Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Exergi

Exergi kan i korthet förklaras som energikvalitet. Exergi är viktigt ur resurssynpunkt eftersom energikvaliteten är av avgörande betydelse för ökad hållbarhet.Du får såväl grundläggande kunskaper om exergi, som att lära dig betydelsen av referenstillstånd och hur exergibaserade analysmetoder kan användas för utvärdering av enklare processer. Det kan till exempel innefatta värme, el, förnybara resurser och fossila bränslen.Under kursens gång kommer du att få beräkna och analysera exergin för olika energiresurser och enklare energisystem.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) + Engelska 6.

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad – här börjar framtiden

Högskolan i Halmstad bildades 1983 och har cirka 10 000 studenter. Välj mellan ett 50-tal program på grundnivå och avancerad nivå och över 130 fristående kurser. Högskolan i Halmstad är en innovativ högskola och passar dig som vill vara med och driva utvecklingen framåt....


Läs mer om Högskolan i Halmstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan i Halmstad