Visa allastudier.se som: Mobil

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm!

Vid EHS bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och religionsvetenskap/teologi. EHS blev pionjär genom att 1997 vara den första högskolan i landet att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter.

Högskolan har kandidat- magister- och masterexamen i mänskliga rättigheter, samt kandidat-, magister-, master-, licentiat- och doktorsexamen i teologi.

600-700 studerar årligen vid EHS och högskolan har idag ett 30-tal lektorer anställda, varav flertalet är docenter eller professorer.

EHS erbjuder högskoleutbildning och forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Högskolan får statsbidrag och kurserna är studiemedelsberättigande. EHS har externfinansierade forskningsprojekt och bedriver även uppdragsverksamhet av olika slag.

Genom omfattande internationella kontakter och nära samarbete med flera svenska och nordiska universitet, erbjuder EHS möjligheter för både studenter och lärare till utbyte och gemensamma forskningsprojekt.

Visa alla utbildningar med Enskilda Högskolan Stockholm

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykoterapi Utbildningsform Längd Ort
Själavård och psykisk ohälsa Klassrum Stockholm
Humaniora
Litteraturvetenskap
Text, kontext och tolkning Klassrum Stockholm
Text, kontext och tolkning, distanskurs Distans Distans
Religionsvetenskap
(Post)Secularization in Modern Political Philosophy Distans Distans
Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv Klassrum, Distans Flera orter (2)
Att vara ledare bland barn och unga i kyrklig verksamhet Distans Distans
Bachelor Programme in Theology, Eastern Christian Studies Klassrum Södertälje
Berättare, profeter och poeter Klassrum Stockholm
Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Klassrum Stockholm
Biblical Studies Klassrum Södertälje
Biblical Studies, Distance Education Distans Distans
Christian Art, East and West (II) Distans Distans
Coptic Orthodox Theology Distans Distans
Diakoni och socialt arbete i en värld i förändring Distans Distans
Eastern Christian Ecclesiology Klassrum Södertälje
Eastern Christian Ecclesiology, Distance Education Distans Distans
Ecclesial Diplomacy Klassrum Södertälje
Ecclesial Diplomacy, Distance Education Distans Distans
Ecclesiastical Polity, Distance Education Distans Distans
Ecclesiology and International Relations Klassrum Södertälje
Ecclesiology and International Relations, Distance Education Distans Distans
Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Klassrum Stockholm
Etikens klassiker Klassrum Stockholm
Evangelierna och breven Klassrum, Distans Flera orter (2)
Evangelierna och breven, språklig kurs Klassrum Stockholm
Evangelierna och Paulus brev, östkyrklig ickespråklig variant Klassrum Stockholm
Evangelierna och Paulus brev, östkyrklig språklig variant Klassrum Stockholm
Existentiell folkhälsa Klassrum Stockholm
Frikyrkorna och det demokratiska genombrottet Distans Distans
Gestaltning och kommunikation Distans Distans
History of Religions: The World Religions Klassrum Södertälje
History of Religions: The World Religions, Distance Education Distans Distans
Iconology Distans Distans
Interpretation, Theory and Method with Paper Klassrum Södertälje
Interpretation, Theory and Method with Paper, Distance Education Distans Distans
Introduction to Eastern Christian Ecclesiology Klassrum Södertälje
Introduction to Eastern Liturgical Studies Klassrum Södertälje
Kropp och kön i kyrkans historia Klassrum Stockholm
Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi Klassrum Stockholm
Perspective of Life: Canon Law, Marriage and Ascetism Distans Distans
Public Ecclesiology Klassrum Södertälje
Public Ecclesiology, Distance Education Distans Distans
Religion and Politics: From Pax Christiana to Pax Americana Distans Distans
Syriac Orthodox Theology Distans Distans
Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå Klassrum Stockholm
Tematisk kurs, kyrkohistoria, masternivå Klassrum Stockholm
Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå Klassrum Stockholm
Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå Klassrum Stockholm
Teologi i en postsekulär tidsålder Klassrum Stockholm
Tewahedo Orthodox Theology Distans Distans
Text and Context in Eastern Christian Studies Klassrum Södertälje
Text and Context in Eastern Christian Studies, Distance Education Distans Distans
Textkurs med grekiska, magisternivå Klassrum Stockholm
Textkurs med hebreiska, magisternivå Klassrum Stockholm
The Church as Polis Klassrum Södertälje
The Church as Polis, Distance Education Distans Distans
The Church in Theory and Practice Klassrum Södertälje
The Church in Theory and Practice, Distance Education Distans Distans
The Early Church Klassrum Södertälje
The Early Church, Distance Education Distans Distans
The Eastern Orthodox Church in History and Present Distans Distans
The Oriental Orthodox Churches in the Late Ottoman Period Distans Distans
The Renaissance of the Syriac Orthodox Church Distans Distans
The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities Klassrum Stockholm
Theology, Ecology and the Future Klassrum Stockholm
Tillämpad ecklesiologi i mångfaldssamhälle Klassrum Stockholm
Tillämpad religionspsykologi i krissituationer Klassrum Stockholm
Östkyrkornas heliga texter Klassrum Södertälje
Juridik
Asyl- och flyktingrätt Klassrum Stockholm
Barnets rättigheter Klassrum Stockholm
Fred, konflikt och religion Klassrum Stockholm
Funktionshinder och mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Internationell humanitär rätt Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Klimatförändring och mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Kvinnor och mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Mänskliga rättigheter - en kritisk analys Klassrum Stockholm
Mänskliga rättigheter och filosofi Klassrum Stockholm
Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning Klassrum Stockholm
Rasism och diskriminering Klassrum Stockholm
Religions- och övertygelsefrihet Klassrum Stockholm
Yttrande- och tryckfrihet Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Democracy and Liberalism: Contemporary Challenges Distans Distans
Statsvetenskap
Ecclesiastical Polity Klassrum Södertälje

Visa alla

Hitta till utbildaren

Enskilda Högskolan Stockholm

Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma


Recensioner

Det finns inga recensioner för Enskilda Högskolan Stockholm

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön