Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård

Enskilda Högskolan Stockholm
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Stockholm

Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård

Utifrån religionspsykologisk forskning och beprövad praktik, relevant för dagens kulturella kontext, redogörs för församlingens uppdrag som stödjande miljö. Det sker med fokus på existentiell hälsa och andlig vård. Utifrån presentation av skilda teologiska traditioner och vetenskapliga metoder analyseras den salutogena andliga vårdens möjligheter. Grunden för hur dessa olika insatser kan planeras, genomföras och utvärderas presenteras. Kursen omfattar moment av praktisk tillämpning och reflektion för att bearbeta de aktuella teorierna och metoderna samt möjliggöra utvecklingen av individuell färdighet inom området. En självständig kritisk reflektion utifrån ett hållbarhets- samt makt- och könsperspektiv på kursinnehållet sker genomgående i kursen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Att tolka Gud och samhället 15 hp och Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik 15 hp, eller motsvarande.

Enskilda Högskolan Stockholm

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm! Vid EHS bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och religionsvetenskap/teologi. EHS blev pionjär genom att 1997 vara den första högskolan i landet att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter. Högskolan har kandidat- magister- och masterexamen...


Läs mer om Enskilda Högskolan Stockholm och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Enskilda Högskolan Stockholm


Recensioner

Det finns inga recensioner för Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön