Skogsbrukstekniker

Ljusdals kommun
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Ljusdal
300 yh-poäng
Heltid

Skogsbrukstekniker

--- Utbildningen ger kunskaper om det mindre skogsföretagets ekonomi och arbetsledning.

Efter avslutad utbildning skall den studerande ha kompetenser att starta och driva ett skogsvårds eller avverkningsföretag eller arbeta som arbetsledare/planerare/maskinförare.

Utbildningen ger behörighet till studier på Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.Skogsbruket är i stort behov av kunniga medarbetare. ---

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Förutom detta ställs följande krav:

Kurser:

Naturbruksprogrammet

  • Motor- och röjmotorsåg 1, 100p
  • Skogsskötsel 1, 100p
  • Terrängtransporter, 100p

OCH

Yrkeserfarenhet

Omfattning och längd:

6 månader heltid

Typ av yrkeserfarenhet:

Yrkeserfarenheten skall bestå av vanliga skogsarbeten så som röjning, plantering, maskinkörning, planering, sågverk eller motsvarande. För att få tillgodoräkna sig yrkeserfarenhet skall den vara sammanhängande i minst två månader.

Hitta till utbildaren

Ljusdals kommun

Recensioner

Det finns inga recensioner för Skogsbrukstekniker

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön