Visa allastudier.se som: Mobil

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm!

Vid EHS bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och religionsvetenskap/teologi. EHS blev pionjär genom att 1997 vara den första högskolan i landet att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter.

Högskolan har kandidat- magister- och masterexamen i mänskliga rättigheter, samt kandidat-, magister-, master-, licentiat- och doktorsexamen i teologi.

600-700 studerar årligen vid EHS och högskolan har idag ett 30-tal lektorer anställda, varav flertalet är docenter eller professorer.

EHS erbjuder högskoleutbildning och forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Högskolan får statsbidrag och kurserna är studiemedelsberättigande. EHS har externfinansierade forskningsprojekt och bedriver även uppdragsverksamhet av olika slag.

Genom omfattande internationella kontakter och nära samarbete med flera svenska och nordiska universitet, erbjuder EHS möjligheter för både studenter och lärare till utbyte och gemensamma forskningsprojekt.

Visa alla utbildningar med Enskilda Högskolan Stockholm

Utbildningar

Högskola / Universitet
Humaniora
Religionsvetenskap Utbildningsform Längd Ort
Teologiskt program, inriktning pastor Klassrum Stockholm
Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan Klassrum Stockholm
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Humaniora
Religionsvetenskap
Att predika Nya testamentet Klassrum Stockholm
Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv Klassrum, Distans Flera orter (2)
Bachelor Programme in Theology, Eastern Christian Studies Distans, Klassrum Flera orter (2)
Berättare, profeter och poeter Klassrum Stockholm
Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Klassrum Stockholm
Berättare, profeter och poeter. Distanskurs Distans Distans
Bibelhebreiska Klassrum Stockholm
Bibelhebreiska. Distanskurs Distans Distans
Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Biblical Studies Klassrum Södertälje
Biblical Studies, Distance Education Distans Distans
Bioethics and Theology Distans Distans
Christian Art, East and West (I) Distans Distans
Christian Art, East and West (II) Distans Distans
Den historiske Jesus Klassrum Stockholm
Eastern Christian Ecclesiology Klassrum Södertälje
Eastern Christian Ecclesiology, Distance Education Klassrum Södertälje
Eastern Christian Liturgics Klassrum Södertälje
Eastern Christian Liturgics, Distance Education Distans Distans
Eastern Christian Liturgies Klassrum Södertälje
Ecclesiology and Canon Law in Eastern Christianity Klassrum Södertälje
Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Klassrum Stockholm
Equmeniakyrkans historia och identitet Distans Distans
Evangelierna och breven Klassrum Stockholm
Evangelierna och breven, språklig kurs Klassrum Stockholm
Evangelisation - missionell teologi och praxis i olika kontexter Distans Distans
Existentiell folkhälsa Klassrum Stockholm
Feministisk teologi Distans Distans
Forgiveness and Reconciliation in the New Testament Klassrum Stockholm
Gamla testamentets gudsbild Klassrum Stockholm
Gamla testamentets gudsbild, språklig Gt textkurs Klassrum Stockholm
Gamla testamentets teologi Klassrum Stockholm
Helgelse, helande, andedop Klassrum Stockholm
Historical Theology with Church History Klassrum Södertälje
Historical Theology with Church History, Distance Education Distans Distans
History of Eastern Christianity: Mission and Development Klassrum Södertälje
History of Religions: The World Religions Klassrum Södertälje
History of Religions: The World Religions, Distance Education Distans Distans
Iconology Distans Distans
Icons: Art and Theology Distans Distans
Interpretation, Theory and Method with Paper Klassrum Södertälje
Interpretation, Theory and Method with Paper, Distance Education Distans Distans
Judendom och islam Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i teologi, religionsvetenskap och teologi Klassrum Stockholm
Kristologi Klassrum Stockholm
Kropp, kön, makt Klassrum Stockholm
Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi Klassrum Stockholm
Kyrkan tar form: församling, ämbete, gudstjänst, Nt textkurs Klassrum Stockholm
Kyrkan tar form: församling, ämbete, gudstjänst, språklig Nt textkurs Klassrum Stockholm
Kärlekens teologi Klassrum Stockholm
Life and faith of the Orthodox traditions Distans Distans
Martin Luther och reformationstiden Klassrum Stockholm
Medialiserad religion i ett digitaliserat samhälle Distans Distans
Missionsvetenskap Klassrum Stockholm
Missionsvetenskap, distanskurs Distans Distans
Nytestamentlig grekiska Klassrum Stockholm
Orthodox Faith: An introduction Distans Distans
Orthodox Faith: Asceticism and Monasticism Distans Distans
Orthodox Faith: Contemporary life Distans Distans
Orthodox Faith: Dogma and History Distans Distans
Part 1 Methodology and Literature Course Eastern Christian Studies Distans Distans
Pastoral Pedagogical Program, Eastern Christian Studies Klassrum Södertälje
Patristic Studies: Theories and Methods Klassrum Södertälje
Patristic Studies: Theories and Methods, Distance Education Distans Distans
Patristics and the Great Church Fathers Klassrum Södertälje
Pre-Masters Program in Eastern Christian Studies Distans Distans
Psalmbokens teologier och bruk Distans Distans
Robots and Humans. Theology for a Post-Human World Klassrum Stockholm
Sacred Texts of Eastern Christianity Klassrum Södertälje
Sacred Texts of Eastern Christianity Klassrum Södertälje
Sanctification of Life: Sacraments in the Eastern Churches Klassrum Södertälje
Själavård med barn och ungdomar Klassrum Stockholm
Svenska kyrkans tro och liv Distans Distans
Teologi- och kyrkohistoria Klassrum Stockholm
Teologi- och kyrkohistoria, distanskurs Distans Distans
Teologi, religion och kyrka i Sverige Distans Distans
Teologiskt basår, halvfart, distans Distans Distans
Teologiskt basår, heltid, campus Klassrum Stockholm
Teologiskt basår, heltid, distans Distans Distans
Text, kontext och tolkning Klassrum Stockholm
Text, kontext och tolkning, distanskurs Distans Distans
The Early Church Klassrum Södertälje
The Early Church, Distance Education Distans Distans
The Gospel and the Letters of Paul, Eastern Christian Non-linguistic Version Klassrum Södertälje
The Gospels and the Letters of Paul, Eastern Christian Linguistic Version Klassrum Södertälje
The Gospels and the Letters of Paul, Eastern Christian Linguistic Version Klassrum Stockholm
Theology of Icons Distans Distans
Tillämpad ecklesiologi i mångfaldssamhälle Klassrum Stockholm
Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi och homiletik Klassrum Stockholm
Tillämpad religionspsykologi i krissituationer Klassrum Stockholm
Änglar och demoner. Teologi i filmens värld Klassrum Stockholm
Juridik
Asyl- och flyktingrätt Klassrum Stockholm
Funktionshinder och mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Internationell humanitär rätt Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Klimatförändring och mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Mänskliga rättigheter - en kritisk analys Klassrum Stockholm
Mänskliga rättigheter och filosofi Klassrum Stockholm
Rasism och diskriminering Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Barnets rättigheter Klassrum Stockholm
Kvinnor och mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Mänskliga rättigheter och demokrati Klassrum Stockholm
Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Klassrum Stockholm
Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning Klassrum Stockholm
Praktikkurs, mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Religions- och övertygelsefrihet Klassrum Stockholm
Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Fred- och utvecklingsstudier
Fred, konflikt och religion Klassrum Stockholm
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Humaniora
Religionsvetenskap
(Post)Secularization in Modern Political Philosophy Distans Distans
Church Polity: Primacy, Authority and Decision Making Klassrum Södertälje
Church Polity: Primacy, Authority and Decision Making, Distance Education Distans Distans
Cooperation and Conflict: Ecumenism as vision and praxis Distans Distans
De stora religionsfilosoferna Klassrum Stockholm
Ecclesiology in Contemporary Orthodox Theology Klassrum Södertälje
Ecclesiology in Contemporary Orthodox Theology , Distance Education Distans Distans
Evolution of the Church Klassrum Södertälje
Evolution of the Church, Distance Education Distans Distans
Examensarbete, magister. Östkyrkliga studier. Klassrum Södertälje
Global Orthodoxy after 1989, Distance Education Distans Distans
History of the Ecumenical Movement and the WCC Klassrum Södertälje
History of the Ecumenical Movement and the WCC, Distance Education Distans Distans
Interorthodox Relations and Ecumenism Klassrum Södertälje
Interorthodox Relations and Ecumenism, Distance Education Distans Distans
Ledare för kyrka i förändring, magisterprogram i teologi Distans Distans
Ledare för kyrka i förändring, masterprogram i teologi Distans Distans
Liturgics and Liturgical Theology Klassrum Södertälje
Magisterprogram, bibelvetenskap Klassrum Stockholm
Magisterprogram, kyrkohistoria Klassrum Stockholm
Magisterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap Klassrum Stockholm
Magisterprogram, systematisk teologi Klassrum Stockholm
Master Program in International Relations and Ecumenism Klassrum, Distans Flera orter (2)
Master Program in Religion, Politics, and Democracy Distans Distans
Master´s Program in Eastern Christian Studies Distans, Klassrum Flera orter (3)
Masterprogram, bibelvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram, kyrkohistoria Klassrum Stockholm
Masterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram, systematisk teologi Klassrum Stockholm
Modern svensk teologi Klassrum Stockholm
Nutida teologisk etik Klassrum Stockholm
Omvärldsanalys Distans Distans
Orthodox Christianity: Past and Present, Distance Education Distans Distans
Patristics: Sources and Methods, Distance Education Distans Distans
Political Theologies in Orthodox Christianity, Distance Education Distans Distans
Religion and Politics: From Pax Christiana to Pax Americana Distans Distans
Religion and Politics: From Pax Romana to Pax Christiana, Distance Education Distans Distans
Religion and Public Diplomacy Klassrum Södertälje
Religion and Public Diplomacy, Distance Education Distans Distans
Religion, Art and Propaganda, Distance Education Distans Distans
Religious Educator Program Klassrum Stockholm
Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå Klassrum Stockholm
Tematisk kurs, kyrkohistoria, masternivå Klassrum Stockholm
Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå Klassrum Stockholm
Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå Klassrum Stockholm
Teologier i svensk psalm Klassrum Stockholm
Text and Context in Eastern Christian Studies Klassrum Södertälje
Text and Context in Eastern Christian Studies, Distance Education Distans Distans
Textkurs med grekiska, magisternivå Klassrum Stockholm
Textkurs med hebreiska, magisternivå Klassrum Stockholm
The Church as Polis Klassrum Södertälje
The Church as Polis, Distance Education Distans Distans
The Church in Theory and Practice Klassrum Södertälje
The Church in Theory and Practice, Distance Education Distans Distans
The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities Klassrum Stockholm
The Scriptures and Eastern Christianity Klassrum Södertälje
The Scriptures and Eastern Christianity, Distance Education Distans Distans
Theology and a will for change Klassrum Stockholm
Theories and Methods in the Study of Religion, Politics and Democracy, Distance Education Distans Distans
Juridik
Human Rights and Democracy as Ideas in History Klassrum Stockholm
Human Rights and Democracy Clinic, Part I Klassrum Stockholm
Human Rights and Democracy in Legal Perspective Klassrum Stockholm
Human Rights and Democracy in Politics and Practice Klassrum Stockholm
Masters Program in Human Rights and Democracy Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Democracy and Liberalism: Contemporary Challenges Distans Distans

Visa alla

Hitta till utbildaren

Enskilda Högskolan Stockholm

Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma


Recensioner

Det finns inga recensioner för Enskilda Högskolan Stockholm

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön