Masterprogram i religionsvetenskap och teologi, inriktning bibelvetenskap

Enskilda Högskolan Stockholm
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Stockholm
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Stockholm

Masterprogram i religionsvetenskap och teologi, inriktning bibelvetenskap

Masterprogrammet ges på avancerad nivå och syftar till att ge kunskaper och färdigheter inom religionsvetenskap och teologi. En master- eller magisterexamen på programmet förbereder för forskarutbildning inom något av ämnesområdena bibelvetenskap, kyrkohistoria med missionsvetenskap och ekumenik, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap eller systematisk teologi.Utbildningen ger kunskaper som kan användas av olika yrkesgrupper där kännedom om religion, teologi, livsåskådningsfrågor och trossamfundens självförståelse och praktiker är av vikt till exempel inom religiösa organisationer, media och utbildning. Det kan även vara yrkesförberedande eller vidareutbildning för pastorer, präster och lärare.Masterprogrammet bygger väsentligen på de kunskaper som studenterna får i programmet på grundnivå vid högskolan eller motsvarande kunskaper från annat lärosäte. Utbildningen inom programmet ger studenterna i förhållande till utbildning på grundnivå:· väsentligt fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor· väsentligt ökad förmåga att självständigt, kritiskt och systematiskt integrera ochanvända kunskaper· väsentligt ökad förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar ochsituationer· väsentligt utvecklade förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav påsjälvständighet och kreativitet eller forsknings och utvecklingsarbete· förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt bidra till kunskapsutvecklingen· förmåga att nationellt och internationellt presentera och diskutera sin forskning.

Förkunskaper

Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 högskolepoäng, där minst 150 högskolepoäng utgörs av religionsvetenskap/teologi inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Student med andra relevanta ämnen eller motsvarande utländsk examen kan antas efter särskild prövning.

Examen & Intyg

Masterexamen

Enskilda Högskolan Stockholm

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm! Vid EHS bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och religionsvetenskap/teologi. EHS blev pionjär genom att 1997 vara den första högskolan i landet att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter. Högskolan har kandidat- magister- och masterexamen...


Läs mer om Enskilda Högskolan Stockholm och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Enskilda Högskolan Stockholm


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i religionsvetenskap och teologi, inriktning bibelvetenskap

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön