Visa allastudier.se som: Mobil

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm!

Vid EHS bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och religionsvetenskap/teologi. EHS blev pionjär genom att 1997 vara den första högskolan i landet att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter.

Högskolan har kandidat- magister- och masterexamen i mänskliga rättigheter, samt kandidat-, magister-, master-, licentiat- och doktorsexamen i teologi.

600-700 studerar årligen vid EHS och högskolan har idag ett 30-tal lektorer anställda, varav flertalet är docenter eller professorer.

EHS erbjuder högskoleutbildning och forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Högskolan får statsbidrag och kurserna är studiemedelsberättigande. EHS har externfinansierade forskningsprojekt och bedriver även uppdragsverksamhet av olika slag.

Genom omfattande internationella kontakter och nära samarbete med flera svenska och nordiska universitet, erbjuder EHS möjligheter för både studenter och lärare till utbyte och gemensamma forskningsprojekt.

Visa alla utbildningar med Enskilda Högskolan Stockholm

Utbildningar

Högskola / Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Humaniora
Religionsvetenskap Utbildningsform Längd Ort
Arkeologi och Bibelns historia Klassrum Stockholm
Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv Klassrum, Distans Flera orter (2)
Att vara ledare bland barn och unga i kyrklig verksamhet Distans Distans
Berättare, profeter och poeter Klassrum Stockholm
Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Klassrum Stockholm
Berättare, profeter och poeter, språklig kurs. Distanskurs Distans Distans
Berättare, profeter och poeter. Distanskurs Distans Distans
Biblical Studies Klassrum Södertälje
Biblical Studies, Distance Education Distans Distans
Body and Gender in Church History Klassrum Stockholm
Christian Art, East and West (I) Distans Distans
Christian Art, East and West (II) Distans Distans
Diakoni och socialt arbete i en värld i förändring Distans Distans
Eastern Christian Ecclesiology Klassrum Södertälje
Eastern Christian Ecclesiology, Distance Education Distans Distans
Eastern Christian Liturgies Klassrum Södertälje
Ecclesiology and Canon Law in Eastern Christianity Klassrum Södertälje
Ecclesiology in Contemporary Orthodox Theology, 7.5 Credits Klassrum Södertälje
Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Klassrum Stockholm
En värld eller två? Bibelteologins utmaningar och förutsättningar Klassrum Stockholm
Evangelierna och breven Klassrum, Distans Flera orter (2)
Evangelierna och breven, språklig kurs Klassrum Stockholm
Forgiveness and Reconciliation in the New Testament Klassrum Stockholm
Frikyrkorna och det demokratiska genombrottet Distans Distans
Gamla testamentets religiösa omvärld Klassrum Stockholm
Gudstjänstens kroppslighet Distans Distans
Historical Theology with Church History Klassrum Södertälje
Historical Theology with Church History, Distance Education Distans Distans
History of Eastern Christianity: Mission and Development Klassrum Södertälje
History of Religions: The World Religions Klassrum Södertälje
History of Religions: The World Religions, Distance Education Distans Distans
Iconology Distans Distans
Interpretation, Theory and Method with Paper Klassrum Södertälje
Interpretation, Theory and Method with Paper, Distance Education Distans Distans
Kyrka i moderniteten Klassrum Stockholm
Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi Klassrum Stockholm
Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi Klassrum Stockholm
Liturgi och lärjungaskap i medeltidens kyrka Distans Distans
Martin Luther och reformationstiden Klassrum Stockholm
Methodology and Literature Course Eastern Christian Studies Distans Distans
Missionsvetenskap Klassrum Stockholm
Missionsvetenskap, distanskurs Distans Distans
Ondskans symbolik Klassrum Stockholm
Patristic Studies: Theories and Methods Klassrum Södertälje
Patristic Studies: Theories and Methods, Distance Education Distans Distans
Patristics and the Great Church Fathers Klassrum Södertälje
Queerteologi Klassrum Stockholm
Rites of Initiation: Baptism, Anointing, Eucharist Klassrum Södertälje
Sanctification of Life: Sacraments in the Eastern Churches Klassrum Södertälje
Själavård och psykisk ohälsa Klassrum Stockholm
Systematic Ecclesiology, 7.5 Credits Distans Distans
Text, kontext och tolkning Klassrum Stockholm
Text, kontext och tolkning, distanskurs Distans Distans
Theology, Ecology and the Future Klassrum Stockholm
Tillämpad ecklesiologi i mångfaldssamhälle Klassrum Stockholm
Tillämpad religionspsykologi i krissituationer Klassrum Stockholm
Juridik
Barnets rättigheter Klassrum Stockholm
Funktionshinder och mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Internationell humanitär rätt Klassrum Stockholm
Klimatförändring och mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Kvinnor och mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Mänskliga rättigheter och demokrati Klassrum Stockholm
Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning Klassrum Stockholm
Rasism och diskriminering Klassrum Stockholm
Religions- och övertygelsefrihet Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Fred, konflikt och religion Klassrum Stockholm
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Humaniora
Religionsvetenskap
Church Polity: Primacy, Authority and Decision Making Klassrum Södertälje
Church Polity: Primacy, Authority and Decision Making, Distance Education Distans Distans
Ecclesiology in Contemporary Orthodox Theology Klassrum Södertälje
Ecclesiology in Contemporary Orthodox Theology , Distance Education Distans Distans
Elective Masters Degree Course, 7.5 Credits Klassrum, Distans Flera orter (2)
Etikens klassiker Klassrum Stockholm
Examensarbete, magister. Östkyrkliga studier. Klassrum Södertälje
Interorthodox Relations and Ecumenism Klassrum Södertälje
Interorthodox Relations and Ecumenism, Distance Education Distans Distans
Liturgics and Liturgical Theology Klassrum Södertälje
Liturgics and Liturgical Theology, Distance Education Distans Distans
Människan, skapelsen och den ekologiska krisen Distans Distans
Political Theologies in Orthodox Christianity, Distance Education Distans Distans
Religion and Politics: From Pax Christiana to Pax Americana Distans Distans
Religion and Politics: From Pax Romana to Pax Christiana, Distance Education Distans Distans
Religion and Public Diplomacy Klassrum Södertälje
Religion and Public Diplomacy, Distance Education Distans Distans
Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå Klassrum Stockholm
Tematisk kurs, kyrkohistoria, masternivå Klassrum Stockholm
Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå Klassrum Stockholm
Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå Klassrum Stockholm
Text and Context in Eastern Christian Studies Klassrum Södertälje
Text and Context in Eastern Christian Studies, Distance Education Distans Distans
Textkurs med grekiska, magisternivå Klassrum Stockholm
Textkurs med hebreiska, magisternivå Klassrum Stockholm
The Church as Polis Klassrum Södertälje
The Church as Polis, Distance Education Distans Distans
The Church in Theory and Practice Klassrum Södertälje
The Church in Theory and Practice, Distance Education Distans Distans
The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities Klassrum Stockholm
Thesis Preparation, Distance Education Distans Distans
Juridik
Human Rights and Democracy Clinic, Part I Klassrum Stockholm
Human Rights and Democracy in Legal Perspective Klassrum Stockholm
Human Rights and Democracy in Politics and Practice Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Statsvetenskap
(Post)Secularization in Modern Political Philosophy Distans Distans
Democracy and Liberalism: Contemporary Challenges Distans Distans
Masters Program in Human Rights and Democracy Klassrum Stockholm

Hitta till utbildaren

Enskilda Högskolan Stockholm

Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma


Recensioner

Det finns inga recensioner för Enskilda Högskolan Stockholm

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön