Visa allastudier.se som: Mobil

Skogsbrukstekniker

Dille Gård AB
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Krokom
300 yh-poäng
Heltid
Startdatum: 2020-08-27 - Krokom

Skogsbrukstekniker

Skogsbrukstekniker Yrkeshögskola på Dille GårdFör dig som siktar in dig på ett kvalificerat yrke i skogsbranschen är YH-utbildningen Skogsbrukstekniker en god väg. Utbildningen ger dig kompetens att driva företag inom skogsvård och avverkning eller arbeta som planerare, arbetsledare eller specialiserad skogsmaskinförare.Skogsbranschen efterfrågar kompetens inom flera kvalificerade praktiska inom skog, till exempel inom drivning och skogsvård. Det finns också ett behov av entreprenörsföretag inom skogsskötsel, planering, certifiering, natur- och kulturvård.YH-utbildningen Skogsbrukstekniker ger dig djupare kunskaper inom de ämnen som ingår i gymnasieutbildningen Skogsmaskinförare eller liknande. Den tillför också de kunskaper som du behöver som arbetsgivare, arbetsledare och inom kundbemötande.Efter avslutad utbildning har du möjlighet att driva skogsvårds- eller avverkningsföretag, du kan jobba som arbetsledare, planerare, specialiserad skogsmaskinförare. Du kan också söka vidare till Skogsmästare på högskolan.UtbildningsplanAvverkningsteknikEkonomi och entreprenörsskapFöretagsledning, organisation och kommunikationLärande i arbeteService, underhåll och felsökningSkogens natur och miljökunskapSkogsråvaror och sortimentTransportteknikEfter avslutad utbildning har du kunskaper om:-Arbetsledande funktion i ett skogligt arbetslag.-Skogsbruksföretagets ekonomi och organisation.-Lagar och avtal samt regler som styr det praktiska skogsföretagandet.-Ledarskap, kommunikation och lagarbete.-Företagande, entreprenörskap, marknadsföring.-Naturhänsyn - och kulturmiljövård i skogsbruket.-Hållbart skogsbruk, -certifieringar inom skogsbruket.-Skogsbruk med olika mål och alternativa skogsskötselmodeller.-Specialiserad skogsmaskinkörning med god miljöhänsyn-ExamensarbetePraktikUnder din utbildning har du 15 veckors praktik, LIA – Lärande i arbete. Det ger dig möjlighet att knyta viktiga kontakter med arbetslivet. Du kan välja att göra praktiken i Sverige eller ev göra en del av praktiken utomlands.Förkunskaper: Särskilda förkunskaper från gymnasiet är kurserna Motor- och röjmotorsåg 1 (100p), Terrängfordon (100p), Skogsskötsel 1 (100p) eller motsvarande samt 6 månaders skoglig arbetslivserfarenhet. Arbetslivserfarenhet kan t ex vara praktik under din gymnasietid. Saknas dessa särskilda förkunskaper kan vi erbjuda dessa kurser innan kursstart. Kontakta oss för mer information.Omfattning och utbildningsformOmfattning är heltid 1,5 år, 300 högskolepoäng, 25 timmar per vecka undervisning under 40 veckor per år, totalt alltså 60 veckor. Utbildningsorten är Dille i Krokoms kommun.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande: 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förutom detta ställs följande krav: Kurser: Naturbruksprogrammet Motor- och röjmotorsåg 1, 100p Skogsskötsel 1, 100p Terrängtransporter 100 p OCH Yrkeserfarenhet Omfattning och längd: 6 månader heltid Typ av yrkeserfarenhet: 6 månaders yrkeserfarenhet krävs. Yrkeserfarenheten skall ha betydelse för utbildningens speciella karaktär och måste alltså vara från skogligt arbete av något slag.

Hitta till utbildaren

Dille Gård AB