åt mellan olika universitet. Många universitet och college accepterar ditt gymnasiebetyg i engelska när det gäller dina språkliga förkunskaper. Så precis som med dina akademiska förkunskaper, är det bra att du dubbelkollar vad som krävs med antagningsenheten på den skola du vill läsa. 

Hur fungerar antagning och urval i USA?

De amerikanska universiteten använder följande kriterier för att bedöma dig:

 • Betyg
 • Uppsats
 • Rekommendationsbrev


Uppsats – College Essay: 

I USA måste sökande till universitet och college ofta skriva en särskild uppsats, college essay. En vanlig uppgift är då att skriva ett personal statement där du berättar om dig själv, dina erfarenheter, tankar, mål och drömmar om framtiden. Du kan även bli ombedd att skriva om mer specifika ämnen, som exempelvis ditt första minne, eller vilket som är ditt favoritord och varför. Många upplever det svårt att skriva en college essay, så många att det varje år släpps flera böcker om hur du skriver en vinnande college essay.

I USA har extracurricular activities stor betydelse och är något som ska framhållas i din ansökan. Med detta menas meriter och erfarenheter som du som ansöker har skaffat dig utanför klassrummet. Det kan vara att du jobbar som volontär, är aktiv i en förening, utövar en sport, spelar ett instrument och så vidare. Höga betyg och bra resultat på kunskapstesterna är ingen garanti för att komma in på ett prestigefyllt universitet, skolan vill att du även tillför något för att göra skolan till en bättre och mer intressant plats. 

Rekommendationsbrev:

På amerikanska lärosäten har rekommendationsbrev ofta en viktig roll i urvalsprocessen. Det ska skrivas av en rektor, studievägledare, handledare eller lärare som känner dig väl och kan bedöma din kapacitet och potential som student. Rekommendationsbrevet bygger på din trovärdighet ytterligare och fungerar som en försäkran för det lärosäte du har ansökt till att de kommer att få en bra student. 

Kunskapstest – SAT och ACT: 

Många college och universitet använder kunskapstester liknande vårt högskoleprov för att avgöra vilken kunskapsnivå du befinner dig på. Majoriteten av skolorna gör det här när du redan har blivit antagen. 

Vanligast är SAT (Scholastic Assessment Tests) som det finns möjlighet att göra i Sverige flera gånger per år, i Stockholm och Malmö.

Ett annat kunskapstest är ACT (American College Testing) som du kan göra i Göteborg, Malmö och Uppsala flera gånger om året. De flesta amerikanska universitet godkänner båder ACT och SAT-testerna.

Hur kvalitetssäkras utbildningarna i USA? 

I USA finns ingen central myndighet som kontrollerar standarden på de tusentals college och universitet som finns i landet. Däremot finns det ett antal så kallade ackrediteringsinstitut som utvärderar lärosätena.

För att vara säker på att den utbildning du är intresserad av håller tillräckligt bra standard behöver du kolla upp att skolan och utbildningen är ackrediterad, dvs. godkänd av ett ackrediteringsinstitut. Det finns sex regionala ackrediteringsinstitut i USA. Om du är osäker på någon utbildning/skola, kan du kontakta Fulbright Commission. De finns i Sverige och ger neutral vägledning för studier i USA.

Så ansöker du till ett universitet eller college i USA

Att söka till universitet och college i USA tar tid och kräver en hel del arbete. Börja planera långt i förväg, cirka ett till ett och ett halvt år innan du vill börja din utbildning.

Börja med att leta upp de skolor som passar dig. Kolla också upp vilka skolor som är i Sverige och rekryterar. Ett personligt möte med skolan ger din ansökan en extra skjuts.

Tänk på följande:

 • Kontakta universitetets antagningsenhet, Office of Admissions, för kursinformation och ansökningshandlingar. På skolans webbplats finns oftast den information du eftersöker och möjlighet att ansöka online.
 • Sista ansökningsdatumet varierar. Utbildningarna startar normalt i augusti eller september och vissa skolor vill ha in din ansökan redan i oktober/november året innan, andra inte förrän i juli samma år. 
 • Förutom själva ansökningsformuläret kan du behöva skicka in betyg, resultat på språktest och kunskapstester, en uppsats samt ett rekommendationsbrev.
 • Skicka med ett bevis på att du klarar finansieringen av dina studier, ett så kallat Statement of Finances. Om du ska finansiera dina studier med studiemedel kan du få ett intyg från CSN. Annars kan du behöva ett intyg från en bank. 

Hur kan en förmedling hjälpa mig? 

Du kan ansöka via någon av de förmedlingar som finns i Sverige. Förmedlingen hjälper dig med ansökan och sköter kontakterna med det universitet eller college du vill studera på. De fungerar som ett stöd för dig genom hela processen och är experter på USA:s skolsystem. AllaStudier.se ingår i samma koncern som Blueberry college och universitet, en förmedling som kostnadsfritt hjälper dig som vill plugga i USA. 

Lär mer om Blueberry college och universitet 

Översättning av betyg

För att söka till utbildningar i USA behöver du översätta dina slutbetyg från gymnasiet och/eller eventuellt andra studieintyg till engelska. Kraven på översättning varierar från skola till skola. Följande alternativ finns:

 • Översätta själv – ta hjälp av Skolverkets översättningsmall.
 • Skolan som utfärdat betyget översätter och stämplar.
 • Översättningen görs av auktoriserad översättare.

Skicka inte dina originalbetyg/intyg utan se till att ta kopior på alla handlingar. Ta reda om det räcker att få kopiorna bevittnade eller om de måste legaliseras och stämplas hos ambassaden eller Notarius Publicus.

Vad kostar det att plugga i USA? 

Universitet och college i USA tar ut undervisningsavgifter, tuition fees, från cirka $5 000 till uppemot $50 000 per läsår (källa: Times higher education, maj 2020) Avgifterna är högre på de privata lärosätena än på de statliga. Utöver dina undervisningsavgifter behöver du finansiering för boende, litteratur eller annat studiematerial, mat och transport. 

Går det att få hjälp med finansieringen? 

Många behöver hjälp med att finansiera sina studier i USA. Som svensk kan du söka studiemedel från CSN. Där kan du också ta extra lån utöver ditt vanliga studielån för att finansiera resa till och försäkring i USA. Många söker även stipendier. 

Hur söker jag ett stipendium i USA? 

Ett sätt att finansiera eller få ett bidrag till dina studier i USA är genom stipendier. Skolorna har egna stipendier som du kan söka när har börjat där. Det är bra att redan vid ansökan fundera kring varför just du borde få ett av skolans stipendium. Hur kan du göra skolan till en roligare och bättre plats? Du kanske är jätteduktig på teater? Eller så har du fina ledaregenskaper? Du som utövar en sport på högre nivå kan med fördel söka ett sportstipendium. AllaStudier.se ingår i samma koncern som CSUSA - en förmedling som hjälper dig att söka sportstipendium i USA. 

Läs mer om CSUSA här 

Hur kan jag bo när studerar i USA?  

Precis som i Sverige finns det många olika boendealternativ för dig som pluggar. Vad som avgör var just du bor beror dels på vad du är beredd att betala för boende och dels på om du vill bo själv eller tillsammans med andra. Här är några alternativ: 

Studenthem: 

På de flesta universitet och college i USA finns möjlighet att bo på studenthem, dormitories, eller dorms. Dessa ligger antingen på eller precis i närheten av campus, alltså universitetsområdet. På vissa dormitories bor det bara kvinnliga studenter och på andra bara manliga. Det finns även dormitories där det bor både kvinnliga och manliga studenter. 

Att bo två studenter i varje rum är inte ovanligt i USA. Dusch och toalett delas oftast med andra som bor på samma våningsplan. På de flesta studenthem finns möjlighet att laga mat eller köpa färdiglagad mat i intilliggande cafeterior och matsalar. 

När du bor på ett studenthem måste du följa de regler som satts upp av studenthemmet. Reglerna kan variera, därför är det bra att du i förväg försäkrar dig om att du hamnar på ett studenthem som passar din livsstil. 

Inneboende: 

Många universitet och college i USA erbjuder möjligheten att bo hemma hos en amerikansk familj under din studieperiod. Som inneboende har du oftast eget rum och delar kök och badrum med familjen du bor hos. Frukost och/eller andra måltider kan ingå i hyran, annars handlar och lagar du din mat själv i familjens kök.

Dela lägenhet eller hus: 

Att dela lägenhet eller hus med andra studenter utanför universitetsområdet är ett annat alternativ. Då brukar man i regel ha varsitt rum medan ni delar kök, badrum, vardagsrum och andra gemensamma utrymmen. Att dela lägenhet eller hus kan vara billigare än att bo på studenthem eller inneboende vilket gör att konkurrensen kan vara hårdare. Var därför ute i god tid om du vill bo i en delad lägenhet. 

Hur ordnar jag boende som student i USA? 

För att hitta en studentbostad i USA vänder du dig i första hand till det college eller universitet där du ska läsa. De flesta lärosäten har en särskild bostadsservice, Housing Office, som kan hjälpa dig att hitta olika typer av boende. En bra utgångspunkt för att hitta bostad är att söka på någon av de många bostadssajter som finns på internet. Se också på anslagstavlorna på skolan och hör dig för bland kursare och andra du träffar.

Tänk på att gas, elektricitet och telefon (utilities) sällan ingår i hyran i USA. Det betyder att du måste räkna med att detta tillkommer om du hyr en lägenhet utanför universitetsområdet. Hyresvärden kan kräva två sorters betalningar i förväg innan du flyttar in i en lägenhet: en säkerhetshyra för första och sista månaden, kallad advance rent, och en deposition för eventuellt slitage motsvarande en månadshyra, kallad cleaning deposit. Depositionen för slitage återbetalas förutsatt att lägenheten är i bra skick när du flyttar ut. Tänk på att ta ett kvitto på att du betalt depositionen, det underlättar när du ska få tillbaka den. 

Vad behöver jag för försäkringar när jag pluggar i USA? 

Om du ska studera i USA är det viktigt att du har ett bra försäkringsskydd. För det första måste du ha en sjukvårdsförsäkring som täcker kostnaderna om du skulle behöva uppsöka en läkare, tandläkare eller annan vårdnadsgivare.

Du behöver också en försäkring som ersätter dig om du skulle råka ut för stöld, inbrott, brand eller andra tråkigheter. Överfallsskydd, rättsskydd och ansvarsskydd bör också ingå i den försäkring du tecknar. Du som är inskriven vid ett svenskt universitet eller högskola kan ibland använda dig av de försäkringsförmåner som lärosätet erbjuder. Kontakta din studievägledare för mer information.

Vad behöver jag för visum för att plugga i USA? 

För att få studera i USA måste du ha ett särskilt studentvisum. Normalt sett är det Student Visa F-1 du behöver eller om du reser genom ett erkänt utbytesprogram: Student Visa J-1. Ansökan om studentvisum görs på USA:s ambassad i Stockholm när du fått besked om att du antagits på en utbildning. Alla som ansöker om visum behöver genomföra en personlig intervju på ambassaden. Du bokar tid för denna intervju på ambassadens webbplats. Där kan du även se exakt vilka handlingar du behöver för att söka visum

Jag vill studera engelska i USA! 

Vad roligt! I USA finns många kurser att välja mellan för dig som vill studera engelska. Det finns allmänna kurser från nybörjarnivå upp till mycket avancerad nivå, förberedande kurser inför universitetsstudier och språktest, samt specialinriktade kurser för olika yrken och branscher.

Om du vill studera engelska i USA kan du kontakta en skola eller ett universitet direkt, eller så kan du boka via en språkreseförmedling. https://allastudier.se/utbildningar/ak-pa-sprakresa

Kontrollera i förväg att den förmedling du tänkt anlita är seriös. Be om referenser från tidigare studenter och se till att få reda på totalpriset för kurs, resa, boende m.m. innan du bokar.

På många skolor finns möjlighet att ta officiella språkdiplom som exempelvis IELTS (International English Language Testing System) och TOEFL (Test of English as a Foreign Language).

Vad är det för kursavgift?

Kurser i engelska finns både på speciella språkskolor och på vanliga college och universitet. Du kan välja att studera allt från ett par veckor upp till ett år och du kan i regel börja när som helst under året. Tänk på att det inte finns några formella krav på förkunskaper liknande de som ställs för högskole- och universitetsstudier för språkstudier. Kursavgifterna varierar och beror på skolans standard och läge, hur stora undervisningsgrupperna är, om boende och mat ingår i avgiften med mera. Ta kontakt med den skola du är intresserad av för att få uppdaterad information om kursavgifter.

Hitta engelskakurs i USA

Senast uppdaterad: 01 feb 2022

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-10-12

Studiedestination: New York

Funderar du på att studera i “The Big Apple”? New York har en skön mix av människor från hela världen och det är heller inte ovanligt att se kändisar! Här hittar du tips och tricks om hur du bäst förbereder dig inför att studera i New York!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-09-20

Hitta ett idrottsstipendium i USA

I USA finns fler än 1 000 lärosäten där hundratusentals studenter finansierar sina studier genom idrottsstipendier. Stipendier kan täcka alla eller delar av kostnaderna för studietiden på ett amerikanskt college eller universitet. Idrottsstipendier i USA Collegeidrotten i USA har en lång tradition och stor ekonomisk betydelse – både för skolor och studenter.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-27

Han kom in på Harvard

Rasmus Cruce Naeyé lyckades med det omöjliga, att komma in på ett av världens högst rankande universitet. Här berättar han hur han lyckades! 

Läs mer
Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön