Visa allastudier.se som: Mobil

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm!

Vid EHS bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och religionsvetenskap/teologi. EHS blev pionjär genom att 1997 vara den första högskolan i landet att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter.

Högskolan har kandidat- magister- och masterexamen i mänskliga rättigheter, samt kandidat-, magister-, master-, licentiat- och doktorsexamen i teologi.

600-700 studerar årligen vid EHS och högskolan har idag ett 30-tal lektorer anställda, varav flertalet är docenter eller professorer.

EHS erbjuder högskoleutbildning och forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Högskolan får statsbidrag och kurserna är studiemedelsberättigande. EHS har externfinansierade forskningsprojekt och bedriver även uppdragsverksamhet av olika slag.

Genom omfattande internationella kontakter och nära samarbete med flera svenska och nordiska universitet, erbjuder EHS möjligheter för både studenter och lärare till utbyte och gemensamma forskningsprojekt.

Visa alla utbildningar med Enskilda Högskolan Stockholm

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykoterapi Utbildningsform Längd Ort
Själavård och psykisk ohälsa Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Democracy and Liberalism: Contemporary Challenges Distans Distans
Statsvetenskap
Ecclesiastical Polity Klassrum Södertälje
Juridik
Asyl- och flyktingrätt Klassrum Stockholm
Barnets rättigheter Klassrum Stockholm
Fred, konflikt och religion Klassrum Stockholm
Funktionshinder och mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Internationell humanitär rätt Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Klimatförändring och mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Kvinnor och mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Magisterprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Masterprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Mänskliga rättigheter - en kritisk analys Klassrum Stockholm
Mänskliga rättigheter och demokrati Klassrum Stockholm
Mänskliga rättigheter och filosofi Klassrum Stockholm
Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Klassrum Stockholm
Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning Klassrum Stockholm
Praktikkurs, mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Rasism och diskriminering Klassrum Stockholm
Religions- och övertygelsefrihet Klassrum Stockholm
Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities Klassrum Stockholm
Yttrande- och tryckfrihet Klassrum Stockholm
Kultur / Humanistiska inriktningar
Internationellt
Master Program in International Relations and Ecumenism Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap
Text, kontext och tolkning Klassrum Stockholm
Text, kontext och tolkning, distanskurs Distans Distans
Religionsvetenskap
(Post)Secularization in Modern Political Philosophy Distans Distans
Att predika Gamla testamentet Distans Distans
Att predika Gamla testamentet Distans Distans
Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv Distans Distans
Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv Klassrum Stockholm
Att vara ledare bland barn och unga i kyrklig verksamhet Distans Distans
Bachelor Programme in Theology, Eastern Christian Studies Klassrum Södertälje
Berättare, profeter och poeter Klassrum Stockholm
Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Klassrum Stockholm
Bibelhebreiska Klassrum Stockholm
Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik Klassrum Stockholm
Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik Distans Distans
Biblical Studies Klassrum Södertälje
Biblical Studies, Distance Education Distans Distans
Biologi, evolution och teologi Klassrum Stockholm
Biologi, evolution och teologi Klassrum Stockholm
Christian Art, East and West (I) Distans Distans
Christian Art, East and West (II) Distans Distans
Coptic Orthodox Theology Distans Distans
Den heliga Anden Klassrum Stockholm
Diakoni och socialt arbete i en värld i förändring Distans Distans
Eastern Christian Ecclesiology Klassrum Södertälje
Eastern Christian Ecclesiology, Distance Education Distans Distans
Eastern Christian Liturgics Klassrum Södertälje
Eastern Christian Liturgics, Distance Education Distans Distans
Eastern Christian Liturgies Distans Distans
Ecclesial Diplomacy Klassrum Södertälje
Ecclesial Diplomacy, Distance Education Distans Distans
Ecclesiastical Polity, Distance Education Distans Distans
Ecclesiology and Canon Law in Eastern Christianity Distans Distans
Ecclesiology and International Relations Klassrum Södertälje
Ecclesiology and International Relations, Distance Education Distans Distans
Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Klassrum Stockholm
En värld eller två? Bibelteologins utmaningar och förutsättningar Klassrum Stockholm
En värld eller två? Bibelteologins utmaningar och förutsättningar Klassrum Stockholm
Equmeniakyrkans historia och identitet Distans Distans
Equmeniakyrkans historia och identitet Distans Distans
Etikens klassiker Klassrum Stockholm
Evangelierna och breven Distans Distans
Evangelierna och breven Klassrum Stockholm
Evangelierna och breven, språklig kurs Klassrum Stockholm
Evangelierna och Paulus brev, östkyrklig ickespråklig variant Klassrum Stockholm
Evangelierna och Paulus brev, östkyrklig språklig variant Klassrum Stockholm
Existentiell folkhälsa Klassrum Stockholm
Frikyrkorna och det demokratiska genombrottet Distans Distans
Föreståndarskap i kyrka och församling Distans Distans
Gamla testamentets religiösa omvärld Klassrum Stockholm
Gamla testamentets religiösa omvärld Klassrum Stockholm
Gestaltning och kommunikation Distans Distans
Gudstjänstens kroppslighet Distans Distans
Historical Theology with Church History Klassrum Södertälje
Historical Theology with Church History, Distance Education Distans Distans
History of Religions: The World Religions Klassrum Södertälje
History of Religions: The World Religions, Distance Education Distans Distans
History of the Ecumenical Movement and the WCC Klassrum Stockholm
History of the Ecumenical Movement and the WCC, Distance Education Distans Distans
Iconology Distans Distans
Icons: Art and Theology Distans Distans
International Relations and the Churches in the Past Klassrum Stockholm
International Relations and the Churches in the Past, Distance Education Distans Distans
Interpretation, Theory and Method with Paper Klassrum Södertälje
Interpretation, Theory and Method with Paper, Distance Education Distans Distans
Introduction to Eastern Christian Ecclesiology Klassrum Södertälje
Introduction to Eastern Liturgical Studies Klassrum Södertälje
Introduction to Eastern Orthodox Theology Distans Distans
Introduction to Oriental Orthodox Theology Distans Distans
Introduction to Patristic Studies Klassrum Stockholm
Introduction to Patristic Studies Klassrum Stockholm
Introductory Year, Eastern Christian Studies, Distance Education Distans Distans
Kristen etik Distans Distans
Kropp och kön i kyrkans historia Klassrum Stockholm
Kropp och kön i kyrkans historia Klassrum Stockholm
Kyrka i moderniteten Klassrum Stockholm
Kyrka i moderniteten Klassrum Stockholm
Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi Klassrum Stockholm
Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi Klassrum Stockholm
Kyrkan tar form: församling, ämbete, gudstjänst, Nt textkurs Klassrum Stockholm
Kyrkan tar form: församling, ämbete, gudstjänst, språklig Nt textkurs Klassrum Stockholm
Kyrkliga handlingar i samtiden Distans Distans
Liturgi och lärjungaskap i medeltidens kyrka Distans Distans
Liturgi och lärjungaskap i medeltidens kyrka Distans Distans
Liturgics and Liturgical Theology Klassrum Stockholm
Liturgics and Liturgical Theology, Distance Education Distans Distans
Liturgy and Icons Distans Distans
Magisterprogram, bibelvetenskap Klassrum Stockholm
Magisterprogram, kyrkohistoria Klassrum Stockholm
Magisterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap Klassrum Stockholm
Magisterprogram, systematisk teologi Klassrum Stockholm
Master Program in International Relations and Ecumenism, Distance Education Distans Distans
Master Program in Religion, Politics, and Democracy Distans Distans
Master´s Program in Eastern Christian Studies Klassrum Stockholm
Master´s Program in Eastern Christian Studies, Distance Education Distans Distans
Masterprogram, bibelvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram, kyrkohistoria Klassrum Stockholm
Masterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram, systematisk teologi Klassrum Stockholm
Missionsvetenskap Klassrum Stockholm
Missionsvetenskap, distanskurs Distans Distans
Moralisk sanning Klassrum Stockholm
Människan, skapelsen och den ekologiska krisen Distans Distans
Nytestamentlig grekiska Klassrum Stockholm
Ondskans symbolik Klassrum Stockholm
Orthodox Christianity: Past and Present Distans Distans
Pastoral Pedagogical Program, Eastern Christian Studies Klassrum Södertälje
Patristic Studies: Theories and Methods Klassrum Södertälje
Patristic Studies: Theories and Methods, Distance Education Distans Distans
Patristics: Sources and Methods Klassrum Stockholm
Patristics: Sources and Methods, Distance Education Distans Distans
Perspective of Life: Canon Law, Marriage and Ascetism Distans Distans
Political Theologies in Orthodox Christianity Distans Distans
Pre-Masters Program in Eastern Christian Studies Klassrum Stockholm
Public Ecclesiology Klassrum Södertälje
Public Ecclesiology, Distance Education Distans Distans
Religion and Politics: From Pax Christiana to Pax Americana Distans Distans
Religion and Politics: From Pax Romana to Pax Christiana Distans Distans
Religious Educator Program Klassrum Södertälje
Samverkan och konflikt. Ekumenik som vision och praktik Distans Distans
Svenska kyrkans tro och liv Klassrum Stockholm
Svenska kyrkans tro och liv Klassrum Stockholm
Syriac Orthodox Theology Distans Distans
Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå Klassrum Stockholm
Tematisk kurs, kyrkohistoria, masternivå Klassrum Stockholm
Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå Klassrum Stockholm
Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå Klassrum Stockholm
Teologi i en postsekulär tidsålder Klassrum Stockholm
Teologi- och kyrkohistoria Klassrum Stockholm
Teologi- och kyrkohistoria, distanskurs Distans Distans
Teologi, religion och kyrka i Sverige Distans Distans
Teologiskt basår, halvfart, distans Distans Distans
Teologiskt basår, heltid, campus Klassrum Stockholm
Teologiskt basår, heltid, distans Distans Distans
Teologiskt program, inriktning pastor Klassrum Stockholm
Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan Klassrum Stockholm
Tewahedo Orthodox Theology Distans Distans
Text and Context in Eastern Christian Studies, Distance Education Distans Distans
The Church as Polis Klassrum Södertälje
The Church as Polis, Distance Education Distans Distans
The Church in Theory and Practice Klassrum Södertälje
The Church in Theory and Practice, Distance Education Distans Distans
The Early Church Klassrum Södertälje
The Early Church Klassrum Södertälje
The Early Church, Distance Education Distans Distans
The Early Church, Distance Education Distans Distans
The Eastern Orthodox Church in History and Present Distans Distans
The Oriental Orthodox Churches and the Rise of the Arab Empire Distans Distans
The Oriental Orthodox Churches in the Late Ottoman Period Distans Distans
The Renaissance of the Syriac Orthodox Church Distans Distans
The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities Klassrum Stockholm
The Scriptures and Eastern Christianity Klassrum Stockholm
The Scriptures and Eastern Christianity, Distance Education Distans Distans
Theology and History from an Eastern Perspective Distans Distans
Theology of Icons Distans Distans
Theology, Ecology and the Future Klassrum Stockholm
Theology, Ecology and the Future Klassrum Stockholm
Tillämpad ecklesiologi i mångfaldssamhälle Klassrum Stockholm
Tillämpad ecklesiologi i mångfaldssamhälle Klassrum Stockholm
Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi och homiletik Klassrum Stockholm
Tillämpad religionspsykologi i krissituationer Klassrum Stockholm
Tillämpad religionspsykologi i krissituationer Klassrum Stockholm
Tro och totalitarism - kyrka i Nazi-Tyskland och Sovjetunionen Distans Distans
Tro och totalitarism - kyrka i Nazi-Tyskland och Sovjetunionen Distans Distans
Tro och totalitarism - kyrka i Nazi-Tyskland och Sovjetunionen Distans Distans
Världsreligionerna Klassrum Stockholm
Östkyrkornas heliga texter Klassrum Södertälje
Språk
Textkurs med hebreiska, magisternivå Klassrum Stockholm
Grekiska
Textkurs med grekiska, magisternivå Klassrum Stockholm
Vård / Omsorg
Folkhälsovetenskap
Existentiell folkhälsa Klassrum Stockholm

Visa alla

Hitta till utbildaren

Enskilda Högskolan Stockholm

Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma


Recensioner

Det finns inga recensioner för Enskilda Högskolan Stockholm

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön