Visa allastudier.se som: Mobil
Studera i USA

Studera i USA

Det här är en guide för dig som vill plugga i USA. Så funkar ansökan, betyg, visum och mycket mer. Hitta utbildningar, college, universitet och skolor.

OBS! Detta är i första hand en vägledning för dig som ska ordna dina studier på egen hand eller via en förmedling.

För utbytessugna studenter:

Studera på högskola i USA
Läs mer om att studera på högskola utomlands

Hitta utbildningar

Med sökfunktionen här på AllaStudier hittar du exempel på universitet, college och språkskolor i USA som gärna tar emot utländska studenter.

EducationUSA finns också en sökmotor, med alla högskolor i USA. Sök geografiskt eller utifrån andra kriterier, till exempel vilka ämnen du vill studera eller vilka idrotter som finns på skolan.

Utbildningsutbud och uppläggUtbud

Om du vill studera på högskolenivå i USA har du tusentals universitet och college att välja mellan, både statliga och privata.

Skillnaden mellan universitet och s k community college eller junior college är att de senare bara är tvååriga och ger en s k Associate Degree, medan universiteten erbjuder fyraåriga Bachelor''s Degree. Studieavgiften är betydligt lägre på community colleges än på universitet.

Det finns generellt två typer av program på community college: de som är mer akademiska där man studerar två år för att sedan fortsätta ("transfer") till ett universitet, och mer yrkesinriktade, praktiska program. I stort sett alla community colleges har "transfer agreements" med universitet, vilket innebär att studenten efter två år automatiskt fortsätter på ett universitet och läser de två sista åren där.

Upplägg

Kännetecknande för högskolestudier i USA:

 • Du söker en studieplats vid ett universitet eller college i USA, inte till ett särskilt program eller kurs.
 • Först när du blivit antagen och påbörjat utbildningen väljer du inriktning.
 • Det finns stora möjligheter att välja bland olika kurser och man kan relativt fritt sätta ihop sin egen utbildning.

De kurser som ingår i en Bachelor’s Degree kan delas in i:

Core courses Grundkurser i matematik, engelska, humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap som alla läser.
Major courses Kurser i det huvudämne du väljer som specialisering.
Minor courses Kurser i ett andra ämne du väljer att fördjupa dig i.
Elective courses Övriga kurser i valfria ämnen.

Visiting student

Vill du inte läsa en hel utbildning i USA finns det på många universitet möjlighet att läsa enstaka terminer eller läsår som så kallad non-degree student eller visiting student. Då brukar man kunna välja fritt vilka ämnen man vill studera. Detta kallas också special student och non-matricular student.

Utbildningsnivå och examen

Utbildningen i USA är uppdelad på två nivåer: undergraduate-nivå och graduate-nivå.

ExamenUtbildningslängdNivå

Associate Degree 2 år Undergraduate
Bachelor''s Degree 4 år Undergraduate
Master''s Degree 1-3 års påbyggnad på Bachelor Graduate
Doctoral Degree Minst 4 års forskarstudier efter Bachelor Graduate

Observera att det finns både akademiska mastersutbildningar (Academic Master) och yrkesinriktade mastersutbildningar (Professional Master). Skillnaden är ofta att många yrkesinriktade masterprogram inte är forskningsförberedande och gör att du inte kan plugga vidare.

Läsåret

 • Läsåret i USA är generellt sett nio månader:
  augusti/september - maj.
 • Det förekommer både två-, tre- och fyraterminssystem.
 • Många lärosäten erbjuder möjligheten till sommarkurser då du kan påskynda din utbildning.

Av såväl akademiska som sociala skäl rekommenderar det amerikanska högskoleväsendet att utländska studenter påbörjar sina studier i USA på hösten vid läsårets början. Börjar du på hösten kan det också vara enklare att få tillgång till stipendier.

Krav på förkunskaper

För att söka till en utbildning i USA måste du uppfylla vissa förkunskapskrav. Det handlar dels om akademiska förkunskaper och dels om språkliga förkunskaper.

Akademiska förkunskapskrav

Detta gäller för antagning till högskolor i USA:

 • Om du har gymnasiekompetens och är behörig att studera på högskolenivå här i Sverige är du i regel behörig att studera på universitet i USA.
 • Kraven på förkunskaper varierar mellan lärosäten och på en del skolor kan du få tillträde även utan gymnasiekomptens.
 • För att kunna söka till en läkar-, tandläkar-, veterinär- eller juristutbildning i USA måste du först ha en Bachelor’s Degree. Vissa college och universitet kan även acceptera en svensk kandidatexamen, exempelvis en Jur. Kand. som du sedan kompletterar med studier på masternivå i USA.
 • Kontakta antagningsenheten, Office of Admissions, vid det universitet eller college där du vill läsa för att få information om vad som krävs vid just det lärosätet.

Språkliga förkunskapskrav

Nästan alla universitet och college i USA kräver att blivande utländska studenter gör ett språktest i engelska:

 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) är det språktest som de flesta amerikanska universitet vill att du skriver. Du kan göra testet i Stockholm, Göteborg och Malmö. TOEFL-testet ges några gånger i månaden, men det blir ofta fullt, så se till att anmäla dig i god tid.
 • IELTS (International English Language Testing System) godkänns av vissa amerikanska universitet och ges ungefär en gång i månaden på Folkuniversitetet i Lund, Stockholm och Göteborg.

Vilka resultat som krävs på proven skiljer sig åt mellan olika universitet. Kolla upp exakt vilket eller vilka test som accepteras och vilken poäng som krävs där du vill läsa!

Antagning och urval

De amerikanska universiteten använder följande kriterier för att bedöma dig:

 • Betyg
 • Kunskapstester
 • Uppsats
 • Rekommendationsbrev

Kunskapstest – SAT och ACT

Många college och universitet använder kunskapstester liknande vårt högskoleprov som urvalsinstrument vid antagningen. Vanligast är SAT (Scholastic Assessment Tests) som det finns möjlighet att göra i Sverige flera gånger per år, i Stockholm och Malmö.

Ett annat kunskapstest är ACT (American College Testing) som du kan göra i Göteborg, Malmö och Uppsala flera gånger om året. De flesta amerikanska universitet godkänner båder ACT och SAT-testerna.

Uppsats – College Essay

I USA måste sökande till universitet och college ofta skriva en särskild uppsats, college essay. En vanlig uppgift är då att skriva ett personal statement där du berättar om dig själv, dina erfarenheter, tankar, mål och drömmar om framtiden. Du kan även få mer specifika ämnen, som exempelvis ditt första minne, eller vilket som är ditt favoritord och varför. Det finns hyllmeter med böcker om hur du skriver en vinnande college essay.

I USA har sk extracurricular activities stor betydelse och något som ska framhållas i din ansökan. Med detta menar man meriter och erfarenheter som de sökande skaffat sig utanför klassrummet. Det kan vara att man jobbar som volontär, är aktiv i en förening, utövar en sport, spelar ett instrument etc. Högsta betyg är ingen garanti för att komma in på ett prestigefyllt universitet, skolan vill att du även tillför något annat för att göra skolan till ett bättre ställe.

Rekommendationsbrev

På amerikanska lärosäten har rekommendationsbrev ofta en viktig roll i urvalsprocessen. Det ska skrivas av en rektor, studievägledare, handledare eller lärare som känner dig väl och kan bedöma din kapacitet och potential som student.

Kvalitetssäkring

I USA finns ingen central myndighet som kontrollerar standarden på de tusentals college och universitet som finns i landet. Däremot finns det ett antal så kallade ackrediteringsinstitut som utvärderar lärosätena.

För att vara säker på att den utbildning du är intresserad av håller tillräckligt bra standard måste du kolla upp så att skolan och utbildningen är ackrediterad, dvs. godkänd av ett ackrediteringsinstitut. Det finns sex stycken regionala ackrediteringsinstitut i USA. Dessutom finns ”professionella” ackrediteringsinstitut som granskar de nationella skolorna i dans, musik, ekonomi osv.

Om du är osäker på någon utbildning/skola, kan du kontakta Fulbright Commission. De finns i Sverige och ger neutral vägledning för studier i USA.

Så söker du

Att söka till universitet och college i USA tar tid och kräver en hel del arbete. Börja planera långt i förväg, cirka ett till ett och ett halvt år innan du vill börja din utbildning.

Börja med att hitta de skolor som passar dig genom att göra en "match making" på collegeboard.com eller educationusa.info. Lägg in alla parametrar som betyder något för dig såsom ämnen, storlek, geografisk placering m m.

Håll dig uppdaterad med vilka skolor som är i Sverige och rekryterar. Ett personligt möte med skolan ger din ansökan en extra skjuts.

Tänk på följande:

 • Kontakta universitetets antagningsenhet, Office of Admissions, för kurskatalog och ansökningshandlingar. Besök skolans webbplats där det ofta finns information och möjlighet att ansöka online.
 • Sista ansökningsdatum varierar. Utbildningarna startar normalt i augusti eller september och vissa skolor vill ha in din ansökan redan i oktober/november året innan, andra inte förrän i juli samma år.
 • Förutom själva ansökningsformuläret kan du behöva skicka in betyg, resultat på språktest och kunskapstester, uppsats, rekommendationsbrev.
 • Skicka med ett bevis på att du klarar finansieringen av dina studier, ett så kallat Statement of Finances. Om du ska finansiera dina studier med studiemedel kan du få ett intyg från CSN. Annars kan du behöva ett intyg från en bank. Var noga med att fylla i ansökan korrekt, och att få med alla handlingar som krävs.

Söka via förmedling

Du kan ansöka via någon av de förmedlingar som finns i Sverige. Förmedlingen hjälper dig med ansökan och sköter kontakterna med det universitet eller college du vill studera på. AllaStudier.se ingår i samma koncern som Blueberry college och universitet, en förmedling som kostnadsfritt hjälper dig som vill plugga i USA. 

Översättning av betyg

För att söka till utbildningar i USA behöver du översätta dina slutbetyg från gymnasiet och/eller eventuellt andra studieintyg till engelska. Kraven på översättning varierar från skola till skola. Följande alternativ finns:

 • Översätta själv – ta hjälp av Skolverkets översättningsmall.
 • Skolan som utfärdat betyget översätter och stämplar.
 • Översättningen görs av auktoriserad översättare.

Skicka aldrig originalbetyg och intyg utan se till att ta kopior på alla handlingar. Ta reda om det räcker att få kopiorna bevittnade eller om de måste legaliseras och stämplas hos ambassaden eller Notarius Publicus.

Studieavgift

Universitet och college i USA tar ut undervisningsavgifter, tuition fees, från cirka $6 000 till uppemot $50 000 per läsår (cirka 45 000 – 374 000 kr). Avgifterna är högre på de privata lärosätena än på de statliga.

Studiemedel och stipendierStudiemedel

För studier i USA kan du söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Dessutom kan du få ett extralån för resa (en t/r-resa per kalenderhalvår) och för försäkring.

Stipendier

Ett annat sätt att finansiera eller få ett bidrag till utlandsstudierna är genom stipendier. På undergrad-nivån finns det mer eller mindre inga stipendier att få från Sverige. Däremot har de amerikanska skolorna gott om stipendier av olika slag. Dessa ges först efter att man har blivit antagen och man bör tänka på samma sätt som inför antagningen: Varför blir denna skolan en bättre och roligare skola om jag går där? Anledningarna kan vara många såsom: idrott, ledarskap, musik, drama, aktivt föreningsintresse.

Boende Studenthem

På de flesta universitet och college i USA finns möjlighet att bo på studenthem, dormitories, eller “dorms”. Dessa ligger antingen på universitetsområdet, campus, eller precis i närheten. På vissa dormitories bor det bara kvinnliga studenter, och på andra bara manliga. Det finns även coeducational eller ”coed” dormitories där det bor både killar och tjejer.

Att man bor två studenter i varje rum är inte ovanligt i USA. Dusch och toalett delas oftast med andra som bor på samma våningsplan. På de flesta studenthem finns möjlighet att laga mat. Många studenthem erbjuder färdiglagad mat i intilliggande cafeterior och matsalar, till studentpriser.

När du bor på ett studenthem måste du följa de regler som satts upp av studenthemmet. Dessa regler kan skifta alltifrån att kräva 24 timmars tystnad, till att vara betydligt mer liberala gällande ljudnivåer. Försäkra dig i förväg om att du hamnar rätt för att undvika obehag och missförstånd.

Inneboende

Många universitet och college i USA erbjuder möjligheten att bo hemma hos en amerikansk familj under din studieperiod. Som inneboende har du oftast eget rum och delar kök och badrum med familjen du bor hos. Frukost och/eller andra måltider kan ingå i hyran, annars handlar och lagar du din mat själv i familjens kök.

Dela lägenhet eller hus

Att dela lägenhet eller hus med andra studenter utanför universitetsområdet är ett annat alternativ. Då brukar man i regel ha var sitt rum medan man delar kök, badrum, vardagsrum och andra gemensamma utrymmen. Eftersom rum i dessa kollektiv brukar vara billigare än annat boende kan de vara svåra att få tag på.

Ordna boende

För att hitta en bostad i USA vänder du dig i första hand till det college eller universitet där du ska läsa. De flesta lärosäten har en särskild bostadsservice, Housing Office, som kan hjälpa dig att hitta olika typer av boende.

En bra utgångspunkt för att hitta bostad är att söka på någon av de många bostadssajter som finns på internet. Se också på anslagstavlorna på skolan och hör dig för bland kursare och andra du träffar.

Tänk på att gas, elektricitet och telefon (utilities) sällan ingår i hyran i USA. Det betyder att du måste räkna med att detta tillkommer om du hyr en lägenhet utanför universitetsområdet.

Hyresvärden kan kräva två sorters betalningar i förväg innan du flyttar in i en lägenhet: en säkerhetshyra för första och sista månaden, kallad advance rent, och en deposition för eventuellt slitage motsvarande en månads hyra, kallad cleaning deposit. Depositionen för slitage återbetalas förutsatt att lägenheten är i bra skick när du flyttar ut. Tänk på att du ska få ett kvitto på att du betalt depositionen.

Försäkring

Om du ska studera i USA är det viktigt att du har ett bra försäkringsskydd. För det första måste du ha en sjukvårdsförsäkring som täcker kostnaderna om du skulle behöva uppsöka en läkare, tandläkare eller annan vårdnadsgivare. Dessutom behöver du en försäkring som ersätter dig om du skulle råka ut för stöld, inbrott, brand eller andra tråkigheter. Överfallsskydd, rättsskydd och ansvarsskydd bör också ingå i den försäkring du tecknar.

Du som är inskriven vid ett svenskt universitet eller högskola kan ibland använda dig av de försäkringsförmåner som lärosätet erbjuder. Kontakta en studievägledare för mer information.

Visum

För att få studera i USA måste du ha ett särskilt studentvisum. Normalt sett är det Student Visa F-1 eller, om du reser genom ett erkänt utbytesprogram, Student Visa J-1. Ansökan om studentvisum görs på USA:s ambassad i Stockholm när du fått besked om att du antagits på en utbildning. 

Alla som ansöker om visum måste gå på en personlig intervju på ambassaden. Du bokar tid för denna intervju på ambassadens webbplats. Där kan du även se exakt vilka handlingar du behöver för att söka visum. Ett studentvisum kostar 1 120 kr. 

(Källa: Amerikanska ambassaden, 2013-06-25.)

Studera engelska i USA

I USA finns många kurser att välja mellan för dig som vill studera engelska. Det finns allmänna kurser från nybörjarnivå upp till mycket avancerad nivå, förberedande kurser inför universitetsstudier och språktest, samt specialinriktade kurser för olika yrken och branscher.

Kursavgift

Kurser i engelska finns både på speciella språkskolor och på vanliga college och universitet. Du kan välja att studera allt från ett par veckor upp till cirka ett år, och du kan i regel börja när som helst under året. Observera att det för språkstudier inte finns några formella krav på förkunskaper liknande de som ställs för högskole- och universitetsstudier.

Boka själv eller via förmedling

Kursavgifterna varierar och beror på skolans standard och läge, hur stora undervisningsgrupperna är, om boende och mat ingår i avgiften m.m.

Om du vill studera engelska i USA kan du kontakta en skola eller ett universitet direkt, eller så kan du boka via en språkreseförmedling. 

Kontrollera i förväg att den förmedling du tänkt anlita är seriös. Be om referenser från tidigare studenter och se till att få reda på totalpriset för kurs, resa, boende m.m. innan du bokar.

Språkdiplom och tester

På många skolor finns möjlighet att ta officiella språkdiplom som exempelvis IELTS (International English Language Testing System) och TOEFL (Test of English as a Foreign Language).

Mer information

Kontakta Fulbright Commission för mer information om studier i USA. De är offentlig organisationer som informerar svenskar om studier i USA. Du hittar också allmän information på Studying-in-US.org.

Senast uppdaterad: 07 okt 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-10-12

Studiedestination: New York

Funderar du på att studera i “The Big Apple”? New York har en skön mix av människor från hela världen och det är heller inte ovanligt att se kändisar! Här hittar du tips och tricks om hur du bäst förbereder dig inför att studera i New York!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-12-04

TOEFL – språktest i engelska

TOEFL mäter din förmåga att använda och förstå engelska på universitetsnivå. Det är det största och vanligaste språktestet i engelska och används av universitet i hela världen.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2013-04-08

Studera på college i USA

Iza Nilsson-Forsén lever studentliv på Winona University i Minnesota. Hon har ett fullspäckat schema som rymmer allt ifrån träning och aktiviteter till vänner och pluggande. När Iza Nilsson-Forsén gick i gymnasiet tog hennes klass emot en amerikansk utbytesstudent från Arizona. Iza och den amerikanska studenten blev kompisar och det var här allt började.
Läs mer
Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön